Big_loader_ajax

Schválení návrhu na plošný reverse charge 2

11.10.2018

Vláda si ve svých tvrzeních protiřečí

V předchozím článku je popsáno, za jakých podmínek je v členských zemích možné aplikovat mechanismus plošného reverse charge a proč jej Česká republika pravděpodobně nesplňuje. Celá věc má však ještě druhou rovinu, a tou je prezentace ze strany vlády, potažmo jejích představitelů, premiéra Babiše a ministryně financí Schillerové. Ti tvrdí, že je vyjednání reverse charge pro Českou republiku obrovský úspěch nejen na poli diplomacie, ale i v boji proti daňovým únikům. Ministryně Schillerová v Událostech komentářích z 2. října mimo jiné prohlásila, že Česko už nyní splňuje podmínky zavedení. Ministryně také pronesla, že reverse charge je pouze doplňujícím nástrojem k již fungujícímu kontrolnímu hlášení a EET (což však odporuje podmínkám zavedení).

Velmi nešťastné a podrývající důvěryhodnost premiéra Babiše i jeho vlády je konzistentnost těchto prohlášení. Na konci roku 2016 Komise poprvé předložila návrh na zavedení plošného mechanismu reverse charge Radě EU. Premiér Babiš (toho času ještě jako ministr financí) jej tehdy označil za „v podstatě nepoužitelný“. Uvedl také, že jeho parametry jsou příliš omezující a mohly by vést k destabilizaci podnikatelského prostředí v České republice. Slíbil tedy vyvinutí maximálního úsilí, aby byly nejrizikovější části návrhu vylepšeny. Avšak původní návrh se od toho současného (schváleného) liší jen minimálně a všechny zásadní podmínky (které premiér tak hojně kritizoval) v něm zůstaly.

Nejvíce Babiš kritizoval podmínku minimálního VAT gapu a dočasnost řešení. Předpoklad velikosti VAT gapu 5 % nad unijním mediánem je podle Babiše koncepčně špatný, škodlivý a naprosto postrádá logiku. Navíc prý také potenciálně ohrožuje vnitřní trh. Dobu použitelnosti (do roku 2022) označil zase za příliš a zcela neopodstatněně krátkou. Aby se prokázala funkčnost obecného reverse charge a projevil se jeho pozitivní efekt, musí být zaveden alespoň na 10 let. Nyní tato podmínka podle ministryně žádným významným problémem není. Důležitý je také fakt, že nějakou dobu potrvá schvalovací procedura v Evropské unii a následně se musí schválit i změna zákona o DPH v České republice. Toto opatření tedy nebude v České republice platit dlouho (pravděpodobně méně než 2 roky). Nabízí se otázka, zda se takový zásah do systému DPH, který s sebou nese spoustu (nejen) administrativních nákladů, vůbec vyplatí (když se po pár letech bude systém pravděpodobně opět měnit).

Ministryně Schillerová v Událostech komentářích také prohlásila, že kontrolní hlášení evidentně snížilo množství karuselových podvodů. Ministerstvo financí ve své prezentaci k výsledkům kontrolního hlášení dokonce uvedlo, že karuselové podvody víceméně skončily (viz předchozí článek). Pak ovšem Česká republika nemůže splnit podmínky zavedení mechanismu plošného reverse charge. Očividně si tedy vláda ve svých prohlášeních protiřečí a není v nich konzistentní. Měla by proto vysvětlit, proč byly podmínky zavedení reverse charge ještě před dvěma roky nepřípustné, a dnes se naopak prezentují jako velký úspěch, a uvést na pravou míru, jak je to opravdu s jejich splněním. Buď v minulosti, nebo v současnosti premiér Babiš a jeho vláda nemluví pravdu a účelně mystifikují. Tak se však vláda odborníků, která je pravdomluvná, nechová.

Autor článku : Jakub Klíma, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera