Big_loader_ajax

Kateřina Martincová

Očekávání od Stáže
Již před stáží jsem tušila, že bude zdrojem spousty nových, možná i smíšených dojmů. Byla jsem velmi zvědavá, jak efektivní evropská politika dokáže být. V životě se však většinou řídím pravidlem, že lepší je nic konkrétního neočekávat a být případně mile překvapen.
Přínos Stáže
Většina jednání trvala dlouho, ale probíraly se na nich jen zásadní aspekty daných problematik. Proto je hodnotím jako veskrze efektivní. Jelikož nejsem ekonomka, bylo pro mě velkým přínosem dozvědět se o probíraných záležitostech v Hospodářském a měnovém výboru. Pan Niedermayer byl velmi otevřený a bral stážisty vyloženě za své kolegy. Práce, které jsem se věnovala, tudíž měla reálný smysl. Bylo pro mě velmi zajímavé vidět, jaká diskuzní témata ve Štrasburku přitahují pozornost. Trochu mě zklamalo, že přišlo málo europoslanců na probírání vraždy Martiny Kušnírové a Jána Kuciaka.
Portrety_maevropa2018%c2%a9annasolcova.73
Studentka University of Warwick původem z Ústí nad Orlicí

Murphyho zákon schválnosti se znovu potvrzuje. První den mé stáže odstartovala dopravní stávka, takže se celé město přesouvalo do práce autem (a to i bez stávek jsou silnice v Bruselu většinou ucpané). Naštěstí stážistka Thao, která nás měla uvítat a provést parlamentem, měla pochopení, protože to samozřejmě nebyla první stávka za její působení v Bruselu. Po improvizaci po městě kombinované chůzí, jízdou metrem, autobusem a tázáním se místních i cizinců, kudy si mohu zkrátit cestu, jsem se dostala k budově Evropského parlamentu. Mírná nervozita opadla hned po seznámení se s celým milým týmem pana Niedermayera a prohlídce instituce. Mezi stážisty již proslulá úvodní otázka pana europoslance „co budete dělat vy?“ neminula ani mě, a tak jsme se společně dohodli, že se zaměřím převážně na dění kolem brexitu, jelikož ten pana europoslance velmi zajímá, ale nemá na něj tolik času, kolik by si přál.

Nicméně hodinu po první schůzce s panem Niedermayerem nám od asistentů přišel první úkol. Kancelář totiž obdržela email od jedné občanky, jež se na základě videa z youtube domnívala, že se v Mnichově legendární kostel Frauenkirche přestavuje na mešitu. Přála si ujistit, zda se tak skutečně děje. S kolegy stážisty jsme video shlédli a usoudili, že se od autora jedná o velice odvážný až nebezpečný vtip, který byl evidentně (a zajisté ne pouze) danou pisatelkou špatně pochopen. Zformulovali jsme tedy adekvátní odpověď a přiložili dostupné oficiální zdroje, které hypotézu o přestavbě kostela na mešitu vyvracejí a dokazují, že se pouze jedná o rekonstrukci jedné z věží. Každopádně se patří ocenit, že paní alespoň napsala a chtěla si danou věc ověřit, mnozí by došli ke svému vlastnímu závěru, který by sebevědomě šířili dále.

Často jsem chodila na jednání jiných výborů a delegací, na které z časových důvodů pan europoslanec neměl čas. Díky tomu, že nás bylo mezi stážisty více, jsme se mohli rozdělit podle oblasti zájmu. Mou hlavní náplní však byl brexit, na kterém jsme se s panem Niedermayerem původně dohodli. Napsala jsem dva články na webové stránky a zpracovala vícero poznámek a shrnutí týkajících se průběhu vyjednávání o brexitu. Díky asistentce Zuzce, jež mě informovala o mnoha debatách a diskuzích na půdě EP, jsem se zúčastnila několika událostí o odchodu Velké Británie z EU. Kromě brexitu jsem se také věnovala v té době započatému obchodnímu konfliktu mezi USA a EU.

O Bruselu mi před stáží mnoho lidí vyprávělo, že je to město špinavé, chaotické a trochu nebezpečné. Všechny tyto atributy sice z části na Brusel sedí, ale jakmile jej poznáte lépe, zároveň zjistíte, že je nesmírně pestrý, nabízí spoustu historie, kvalitní architektury, lahodného jídla, kultivované umělecké scény, a především spoustu náramně inspirativních lidí z naprosto všech koutů světa. Můj ubytovatel byl ten nejlepší průvodce a vše z výše zmíněného jsem tedy mohla zažít v nekonvenčním a neturistickém duchu. Rovněž se mi poštěstilo navštívit Štrasburk a zúčastnit se Plenárního zasedání.

Publikované články

Brexit: Jak obtížné bude přechodné období pro Brity a proč?

Evropská občanská iniciativa

Brexit se blíží a výhody plynoucí z něj se Británii vzdalují