Big_loader_ajax

Príprava zasadania Európskej rady v dňoch 17. – 18. 10. 2019

14.10.2019

Poznámky zostavené na základe príspevkov Jean-Claude Junckera a Tytti Tuppurainen na plenárnom zasadaní v Bruseli dňa 9.10.2019.

Európska rada

- jedna z inštitúcií EÚ

- pozostáva z hláv členských štátov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ, ktorí sa stretávajú s cieľom určiť politický program Únie

- súčasný predseda: Donal Tusk

- predseda od 1.12.2019: Charles Michel

Program zasadania Európskej rady 17. - 18.10. 2019:

1. DLHODOBÝ ROZPOČET EÚ

- viacročný finančný rámec na roky 2021 - 2027

- vedúci predstavitelia budú rokovať o dlhodobom rozpočte EÚ na základe práce fínskeho predsedníctva

- schválenie rozpočtu je základom pre stabilnú akcie schopnú Európu, má širokosiahly dopad - aby mohli výskumné tímy pokračovať vo svojej činnosti, aby mohli byť študenti vysielaní na Erasmus pobyty, aby mohli byť naplánované infraštruktúrne projekty uvedené do prevádzky atď.

- uzavretie diskusií o finančnom rámci - do konca roka 2019, max. do začiatku roka 2020

2. SRATEGICKÝ PROGRAM A NADCHÁDZAJÚCI INŠTITUCIONÁLNY CYKLUS

- zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová bude vyzvaná, aby predstavila priority novej Komisie

- vedúci predstavitelia budú rokovať o opatreniach naväzujúcich na strategický program a o prioritách EÚ na roky 2019 – 2024
- Európska rada prijme rozhodnutie o vymenovaní Christine Lagardovej za prezidentku Európskej centrálnej banky

3. KLÍMA
- rokovania o medzinárodných aspektoch zmeny klímy v nadväznosti na klimatický summit OSN v New Yorku
- príprava pred decembrovou klimatickou konferenciou v Santiagu de Chile
- EU je prvá veľká ekonomika, ktorá sa angažovala v rámci Parížskej dohody, potreba vytvoriť legislatívny rámec
- transformácia ekonomiky sa musí urýchliť, dohody budú naďalej obsahovať špecifické zaväzky v súlade s Parížskou dohodou, podla vzoru obchodných dohôd s Japonskom a Mercosurom

4. BREXIT
- Európska rada v podobe EÚ27 prediskutuje súčasný stav v súvislosti s brexitom

5. AKTUÁLNE OTÁZKY ZAHRANIČNEJ POLITIKY
Turecko:
- výzva Turecka a ďalších zainteresované strán, aby zastavili operácie v Sýrii, udržateľné riešenie situácie v Sýrii môže byť dosiahnuté jedine politickou cestou
- problematické operácie Turecka vo východnom Stredozemnom mori v ekonomickej zóne Cypru
- kľúčový partner EÚ v otázke migrácie - dohoda o nevpúšťaní uprchlíkov do EÚ z roku 2016

ROZŠIROVANIE EÚ
- diskusia ohľadne rozhodnutia či sa otvoria prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom

Autor článku : Stanislava Kováčová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera