Big_loader_ajax

Anna Řídká

Očekávání od Stáže
Hlouběji proniknout do reálií toho jak vypadá Evropský, nadnárodní zákonodárný proces a jak samotní europoslanci zvládají ve svých pracovních skupinách a ve svých intervencích na plenárním zasedání balancovat vlivy, které na ně doléhají ze všech stran - vliv a zájmy evropských občanů obecně, vliv politické frakce, ke které se hlásí, jako i vliv a původní ideologické formování jejich domácí strany.
Přínos Stáže
Velmi pozitivně mě překvapila opoziční role, kterou hraje Evropský parlament ve vztahu k politice předkládané Evropskou komisí. U kriticky důležitých témat, mezi které jednoznačně patří unijní rozpočet a jeho přerozdělení na populární občanské programy (Erasmus+, fond spravedlivé transformace či program podporující vědu a výzkum Horizon Europe), může přístup Komise působit až příliš odtrženě od konkrétních problému, na které naráží členské státy, a je to právě v těchto chvílích, kdy Parlament sehrává snad svou nejdůležitější roli - kritizuje a tlačí ostatní evropské instituce na místech, kde hrozí ohrožení zájmů evropských občanů. Stáž mě také i v mimořádně limitujících podmínkách kolem pandemie koronaviru nesmírně kulturně obohatila - například možnost v září navštívit dny kulturního dědictví v Bruselu (podporované právě programem Dny evropského dědictví!) a strávit tak čas v prostorách oslnivých hôtels, obecních domů a galerií a považuji za mimořádnou.
R%cc%8ci%cc%81dka%cc%81_foto1
Absolventka práv na University of Glasgow, původem z Prahy

Leitmotif, který protkával moji stážistickou praxi v kanceláři pana europoslance bylo téma mimořádného balíčku finanční pomoci Evropské unii ke zmírnění dopadů epidemiologické krize a znovunastartování evropské ekonomiky sociálně a ekologicky udržitelným způsobem. K této tematice - úzce spjaté s celorozpočtovou politikou Unie - směřovala zasedání výborů, kterých jsme se zúčastnily, jako i legislativa a usnesení, které jsme my stážisté zpracovávali pro své výstupy.

K velkému tématu obnovy směřovala problematika rozvoje ekologicky šetrných způsobů mezinárodní přepravy, která, vzhledem ke ztrátovým výhledům většiny evropských leteckých přepravců, v těchto měsících stále nabývá na důležitosti. Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), jehož iniciativy jsme po dobu stáže se zájmem sledovali, aktuálně vyvíjí tlak na Komisi k předložení zákona, který by vyslal jasný signál k realizaci potřebných reforem zainteresovaným subjektům (sektorový pracovníci, ministři dopravy atd.) v členských státech. Na toto téma jsem sledovala výborové debaty s účastí členů komise, jako i plenární zasedání a hlasování. Právě na zářijovém plenárním hlasování byla většinou poslanců přijata podpůrná směrnice k reformě evropské železniční infrastruktury. O tomto vývoji jsem referovala průběžně v interních věcných shrnutích a v několika článcích publikovaných na webových stránkách pana europoslance.

Z dalších témat hýbajících celým unijním společenstvím, jsem zpracovala v několika článcích a kratších příspěvcích průběh vyjednávání kolem vývoje vakcín a evropskou strategii pro jejich širokou distribuci, nebo třeba společnou unijní odezvu vymezující se proti provokacím Turecka ve výsostných vodách Řecka a Kypru. Z témat bezprostředně se dotýkajících našich národních zájmům jsme věnovali zvláštní pozornost přípravě tzv. Evropského magnitského zákona, na jehož prosazení se významně podílela parlamentní frakce EPP, a také snahám obhájit principy konstitučního demokratického zřízení v Bělorusku, jenž byly v srpnu napadeny dosezením prezidenta Alexandra Lukašenka a následnou násilnou represí tamější politické opozice.

Mimo činnost čistě výzkumnou a publikační jsme jako stážisté také vypomohli např. s distribucí propagačních předmětů – tedy i s více praktickými aspekty zviditelňování a prosazování programu frakce EPP v Parlamentu a dál.