Big_loader_ajax

Zavedení eura v členských státech, které ještě nezavedly společnou měnu (Flash Eurobarometer 465)

05.06.2018

Tento report je 20. průzkumem ohledně názoru občanů v zemích, které ještě nepřijaly euro. Průzkum proběhl ve všech sedmi členských státech mimo Eurozónu, které si nevyjednaly opt-out, a reflektuje odpovědi více než 7 000 respondentů.

Česko a Švédsko jsou jediné země, ve kterých se občané cítí převážně informování o euru, přičemž ve všech zemích je za nejdůvěryhodnější zdroj informací považována národní banka. Češi se zároveň nejvíce obávají všech výzev, které zavedení eura přináší, zejména pak jeho hodnoty, platů, způsobu zavedení, ale také například vzhledu bankovek. Tato čísla navíc v ČR meziročně stále rostou (cca 80-90 % Čechů se jich obává). Češi mají také zdaleka nejtvrdší přístup v otázce pozitivních dopadů eura na ekonomiku země. Pouze 33 % z nich věří v kladné důsledky, a přestože toto číslo roste od historického minimama v roce 2012 (pouhých 18 % pro kladné), ČR se v tomto ohledu značně odlišuje od poměrně vyrovnaných čísel mezi převažujícími pozitivy a negativy zavedení eura.

I proto jsou Češi nakloněni nejméně ze všech sedmi zemí zavedení společné měny (pouze 33 % se vyslovilo pro či spíše pro), ač její podpora meziročně vzrostla. ČR tak značně zaostává například za Rumunskem (69 % pro) či Maďarskem (59 %). Naopak skepse ohledně připravenosti své země na přijetí eura panuje napříč všemi 7 členskými státy. V současné době věří v naši připravenost pouze 22 % Čechů, což je však o třetinu více než v roce 2015 (15 %). O to více je překvapující, že více než polovina Čechů očekává zavedení eura v následujících 5 (22 %) či 10 (39 %) letech.

Paradoxní je, že ač velká většina Čechů předpokládá, že euro by mělo negativní dopad pro ČR, Češi zároveň vnímají daleko pozitivněji jeho zavedení v jiných zemích (47 % negativní vůči 44 % pozitivním). Drtivá většina Čechů pak věří, že se vlivem zavedení eura zvýší ceny (68 %), avšak oproti minulému roku vzrostl počet lidí, kteří očekávají naopak jejich snížení (20 % z 16 %). ČR si stojí velmi dobře oproti ostatním zemím v očekávání ztráty kontroly nad národní ekonomikou, i přesto však 61 % Čechů zastává názor, že bez koruny ztratí ČR část své identity, s čímž například nesouhlasí většina Poláků či Maďarů.

Z národní zprávy zveřejněné Zastoupením Evropské komise v ČR pak vyplývá, že Češi hodnotí svou pozici velmi pozitivně a řadí se tak na přední příčky všech členských států. Dokonce na prvním místě se nachází v otázce toho, zda k sobě mají členské státy EU blízko, kdy 71 % Čechů považuje hodnoty napříč EU za velmi blízké. Jako hlavní hodnotu EU považují Češi mír (49 %), obecně je však EU vnímána spíše negativně. Přestože EU znamená pro více než polovinu Čechů svobodu cestování, práce a studia v rámci všech členských států, dále následují především negativní prvky, zejména byrokracie, nedostatečná kontrola hranic či plýtvání penězi. 

Autor článku : Ondřej Semerák, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera