Big_loader_ajax

Průzkum veřejného mínění: pohled Čechů na EU

21.03.2016

Jak sledujeme co se v evropské politice děje? Co si myslíme o práci Evropského parlamentu? Cítíme sounáležitost s EU? Je pro nás členství v EU dobré a benefituje z něho naše země? Na tyto a další otázky se zaměřil průzkum veřejného mínění zpracovaný Evropským parlamentem.

Jak sledujeme evropské dění?

Zájem o evropské dění se u nás oproti roku 2012 lehce zvýšil (pravděpodobně ve spojitosti s migrační krizí), ale i tak je hluboce pod evropským průměrem. V roce 2012 se o evropské dění zajímalo 51 % občanů EU a v roce 2015 54 %. V České republice pak 25 % v roce 2012 a 34 % v minulém roce. Není v podstatě rozdíl mezi domácím a evropským děním, oboje má na nás přímý dopad. Problém je celkově v nezájmu o politiku jako takovou.

Jaké je mínění o Evropském parlamentu?

Mínění o Evropském parlamentu (EP) je v současnosti nejnižší od roku 2007, kdy 37 % občanů vidělo parlament pozitivně, nyní je to pouze 13 %. Pokles, i když ne tak dramatický, lze pozorovat i v Unii jako celku, kdy v roce 2007 pozitivně hodnotilo 39 % občanů a nyní 24 %. Zajímavý je skok dolů od konce roku 2014, kdy EP hodnotilo pozitivně 27 % občanů ČR a 30 % v EU. Ne mnoho lidí ví, jak Evropský parlament funguje, a bohužel se zdá, že to neví i mnoho novinářů. Proto často vidíme články, které nesprávně informují o dění v EP. Nebo, že by články "Evropský parlament rozhodl, o zákazu...." byly jen snahou o novinovou senzaci?

Jak spjati jsme s EU?

Oproti evropskému průměru je také podprůměrný český pocit sounáležitosti s Evropskou unií, kdy pouze 32 % dotázaných se cítí spjato s EU (pokles o 7 % oproti 2007). V celé Unii je to tak 51 % v roce 2015 a 49 % v roce 2007. Oproti jiným ukazatelům se tento ukazatel v minulých 8 letech výrazně neměnil. 

Je členství ČR v EU dobrou věcí?

Bohužel jen třetina Čechů považuje členství v EU za dobrou věc (34 %). V roce 2007 to byla slabší polovina (45 %). Je to ale lepší výsledek než v červnu 2012, kdy v členství ČR v EU věřilo jen 24 % dotázaných. Překvapující je také mínění studentů, kdy v roce 2009  80 % z nich považovalo členství za dobrou věc a v roce 2015 už jen 41 %. V celé Evropské unii si více jak polovina dotázaných myslí, že pro jejich zemi je členství v EU dobrou věcí (2007 - 58 %, 2012 - 55 %, 2015 - 55 %).  Je dobré znamení, že se tento ukazatel zvyšuje. Všichni víme, že Evropa jako celek čelí asi nejvážnějším problémům od jejího vzniku. Pokud, ale tyto problémy vyřešíme společně, Unii to do budoucna posílí. Pokud je budeme řešit každý zvlášť, jen těžko domyslet, jaký bude za pár let v Evropě život.

Benefituje Česká republika ze členství v EU?

V tomto bodě jsme oproti všem ostatním ukazatelům na rovno s evropským průměrem, kdy se 60 % dotázaných domnívá, že Česká republika benefituje z unijního členství. Toto mínění se také v posledních letech nijak dramaticky neměnilo. Je zajímavé, že i přesto, že si tolik lidí myslí, že je členství pro naší zemi benefitující, tak celkově členství nepodporují.

Jaký mám v EU hlas?

Žalostně malé je přesvědčení dotázaných českých občanů na váhu jejich hlasů v evropském dění, kdy jen 18 % si myslí, že jejich hlas má nějakou váhu. I tak je to mírné zlepšení z 14 % v roce 2007. Ani v průměru EU to není moc dobré s 39 % v minulém roce a 30 % v roce 2007.

Z jakého důvodu ČR profituje z členství v EU?

Podobně jako v celé EU si dotázaní čeští občané myslí, že EU pomáhá s ekonomickým růstem a že udržuje mír a zvyšuje bezpečí. Méně Čechů si myslí, že EU pomáhá s kooperací mezi jednotlivými unijními členy (25 % ČR a 34 % EU). Výrazně vyšší je pak mínění Čechů, že EU přináší lepší pracovní možnosti (38 % v ČR a 28 % v EU). 

Migrace bez EU?

Pokud by Česká republika nebyla členem EU tak by si podle 53% dotázaných poradila s migrační krizí lépe, než je tomu nyní. 20 % dotázaných si myslí, že by to bylo stejné a 20 % že by na tom byla hůře, 7 % neví. Doba, kdy se na hranicích stavěly zdi je snad za námi. Migrace stejně jako další výzvy dneška se musí řešit v Evropě společně. Více o názorech Luďka Niedermayera k migraci v Migrační skládačce

Výsledky asi nikoho nepřekvapí a jestli ano, tak spíše tím, jak hluboko pod evropským průměrem se nacházíme. Benefity členství si ale uvědomujeme, tak se snad i ostatní ukazatele časem zlepší.

Data pochází ze dvou studií zpracovaných Evropským parlamentem: Společensko-demografický vývoj (EP eurobarometr) a Trendy veřejného mínění v České republice (2007 - 2015). Celé znění studií naleznete v sekci prezentace.

Autor článku : Tereza Hager
Zdroj : Evropský parlament