Big_loader_ajax

Adriana Trejtnarová

Očekávání od Stáže
Musím se přiznat, že před nástupem jsem byla velmi nervózní a nevěděla jsem, co přesně mě čeká. Politika jako taková mě nikdy moc nezajímala a politiky a politickou realitu jsem měla zkreslenou médiem. Důvod, proč jsem se přihlásila, byl takový, že ačkoli se o politiku nezajímám tak intenzivně, nikdy mi nebyla zcela cizí, jelikož už od dětství se potýkám s nerovným přístupem a diskriminací menšiny, do které patřím i já.
Přínos Stáže
Svou stáž zde v Evropském parlamentu hodnotím velmi kladně. Práce jakožto stážistky se mi velmi líbila, i když někdy to časově bylo náročnější. Člověk musí být neustále ve střehu a musí si umět naplánovat svůj čas tak, aby stihl nejen svojí práci, ale aby byl také schopen včas a efektivně zareagovat na nečekané události, které přicházejí každým dnem. Výborné navíc bylo to, že moje stáž nebyla v žádném případě monotónní či stereotypní, ale měla jsem možnost vyzkoušet si mnoho různých činností. Jsem nesmírně ráda za tak obrovskou příležitost, kterou jsem díky panu europoslanci dostala. I když se může zdát, že měsíc je příliš krátká doba na to, aby se člověk něco naučil, já za sebe mohu říct, že jsem získala spoustu užitečných zkušeností, které mě velmi obohatily. Díky vstřícnému kolektivu a přátelské atmosféře jsem si tento měsíc opravdu užila.
At
Studentka České zemědělské univerzity v Praze na fakultě Provozně ekonomické, obor Provoz a ekonomie

Má měsíční stáž v Evropském parlamentu v Bruselu je u konce a ráda bych se podělila o své zkušenosti získané z mého působení zde. 

Jak jsem již zmiňovala ve svém prvním článku (odkaz naleznete níže), první týden byl velmi chaotický, seznamovala jsem se s chodem parlamentu, a taky se zkoušela pořádně zorientovat v tak velké budově. Ten další týden už to bylo zdaleka lepší, má orientace se zlepšila a já se mohla plně věnovat daným úkolům. Ve druhém týdnu jsem, se mimo jiných, zúčastnila zasedání, kde se projednávalo schválení zprávy, která se týkala minimálních standardů pro menšiny v EU a následně pak sepsala průběh jednání a svůj názor. Bylo velmi zajímavé reálně vidět a slyšet, jak se tyto témata řeší a jaký názor na daný téma mají lidé z různých zemí. Kromě zasedání jsme v následujících dnech vypracovávali také různé administrativní práce.

 

Trainees with bust of Václav Havel in Strasbourg

„Václav Havel a jeho životní dílo je odkazem pro všechny ty, kteří věří v Evropu tolerance, respektu a boje za svobodu,“

Následující týden jsme trávili ve Štrasburku, jelikož se jednou měsíčně celý Brusel stěhuje se všemi papíry a zaměstnanci do Štrasburku, kde se hlasuje o projednaných návrzích. Je to zvláštní, ale ano, Parlament má tři oficiální sídla; V Bruselu, kde probíhají schůzky ve výborech, konference a zasedání, slyšení a debaty o jednotlivých návrzích, v Lucemburku, kde sídlí hlavní budova sekretariátu a ve Štrasburku, kde se hlasuje. Můj příchod do parlamentu ve Štrasburku mi připomněl pohádku Alenka v říši divů, protože jsem si tak skutečně připadala, jelikož parlament ve Štrasburku a chodby v něm jsou daleko chaotičtější než v Bruselu. Přesto se mi tam velice líbilo, jak samotné prostory, tak i program, který byl velmi nabitý různými schůzemi a zadanými úkoly. Měla jsem také možnost zúčastnit se snídaně s auto motive sektorem, nebo schůze, kde se projednával stav českého zemědělství a stav dotacích. Dalším velmi zajímavým zjištěním pro mě bylo sídlo, které je pojmenované po Václavu Havlovi.  jelikož byl oceněn jako obhájce lidských a občanských práv, evropští zákonodárci se rozhodli pojmenovat po něm jednu ze svých budov. Posledním zážitkem ve Štrasburku byla večeře s panem europoslancem a skupinou lidí, kteří měli možnost strávit čas v Parlamentu, díky projektu, který pořádá kancelář pana Niedermayera. Tato akce se koná 2x ročně a je určená především pro studenty, kteří mají možnost vyhrát zájezd do Štrasburku a nahlédnout tak do dění v parlamentu, a to prostřednictvím zapojení se do různých soutěží.

Má práce v parlamentu však nebyla pouze o práci. Měla jsem také možnost navštívit spoustu zajímavých míst. Prozkoumala jsem téměř celý Brusel, ochutnala jsem místní hranolky, vafle i pivo a viděla spoustu známých i neznámých památek. Navštívila jsem také Amsterdam, kde jsem se projela po celém městě na kole a zakončila to Paříží, kde jsem strávila jeden krásný den procházkou po městě.

Publikované články:

První týden v Evropském parlamentu v Bruselu

Minimální standardy pro menšiny v EU