Big_loader_ajax

Proč by Česká republika neměla vystoupit z EU?

03.07.2017

Shrnutí pěti hlavních důvodů.

1. Místo členství a podílu na fungování supervelmoci zvané EU bychom se stali malou zemí na pomezí východu a západu evropy a ztratili bychom politický vliv. Dnes jsme členem supervelmoci, který se plně podílí na jejím rozhodování a směřování. Nejsme pasivním příjemcem rozhodnutí nejsilnějších unijních zemí, ale podílíme se různými formami a metodami na rozhodovacích procesech v EU. Některé z nich nám dokonce přiznávají větší váhu, než jaká by odpovídala naší velikosti. Společně vytváříme také ekonomická pravidla či technické normy, které jdou nad rámec Unie (mezinárodní smlouvy, pravidla pro země s Unií spolupracující atd.). Díky našemu členství v Evropské unii tedy máme velkou politickou moc. Takovou, jakou bychom sami nikdy neměli. 

2. Ztížený přístup na zahraniční trhy nás bude stát pracovní místa a povede k poklesu mezd. Dopad na státní rozpočet omezí poskytování sociálních služeb a ohrozí penze. Od překážek (cla, normy, hranice) oproštěný přístup na evropský trh a hladká a levná možnost dodávek evropským spotřebitelům či firmám představuje v naší průmyslově zaměřené ekonomice zásadní ekonomický benefit. Pro ilustraci, v roce 2014 jsme vyvezli zboží a služby za 3 152 miliard korun, což dělá v poměru k HDP skoro 74 %. Obchodní přebytek, který navýšil naše HDP, byl 154 miliard. Před 10 lety (2004) byl objem vývozu 1 717 miliard korun (o 45 % méně) a obchod skončil schodkem 26 miliard korun. 

3. Omezí se, nebo dokonce přijdeme o možnost často velmi velkorysé pomoci, pokud naši zemi postihne problém nebo třeba katastrofa. Pomoc v případě problémů má nejméně takovou hodnotu jakostovky miliard, které dnes dostáváme na to, abychom svou životní úrovní rychleji stoupali k těm bohatším zemím Unie. Princip solidarity, který se i touto cestou projevuje, je nejen abstraktni hodnota, která k evropské kultuře patří, ale i důležitý nástroj, který zlepšuje život v naší části světa. 

4. Unie je navíc k NATO dalším garantem naší bezpečnosti, o ni tímto přijdeme. 

5. Budeme obtížněji cestovat za hranice a zřejmě i po světě. Naši studenti budou mít zásadně omezenou možnost studovat v zahraničí. To povede k omezení naší možnosti lépe chápat svět kolem nás a budeme se stále více uzavírat do ulity malé země s 10 miliony obyvatel, která jen málo pohlíží na stále více globální svět kolem nás. 

Autor článku : Luděk Niedermayer