Big_loader_ajax

Zdeněk Nevřivý

Očekávání od Stáže
Zejména jsem chtěl blíže poznat, jakým reálným způsobem Evropský parlament funguje. Přestože si myslím, že díky studiu mám teoretické znalosti relativně dobré, tak nic nenahradí příležitost být přímo účasten na místě. Mimo jiné jsem se chtěl potkat s panem europoslancem, kterého si profesně i lidsky moc vážím, a nakonec i okusit život v Bruselu.
Přínos Stáže
Stáž mi pomohla pochopit každodenní fungování Evropského parlamentu zrovna v počátku války na Ukrajině. Rovněž jsem moc rád za inspirativní posezení s panem europoslancem u kávy, který si na nás vyhradil čas i ve svém jinak velmi nabitém programu.
88f9b3d5-7e14-4b9c-a083-418eb1fa0233
Původem z Buchlovic, absolvent práva a mezinárodních vztahů

Od doby mé přihlášky na stáž k panu europoslanci Niedermayerovi uplynul nějaký čas. Při zkoumání mého e-mailu jsem nyní zjistil, že jsou to již 3 roky! Přišel totiž nejprve COVID-19, tudíž stáž byla zrušena. Pak jsme se domluvili na novém termínu, avšak COVID udeřil znovu a stáž se odložila. Když jsem obdržel v řadě již několikátý e-mail s možností výběru termínu, tak jsem věděl, že této příležitosti musím využít. A to klidně i na kratší dobu, jelikož se tato nabídka již nemusí opakovat.

           

            Nakonec jsem do Bruselu vyrazil, ač zcela neplánovaně, 2 týdny po začátku války na Ukrajině. Toto velmi neblahé dění ve světě mně umožnilo poznat Evropský parlament v době doznívající covidové krize, která byla téměř zcela nahrazena mnohem zásadnější událostí, tedy válkou na Ukrajině. Kvůli tomu jsem mohl zjistit, jakým způsobem tato evropská instituce funguje v krizové době. Prostřednictvím mých účastí na jednáních výborů Evropského parlamentu jsem poznal, že válka na Ukrajině je prakticky všudypřítomná, přičemž zájem a snaha většiny europoslanců o řešení jejich dopadů na EU nebo o pomoc Ukrajině byla enormní. I přesto, že je zájem enormní, tak dohoda je často velmi obtížná, jelikož Evropský parlament je složen z europoslanců z různých zemí, kteří jsou seskupeni v politických frakcích. Ani příslušnost europoslance v politické frakci však neznamená, že tento europoslanec nemá odlišné osobní názory či není ovlivňován i jinými vnějšími zájmy. To znamená, že výsledná dohoda v Evropském parlamentu je těžce vybojovaný kompromis. Mým zásadním zjištěním bylo tak zejména to, že být europoslancem či i jeho asistentem není jednoduchá, ale časově a vědomostně velmi náročné. Pokud tedy europoslanec bere své poslání vážně. V případě pana europoslance Niedermayera to platí několikanásobně.

 

            Jsem velmi rád, že jsem se mohl zúčastnit diskusí výborů ohledně budoucnosti Green Dealu v kontextu války na Ukrajině, taxonomie či jsem mohl blíže zkoumat dopady války na potravinovou bezpečnost nejen v EU ale i ve světě. Poslechl jsem si projev premiéra Kanady Justina Trudeau, zúčastnil se vyhlášení ankety Evropský strom roku, které je pan europoslanec patronem a mnoho dalšího. Především jsem ale velmi rád, že si pan europoslanec udělal na mě a druhého stážistu čas a mohli jsme spolu velmi otevřeně diskutovat rozličná témata. Stáž tak hodnotím jednoznačně pozitivně! Poznal jsem díky ní spoustu nových inspirativních lidí, nečekaně se setkal s již známými kamarády, a nakonec jsem si okusil život Bruselu a navštívil pro mě neznámé části Belgie. :)