Big_loader_ajax

Ludmila Toušková

Očekávání od Stáže
Pro studentku Politologie je stáž v Evropském parlamentu velkou příležitostí. Těším se, až zde doplním své teoretické znalosti. Doufám, že se během této stáže stihnu seznámit s prostředím a s fungováním Evropakého parlamentu a dostane se mi praktických znalostí, které z žádné knihy získat nelze. Krom toho si jistě osvojím řadu dovedností, které mi budou užitečné při budoucím hledání zaměstnání. A v neposlední řadě doufám, že si v Bruselu zdokonalím své jazykové znalosti.
Přínos Stáže
V prostředí EP jsem sice většinou přišla do kontaktu s česky mluvícími lidmi, během zasedání a konferencí jsem ovšem měla možnost poslouchat obsah v anglickém překladu. I většina dokumentů, se kterými jsem během stáže přišla do styku, byla v anglickém jazyce. Domnívám se tedy, že moje jazykové znalosti se během stáže výrazně zlepšily a díky zkušenostem mimo půdu EP jsem získala i novou motivaci ke studiu dalšího cizího jazyka. Jsem ráda, že jsem tuto zkušenost absolvovala a mohu ji vřele doporučit každému, kdo se zajímá o fungování Evropské unie. Ačkoliv jsem na stáž nastupovala s teoretickými znalostmi o fungování EU, praktická zkušenost mi zcela změnila pohled na věc (v dobrém i špatném slova smyslu). Domnívám se, že pro mladého člověka je toto výborná příležitost, jak si rozšířit osobní i profesionální obzor. Krom toho všeho jsem velice ráda, že mi byla poskytnuta možnost poznat spoustu milých a velice inteligentních lidí, kteří mne svými názory a hlubším pohledem na EU velice obohatili.
Dsc_0179
Studentka politologie, Západočeská univerzita, Plzeň

Je pravdou, že zaměření mého studia a profesní zaměření europoslance Niedermayera se neshoduje. Proto jsem se ze začátku obávala, že na mne budou kladeny nároky, kterým nebudu schopna vyhovět. Velice příjemně jsem byla překvapena přístupem pana poslance, který si se mnou hned první týden stáže sedl, abychom si ujasnili detaily mých povinností jako stážistky. Hned z počátku mne uklidnil tím, že ode mě nečeká, že se za dobu své stáže naučím řešit daňovou problematiku. Byla jsem moc ráda, že pan poslanec přistupuje ke stáži jako k příležitosti pro mladé lidi, kteří chtějí poznat EP, pochopit jeho skutečné fungování, vidět vytváření konsenzů při vyjednávání atd. Jsem velice vděčná, že jsem dostala příležitost chodit na zasedání výborů, kde se projednávají záležitosti, které jsou přínosné pro mé budoucí studium i pro mne osobně. Hned z počátku bylo jasné, že v době mé stáže bude Evropskou unií hýbat problematika uprchlíků a v další řadě také vyjednávání o Transatlantické obchodní spolupráci (TTIP). Obě tato témata jsou velice ožehavou a veřejně sledovanou záležitostí. Proto se o ně pan europoslanec velice zajímá. Náplní mé práce tedy mimo jiné bylo sledovat jednání, které se o těchto tématech vedou a na jejich základě vypracovávat zprávy o aktuální situaci těchto problematik. Tato zkušenost je podle mého soudu velice přínosnou nejen vzhledem k mému budoucímu studiu, kde bude nutné podobné zprávy vypracovávat pod časovým tlakem, ale i vzhledem k mým následujícím pracovním příležitostem. Během své stáže jsem také měla možnost několikrát navštívit schůzky europoslanců, které se konaly na Stálém zastoupení ČR při Evropské unii. Tyto zkušenosti jsou pro mne nenahraditelné, jelikož jsem měla možnost seznámit se i s názory z odlišných politických táborů. K mému překvapení jsem byla svědkem toho, že i přes odlišnou politickou příslušnost a určitý druh antipatií, který z toho zákonitě plynou, se čeští europoslanci snaží v zásadních tématech najít kompromis, který by opravdu prospěl občanům České republiky i Evropské unie. Tato možnost nahlédnout do zákulisí Evropského parlamentu byla pro mne jako studentku politologie nenahraditelná. Krom toho jsem si díky této zkušenosti uvědomila, kam bych chtěla směřovat své další profesní kroky.