Big_loader_ajax

Petr Vodák

Očekávání od Stáže
Od této stáže jsem očekával především bližší poznání fungování evropských institucí, stejně tak vidět zblízka fungování poslanecké práce. Těšil jsem se rovněž na to, že poznám mnoho dalších studentů z celé Evropy.
Přínos Stáže
Stáž pro mě byla rozhodně přínosná jednak tím, že jsem měl možnost poznat, jak je důležité globální témata řešit společně na evropské úrovni a vidět, jaké obrovské informací musí poslanec vstřebávat a vyhodnocovat, pokud se chce ve svých hlasováních kvalifikovaně rozhodovat.
Foto_brusel
Student Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, absolvent bakalářského oboru mezinárodní obchod na University Buffalo, původem z Kroměříže

Pět týdnů na stáž není dlouhá doba, a tak jsme se snažili s ostatními stážisty toho stihnout nejvíc, co se dalo. A možností bylo nespočet. Výbory, kde se diskutují změny legislativních návrhů předkládané k hlasování na plénu ve Štrasburku, politické skupiny, kde probíhá vnitrostranická diskuze a koordinace pozic při hlasování.  Během našeho pobytu se probíralo zároveň několik zajímavých témat: riziko eskalace obchodní války s USA, návrhy na zdanění digitální ekonomiky, hlasování o limitech CO2 v automobilovém průmyslu nebo mediálně velmi kontroverzní novela autorské směrnice. Mimo otázky, o kterých se mělo v nejbližší budoucnosti hlasovat, probíhají v Bruselu a Štrasburku volně přístupné semináře o nejrůznějších tématech organizovaných poslanci, stranami, nebo různými nevládními organizacemi. Zúčastnili jsme se tedy několika zajímavých přednášek: o vztahu Číny k EU, dopadu robotizace a automatizace na trh práce, diskuze o překážkách rozvoje elektromobility nebo seminář organizovaný panem poslancem o stavu českého zemědělství v závislosti na připravované změny v dotační politice.

Největší přidanou hodnotou stáže bylo, že jako stážisti jsme měli možnost zpracovávat výstupy pod vedením pana poslance, který nám buď k některým tématům dal zadání, nebo v rámci naší iniciativy byl ochotný poskytnout zpětnou vazbu a diskutovat s námi v podstatě o čemkoliv. Za 5 týdnů jsem si nevšiml oblasti, která by pana poslance nezajímala, nebo by se v ní neorientoval. Zadávané úkoly tedy přicházely v podstatě z jakéhokoliv odvětví a v jakékoliv podobě, což dělalo práci velmi zajímavou a bylo důležité se rychle zorientovat i v odvětvích, o kterých jsem věděl doposud jen velmi málo.

Debaty s panem poslancem byly velmi obohacující a vždy mi poskytly odborný nadhled nad rámec toho, co se lze dozvědět v médiích nebo ve škole. Já osobně jsem se podrobněji soustředil na téma z oblasti zdanění digitální ekonomiky, kde mi diskuze s panem poslancem pomohly dále efektivněji a kvalitněji zpracovat mou diplomovou práci na toto téma, na základě čehož budu mít možnost její část publikovat a prezentovat ji na jedné z mezinárodních konferencí finančního práva. 

Měsíc v Bruselu mi taky naprosto vyvrátil jeho typický český mediální obraz jako města, kde EU řeší nesmysly typu zahnuté okurky a je permanentní válečnou zónou. Naopak je zajímavé sledovat, jak většina velmi důležitých témat intenzivně diskutovaných na začátku září, jako například otázka zemědělské dotační politiky či vztahů s Čínou, se stávají v českém mediálním prostoru aktuálními až s několikaměsíčním zpožděním.  Z hlediska bezpečnosti jsem kromě bitky dvou Poláků, kterou jsem se zájmem sledoval z okna, nebyl svědkem žádného násilí či nebezpečí, a to i presto, že jsem bydlel ve čtvrti, která by se dala označit jako “imigrantská” či “muslimská.” Naopak, bylo příjemné mít v blízkosti velké množství kulturně rozmanitých a cenově dostupných restaurací a obchodů.

Nebál bych se tedy Brusel označit jako “informační centrum” v rámci Evropy a největší přínos EU vidím v tom, že poskytuje v rámci Evropy stálou platformu pro diskuzi a hledání řešení problémů, které mají evropské státy společné. Jako poslední velký přínos stáže bych taky označil možnost se seznámit s mnoha dalšími stážisty z Evropského parlamentu či jiných evropských institucí sídlících v Bruselu.

Publikované články

Věcnost u debaty o autorské směrnici nahradily emoce a dezinformace

Jak významná je dohoda Junckera s Trumpem a je reálné navrhované zrušení cel u průmyslových výrobků?

Plné využití potenciálu měnové unie: bez reforem to nepůjde

Jak dosáhnout obnovení kapitálových toků v rámci eurozóny?