Big_loader_ajax

Vnímání EU

07.08.2017

Poslední průzkumy Eurobarometru ukázaly výrazný propad popularity Evropské unie v České republice. Zatímco ještě na jaře 2015 vnímalo Evropskou unii pozitivně 37 % Čechů, v průzkumu z letošního jara to již bylo jen 28 % (podíl lidí s neutrálním postojem se pohybuje kolem 40 %).

EU je více oblíbená dokonce i v Británii (34 %), hůře si vede už jen na Kypru (26 %) a v Řecku (17 %). V zemích, jako je Polsko, Irsko či Rumunsko, které jsou na opačném konci žebříčku, hodnotí členství v EU pozitivně nad 50 % populace. Zajímavější než konkrétní hodnoty je však trend jejich vývoje za období posledního dva a půl roku.  

Popularita EU v ČR byla po určitou dobu stabilní - zvrat, kdy se oblíbenost začala propadat, přišel na jaře 2015. Tedy v období plného rozpuku imigrační krize a prvních jednání o uprchlických kvótách. Pro spolehlivější určení faktorů odpovědných za zmíněný vývoj by samozřejmě byla potřebná hlubší statistická analýza. Nabízejícímu se vysvětlení, že za pošramoceným renomé EU stojí z velké části dění kolem uprchlické krize, však dodává na přesvědčivosti i fakt, že vývoj sentimentu vůči EU byl v daném období ve většině členských států velmi podobný. A právě imigrační krize je, vzhledem k neexistenci vnitřních hranic, problém dotýkající se všech členských států, a tudíž také faktorem schopným vysvětlit stejný vývoj ve více zemích.

Výrazný propad popularity EU nastal jak ve všech zemích, které se později postavily proti kvótam (ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko), tak také např. v Německu, Nizozemsku, či Baltských státech. O něco mírnější propad pak přišel v Belgii, Švédsku či Dánsku.

Zároveň je nepochybné, že vnímání EU určuje větší množství faktorů a zřejmé je to také z rozdílů ve velikosti propadů popularity v různých zemích. Zatímco třeba propad popularity EU v ČR a v Maďarsku srovnatelný je, počet žádosti o azyl v těchto zemích, tedy jakési měřítko toho, jak je země uprchlickou krizí reálné zasažena, již nikoli. Otázkou je, zda může být rozdíl zapříčiněn např. tím, jak daný problém komunikuje politická reprezentace.

Vzhledem k současnému vývoji, kdy Evropská komise zahajuje řízení se zeměmi neplnícími kvóty, tedy i s ČR, bude velmi zajímavé sledovat podzimní výsledky šetření Eurobarometru. Pokud je zde nastíněné vysvětlení správné, pak u nás můžeme v oblíbenosti EU očekávat další pokles.

Autor článku : Tomáš Kučera, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera