Big_loader_ajax

Soutěž o zájezd do EP: Evropané, kudy dál?

02.03.2017

Tento týden v Bruselu prezident Evropské komise J.C. Juncker představil "Bílou knihu" (tak se zde označují důležité strategické dokumenty). V ní hovoří nejen o tom, čeho Evropané v minulých dekádách dosáhli, ale hlavně o 5 variantách toho, jak dál.

Je to dobrý podklad k zamyšlení. Nespokojenost s "naší Unií" je "docela velká", u nás ještě větší. Zamyslet se nad tím, co chceme, čeho se jsme ochotni vzdát, je proto na místě. Jinak můžeme o vše přijít.. 
Možná stojíme na křižovatce. Důležité. Zejména pro země, jako jsme my, neboť naše budoucnost více než u větších či jinde ležících zemí záleží na tom, jak se Evropané domluví a jak budou držet při sobě.

Zjednodušeně řečeno, v Bílé knize najdete tyto varianty:
1) Pokračovat v dnešním kurzu a hledat někdy i klopotně řešení problémů, při vědomí sporů mezi zeměmi a rozdílných pohledů, které často vedou k neakceschopnosti Unie a zklamání občanů 
2) Soustředit se výhradně na jednotný trh - ponechat stranou spolupráci v bezpečnostních otázkách i zahraniční politice. Zároveň rezignovat na témata ochrany klimatu, boje proti vyhýbání se placení daní atd. a riskovat postupný rozpad nejen třeba "Evropy bez hranic", ale všeho ostatního, co zbude. 
3. Vícerychlostní Evropa - ti, kdo chtějí víc, dělají víc. S tím, že ti, kteří si tak přejí, pokročí v integraci dále, Vztahy obou skupin zemí budou "nesnadné" a Unii "komunitární", ve které máme silné slovo, může nahradit nepřehledné dohadování mezi skupinami zemí... 
 4) Méně Evropy, ale zato s větší efektivitou - oblasti, ve kterých není velká přidaná hodnota ze strany EU, pak budou ponechány ČS s tím, že shoda na tom, co to je, není vůbec jasná a může i nás překvapit. 
 5) Pokročit dále v "plošné" evropské integraci - znamená to efektivnější rozhodovací mechanismus, ale také malou podporu tohoto konceptu dnes nejen u občanů, ale i u řady politiků.

Zajímalo by mne, co si o tom myslíte Vy.
Pokud nad Bílou knihou chcete strávit trochu času, mám pro Vás nabídku:
Napište v rozsahu 1 stránky, co dobré (i špatné) Unie v minulých dekádách svým občanům podle Vás přinesla a jaká z cest je pro Evropany, samozřejmě včetně našich občanů, podle Vás nejvhodnější. A proč.
Máte na to 7 dní, tedy do příští středy. 
Nejlepší texty uveřejníme na webu a odměníme malými dárky. A za nejzajímavější odpověď nabídneme (na naše náklady) návštěvu EP v Bruselu nebo Štrasburku.

Pokud máte zájem, pište na lnfacebook@email.cz

Autor článku : Luděk Niedermayer