Big_loader_ajax

Opatření na vnitřních hranicích Evropské unie v době pandemie COVID-19

15.04.2020

Seznam opatření na vnitřních hranicích v rámci přeshraničního pohybu osob a opatření týkající se nákladní dopravy ve vybraných členských zemí EU. Situace k 14.04.2020

Border Crossing

Česká republika

OBECNÁ:

 • zákaz vstupu cizincům
 • zákaz vycestování z Česka pro obyvatele (výjimku tvoří pendleři, ovšem nutnost doložit při přechodu hranic knížku přeshraničního pracovníka)
 • zrušen zákaz exportu léčiv s výjimkou těch, které jsou nutné k léčbě následků koronaviru
 • od 14.04.2020 končí všeobecný zákaz vycestování z ČR, možné vycestovat za účelem nezbytně nutných aktivit. Po návratu bude následovat 14denní karanténa
 • sloučení rodin (možnost vstupu na území ČR se nově rozšiřuje na manžela/ku a nezletilé děti občana EU s pobytem v ČR)
 • jednorázový tranzit přes území ČR je i nadále možný
 • Vláda České republiky uložila s účinností ode dne 7.04.2020 po dobu trvání nouzového stavu povinnost všem občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům, kteří se repatriují na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do České republiky, zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí.

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • Ministerstvo dopravy povoluje plošnou výjimku ze zákazu jízdy pro nákladní vozidla během víkendů a státních svátků na dálnicích a na silnicích I. třídy na území České republiky
 • nákladní doprava do zahraničí je umožněna (při překročení hranice řidič musí doložit: kartu řidiče, profesní průkaz, objednávku nebo fakturu, která prokáže že cesta do zahraničí má účel dovézt/přivézt zboží, dále se doporučuje pracovní smlouva)
 • zboží s volným průjezdem (tzv. zelené trasy) – jedná se o zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny), přeprava živých zvířat, dodávky pohonných hmot, poštovní zásilky, zdravotnický a biologický materiál, léky a materiál pro jejich výrobu
 • nadále mohou přes hranice cestovat řidiči nákladních vozidel, řidiči vozidel do 9 osob, přepravující zaměstnance (zaměstnavatele) na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami
 • tzv. pendleři do 100 km od hranice (pozn. pendleři cestující do Německa či Rakouska musí zachovat režim 3 týdny v zahraničí a 14 dnů v ČR v karanténě
 • též mohou také přes hranice cestovat řidiči nákladních vozidel, kteří jedou k vozidlu, které je zaparkované v zahraničí, za předpokladu, že mají příslušný formulář

Slovensko

OBECNÁ:

 • obnovení kontrol s Českem, Maďarskem, Rakouskem i Polskem
 • Slovensko sousedí rovněž s Ukrajinou, tato společná hranice je dlouhodobě přísně střežená z důvodu vnější hranice EU
 • Slovensko kvůli COVID-19 neumožňuje vstup cizincům na své území (až na výjimky jako jsou řidiči kamionů, cizinci s pobytem na Slovensku či na osoby, které dojíždějí do pohraničních oblastí za prací, tzv. pendlery)
 • od dne 05.04.2020 platí nová pravidla pro přeshraniční pracovníky (činnost je možno vykonávat pouze v 30 km pásmu od státní hranice)
 • Slovensko uzavřelo všechna mezinárodní letiště

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • Na Slovensku byla udělena výjimka ze zákazu jízdy o víkendech a ve státní svátky pro nákladní vozidla, která platí pro dny 15. března 2020 a 22. března 2020 a pro 29. března a 5. dubna 2020. Dále pak pro 10. dubna, 12. dubna a 13. dubna 2020
 • Výjimka platí pro všechna nákladní vozidla na dálnicích, rychlostních silnicích, silnicích I. třídy a silnicích pro mezinárodní dopravu na území Slovenska

Německo

OBECNÁ:

 • hraniční přechody jsou uzavřené
 • výjimku tvoří pendleři s povolením
 • zákaz vstupu všem sezónním pracovníkům
 • během období dubnu až května bude umožněn vstup až 40 tis. osob ze zahraničí za účelem zabezpečení sklizně sezónního ovoce a zeleniny (sezónní práce)
 • na hranicích s ČR, Polskem, Nizozemskem a Belgií probíhají v současné době posílené zdravotní hraniční kontroly
 • Německo umožňuje transit EU občanů přes své území
 • Svobodný stát Bavorsko s platností od 10. do 19. 4. zavádí povinnou 14denní karanténu pro všechny osoby, které vstoupí na jeho území ze zemí mimo Německo. Vyjmuty z tohoto opaření jsou osoby pracující v mezinárodní dopravě, přeshraniční pracovníci apod.
 • od 26. 3. začaly operovat evakuační autobusové linky Frankfurt-Berlín, Mnichov-Praha.

