Big_loader_ajax

Patrik Plavec

Očekávání od Stáže
Od stáže jsem očekával možnost zblízka pozorovat, jak v rámci legislativního procesu EU probíhají vyjednávání mezi europoslanci, jejich frakcemi a ostatními zaujatými stranami navzájem. Vzhledem k rozsáhlému portfoliu oblastí zájmu pana europoslance jsem rovněž očekával, že se mi během stáže podaří nahlédnout pod pokličku různorodým tématům napříč vnitřními i vnějšími politikami Evropské unie.
Přínos Stáže
Stáž v obou ohledech předčila moje očekávání. Nejen, že jsem se mohl účastnit některých osobních jednání pana europoslance se zástupci občanské společnosti a expertů neziskového sektoru, ale také jsem měl příležitost účastnit se jednání s českými i zahraničními europoslanci. Stáž jsem si rovněž mohl upravit podle vlastních zájmů, přičemž jsem se tak mohl zúčastnit jak plenárních debat k tématům společné zahraniční a bezpečnostní politiky, tak i řady seminářů k hospodářské, energetické a obchodní politice. Neméně cenná byla možnost smysluplně přispět k činnosti kanceláře europoslance díky tomu, že naše každodenní práce i dlouhodobé projekty byly přímo vztažené činnostem pana europoslance.
Patrik_plavec
Absolvent University of Oxford a College of Europe, původem z Příbrami

Stáž v kanceláři pana europoslance nebyla v žádném případě přeborem v přípravě kávy nebo mistrovstvím ve skenování. Pravý opak, hned od prvních chvil se díky přívětivosti celého týmu stážista okamžitě stane jeho nedílnou součástí se všemi povinnostmi i výsadami. Odměnou za požadované nasazení a zastoupení při, kupříkladu, vnitrostranických jednáních Evropské lidové strany, ze kterých je nutné vypíchnout klíčové informace, je díky šíři zájmů pana europoslance možnost účastnit se libovolných seminářů a pracovat na úkolech v oblastech vlastního zájmu. Během stáže jsem se tak soustředil zejména na téma obchodních vztahů Evropské unie v souvislosti s diskusí o ratifikaci a předběžném provádění Komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou (CETA) a s vyjednáváním obchodní dohody s Japonskem. Mohl jsem tak zblízka prozkoumat legislativní proces vedoucí k předběžnému provádění, jakož i související vyjednávání mezi institucemi a členskými státy podmiňující ratifikaci smíšených dohod národními parlamenty

Stěžejní úkol zaměřený na obchodní vztahy však vhodně doplňovala možnost zároveň sledovat i další probíhající události, které poodhalily, jak funguje informování jak poslanců Evropského parlamentu, tak i širší veřejnosti. Díky tomu jsem se mohl zúčastnit na veřejnost zaměřených akcí týkajících se například nejen uznání role východoevropských disidentů, ale i informativních přednášek na téma dezinformací nebo bezpečnostní situace v Libanonu. Neméně cenná byla zkušenost štrasburského týdne, který mi umožnil sledovat nejnovější vývoj tehdy ostře sledovaného tématu migrace skrze vystoupení Vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Nespornou přidanou hodnotou celé stáže je fakt, že práci stážistů se dostane zpětné vazby i využití nejen při publikaci na zdejších stránkách. Po celou dobu stáže bylo skvělé zažít nasazení, vstřícnost a všestrannost pana europoslance i jeho asistentů, kteří lehce skloubili plnění náročných úkolů souvisejících s projednáváním legislativních návrhů s probíhající předvolební kampaní.

Publikované články:

CETA, obchodní dohoda mezi EU a Japonskem a neklidné obchodní příměří s Číno

Fake News! Fenoménu mediálního prostoru se dostává pozornosti evropských institucí