Big_loader_ajax

Anna Citterbergová

Očekávání od Stáže
Proniknout do reálií toho, jak vypadá Evropský „uvnitř“, jak probíhá unijní legislativní proces na jednotlivých úrovních, jak poslanci zvládají ve svých pracovních skupinách, výborech a podvýborech balancovat národní a unijní vlivy a zájmy a hledat kompromisní řešení napříč pestrým politicko-společenským spektrem.
Přínos Stáže
Stáž předčila má očekávání. Ačkoliv je to paradoxní, bylo zajímavé stáž realizovat v době bezprecedentní bezpečnostní krize a válečného konfliktu v Evropě, a mít možnost z první ruky sledovat, jakým způsobem Evropský parlament, resp. EU na danou situaci reaguje. I díky tomu jsem měla pocit, že každé jednání, kterého jsem se účastnila a každé téma, které jsem zpracovávala, není „méně“ důležité než jiné, a to i přesto, že se jednalo o diametrálně odlišná témata než ta, o které jsem se zajímala při podávání přihlášky ke stáži. Naopak, právě v různorodosti témat a možnosti učit se o nových věcech napříč obory spatřuji největší přínos. Očekávání, která jsem měla ohledně opoziční role Evropského parlamentu k politice předkládané Evropskou komisí, ustoupila do pozadí v důsledku zřetelné snahy k nalezení maximálního konsenzu u kriticky důležitých témat, mezi která jednoznačně patří energetická bezpečnost a soběstačnost. V neposlední řadě mě stáž také nesmírně obohatila kulturně, a to i navzdory přetrvávajícím omezením spojenými s pandemií koronaviru – v době jejího trvání v Bruselu vrcholil festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, kdy projekce filmů probíhaly v celém městě, kromě samotného Evropského parlamentu i v řadě sídel stálých misí členských států EU. Možnost účastnit se těchto akcí v těchto prostorách a ve společnosti tvůrců filmů, zástupců evropských institucí a mezinárodních neziskových organizací a aktivistů považuji za mimořádnou.
Anita_c
Doktorandka na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity, původem ze Znojma

Na stáž v kanceláři pana europoslance jsem se hlásila z vícero důvodů. Prvním a nejdůležitějším z nich byl zájem o evropské a mezinárodní právo, který se postupně formoval v průběhu mých studií na právnické fakultě. Další důvody víceméně souvisí s tím prvním: zajímalo mě, jak se právo, které znám z teorie, utváří v praxi, jaká je role jednotlivých poslanců, frakcí, výborů a dalších organizačních složek. Z nelegislativního hlediska mě zajímalo, jakou roli Evropský parlament zaujímá na poli mezinárodních vztahů a v neposlední řadě také jak funguje poslanecká kancelář, jaká je její denní agenda a jaké to je pracovat pro evropskou instituci. Témata, která mě především zajímala, byla ochrana osobních údajů, nové technologie a AI, digitalizace a enviromentální otázky.

V důsledku pandemie onemocnění covid-19 se termín mé stáže dvakrát posunul. Zde bych chtěla ještě jednou velmi poděkovat celému týmu pana poslance za to, že se nám stážistům snažil vždy maximálně vyjít vstříc tak, abychom stáž nejenom realizovali (ať už dálkově, nebo přímo z Bruselu), ale aby pro nás měla i co největší smysl a přínos. Má stáž probíhala v březnu-dubnu 2022, tedy krátce po začátku ruské agrese na Ukrajině. Stěžejními tématy, která v době mého působení v Evropském parlamentu hýbala celým unijním společenstvím, tak přirozeně byla situace na Ukrajině, sankce proti Rusku a energetická bezpečnost v Evropě. Především energetická bezpečnost a soběstačnost, dodávky a skladování plynu v členských státech a nové zdroje tzv. zelených energií byly nejenom hlavními body většiny jednání výboru ECON, jehož je pan poslanec 1. místopředsedou, ale rezonovala také v dalších výborech, podvýborech a pracovních skupinách, jejichž jednání jsem v průběhu stáže se zájmem sledovala. Na téma energetické bezpečnosti jsem také sledovala výborové debaty s účastí členů komise, jakož i plenární zasedání a hlasování. Z dalších témat jsme věnovali zvláštní pozornost přípravě nové legislativy v oblasti výroby a distribuce čipů, speciální ochraně pro nezletilé uprchlíky a studenty z Ukrajiny a důsledkům ruské invaze na Ukrajinu pro vztahy mezi EU a Běloruskem. Na uvedená témata jsme se účastnili jednání na různých úrovních, pořizovali z nich zápisy a na projednávaná témata zpracovávali rešerše a návrhy článků a komunikace pro sociální sítě pana poslance.