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • všechny spolkové země Německa zrušily nedělní zákazy jízd, platí pro přepravu hygienických prostředků a potravin s dlouhou trvanlivostí
 • z důvodu zajištění vnitrostátních dodávek zboží je do dne 17.04.2020 udělena výjimka z nařízení EU 561/2006 řidičům přepravující vybrané druhy zboží, a to přeprava zboží denní potřeby, potraviny, krmivo, mezi výrobci, sklady a prodejnami, medicínský materiál, veškerý materiál, který souvisí s opatřením proti COVID-19 a pohonné hmoty (na období 18.03.-17.04.2020)
 • od dne 16.03.2020 zavádí Německo dočasné hraniční kontroly, a to na hranicích s Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Lucemburskem a Dánskem
 • přeshraniční přeprava zboží a doprava dojíždějících osob je stále možná (cestující mají zákaz vjezdu/ výjezdu před výše uvedené hranice v případě, že nemají platný důvod pro jejich cestu, jmenované opatření platí rovněž pro osoby, které vykazují příznaky nákazy COVID-19.
 • u zaměstnaných dojíždějících pracovníků (tzv. pendlerů) nutnost prokázání oprávněnosti přeshraničního přejezdu.

Dánsko

OBECNÁ:

 • cizinci mohou vstoupit do země, pouze pokud prokáží k tomu uznatelný důvod (např. osoby s povoleným pobytem, práce v Dánsku, apod.), jinak nikoli
 • celá dánská hranice bude uzavřena pro cizince s platností do 13.4.2020, tedy také po dobu velikonočních svátků
 • transit občanů EU je i nadále možný
 • s platností od dne 14.03.2020 zavedlo Dánsko na jeden měsíc hraniční kontroly
 • nákladní doprava je umožněna

Itálie

OBECNÁ:

 • zaveden nouzový stav
 • zákaz cestování až na nezbytné případy
 • občané se mají vyhnout přesunům, pokud nejsou zdůvodněny okolnostmi, prokázanými pracovními důvody, nezbytnými případy, zdravotní nutností. Při přesunech a cestách bude nutno vyplnit čestné prohlášení - musí být pravdivé, jinak hrozí trestní stíhání 
 • Došlo v současné době k zpřísnění bezpečnostních opatření do 03.05.2020

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • Od 22.03.2020 uzavírá Itálie na celém území veškeré aktivity a produkci, které nespadají do základních služeb a výroby. Dopravcům je doporučeno kontaktovat klienta v Itálii, zda je daná společnost otevřena. Seznam aktivit, které zůstávají v provozu dohledatelné.
 • nákladní doprava je považována za ekonomicky zdůvodněnou aktivitu a řidiči při přepravě zboží jsou oprávnění vjíždět, vyjíždět a pohybovat se ve vyznačených karanténních oblastech za účelem přepravy, nakládky a vykládky zboží.
 • tranzit zemí nesmí přesáhnout 72 hodin, v případě potřeby může být tato doba prodloužena o dalších 48 hodin, pobyt na území země je povolen na dobu 24 hodin, může být v případě potřeby prodloužen o 12 hodin
 • formuláře pro řidiče nákladní dopravy, prokazující nutnost vjezdu

Španělsko

OBECNÁ:

 • nouzový stav prodloužen do 11.
 • dne 17.03.2020 vláda znovuzavedla kontroly na všech pozemních vnitřních hranicích
 • do země mají povolený vstup pouze španělští občané, osoby s povoleným pobytem apod.
 • transit občanů EU je i nadále možný

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • kromě nezbytných oblasti k zachování funkcí státu a společnosti tzn. potravinářského průmyslu, zdravotnictví, logistiky a bezpečnosti se ostatní ekonomické aktivity zastavují, Je doporučeno informovat se u příjemce, zda bude schopen zásilku přijmout
 • např. prodloužení denní doby řízení z 9 na 10 h apod.

Rakousko
OBECNÁ:

 • omezený vstupu do Rakouska pro cestující z rizikových oblastí, respektive osoby, cestující do Rakouska z Itálie, Švýcarska a Lichtenštejnska jsou povinny předložit lékařské potvrzení o negativním testu na COVID-19, jinak jim bude vstup do země odepřen
 • jednorázový tranzit přes území Rakouska je povolen
 • při podezření na onemocnění COVID-19 se cestující do Rakouska či přes Rakousko musí podrobit lékařskému vyšetření
 • Rakousko v současné době zavedlo kontroly na hranicích s Itálií, Švýcarskem a Lichtenštejnskem
 • Německo, Česká republika, Slovensko a Maďarsko ze své strany uplatnily zákaz vstupu (až na výjimky)

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • do odvolání platí výjimka ze zákazu jízdy v sobotu, neděli a také ve státní svátky pro nákladní vozidla nad 7,5 t a více (výjimka platí s okamžitou účinností, důvodem je zajištění dodávek medikamentů a zboží pro denní užití během koronavirové krize)
 • výjimka z nařízení 561/ 2006 platí od dne 16. 3. 2020 do 14. dubna 2020 a vztahuje se na vozidla používaná pro dopravu s cílem odstranit překážky způsobené onemocněním COVID-19 nebo zachovat zajištění dodávek
 • Tyrolsko má speciální tvrdší nařízení
 • Rakousko zavedlo od dne 10. 03. 2020 na hraničních přechodech s Itálií speciální režim (při vjezdu z Itálie – Rakouska zavedeny stacionární hraniční kontroly, taktéž v případě jízdy ve směru z Itálie – Rakouska je vyžadováno potvrzení, že daná osoba není nakažena SARS-CoV-2. Potvrzení nesmí být starší než 4 dny. Povinnost předkládat potvrzení se nevztahuje na řidiče nákladní dopravy)

Polsko

OBECNÁ:

 • vstup povolen pouze polským občanům, všichni cizinci mají vstup zakázaný s výjimkou osob s legálním pobytem apod. (ode dne 27. 03. 2020 ruší výjimku pro všechny přeshraniční pracovníky, kteří po návratu/vstupu do země musí nastoupit do povinné domácí karantény)
 • od dne 15. 03.2020 zavedeny hraniční kontroly na všech vnitřních hranicích
 • transit občanů EU není až na výjimky možný

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • v případě nákladní dopravy je nutnost mít vyplněný formulář, řidiči nákladních vozidel jsou osvobozeni od karanténních opatření
 • v Polsku platí nové nařízení, kterým je prodlouženo trvání mimořádných opatření na hraničních přechodech až do 13.04.2020
 • opatření nemá vliv na přepravu zboží: uzavření hranic neznamená uzavření toku zboží a pro přepravy neplatí žádná omezení.

Slovinsko

OBECNÁ:

 • zdravotní kontroly na hranicích s Itálií, Rakouskem a Chorvatskem
 • s výjimkou občanů Slovinska musí všechny osoby na vstupu disponovat potvrzením o bezinfekčnosti
 • transit občanů EU je i nadále možný
 • jednotlivé přechody: s Itálií operují pouze 4 přechody (při vstupu zdravotní kontroly cizinců i pendlerů, nutnost předložit certifikát o negativním výsledku testu na Covid-19 ne starší než 3 dny nebo měření teploty), uzavřená hranice s Chorvatskem (pendleři mohou procházet v případě předložení potvrzení od zaměstnavatele), s Maďarskem (otevřeno 5 přechodů pro pendlery a dopravu), s Rakouskem otevřeno 13 přechodů (od půlnoci 25.03.2020 při vstupu zavedeny zdravotní kontroly cizinců, nutnost předložit certifikát ne starší než 3 dny nebo měření teploty; nevztahuje se na občany a residenty Slovinska a Rakouska, pendlery, nákladní dopravu; analogická opatření na Rakouské straně již v platnosti od 20.03)
 • zákaz vycestovat pro zdravotníky.

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • upřednostněna přeprava základního zboží: léků (včetně léků určených pro veterinární ordinace), zdravotnického materiálu, zboží podléhající rychlé zkáze, živých zvířat, osobních ochranných prostředků a humanitárních přeprav, přepravu prioritního zboží je třeba doložit např. nákladním listem
 • od 12. 04. platí pro osoby, které se do Slovinska vracejí ze zahraničí, včetně pracovníků v dopravě, týdenní karanténa, opatření se netýká řidičů, vykonávajících přepravu zboží nákladním vozidlem
 • došlo ke změně na slovinsko-italské hranici, slovinská policie shromažďuje 30 až 50 kamionů (v závislosti na směru jízdy), které následně eskortuje budˇ na maďarskou nebo chorvatskou hranici, kde pokračují dále., není umožněn vjezd zahraničním nákladním vozidlům nad 3,5t pro tranzit bez předchozího upozornění, tranzit je umožněn pouze po předchozím upozornění, a to v konvoji, toto opatření bylo zavedeno po dohodě s Chorvatskem, Srbskem, Bulharskem, Rumunskem, Tureckem a Ukrajinou, umožněn je pouze vjezd nákladním vozidlům, která jedou do Slovinska na vykládku (cílová destinace je Slovinsko) nebo nákladní vozidla přepravující poštu, léky, vybavení nebo farmaceutické produkty a humanitární pomoc.

Lucembursko

OBECNÁ:

 • kontroly zavedeny na všech hranicích
 • pendleři z/do Německa mohou vykonat přesun jen s povolením zaměstnavatele.

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • od 19.03.2020 do 17.04.2020 platí pro řidiče podílející se na vnitrostátním zásobování výjimka z nařízení 561/ 2006 jako nahrazení max. týdenní doby řízení 60 h místo 56 h apod.

Litva

OBECNÁ:

 • od 14.03.2020 znovuzavedeny kontroly na všech vnitřních hranicích
 • zákaz vstupu cizincům, vstup je povolen pouze občanům, osobám s legálním pobytem apod.
 • transit občanů EU je i nadále možný
 • od 04.04.2020 budou zastaveny všechny lety a trajekty (kromě linky do Kielu) navrátivší se občanů. Min. vnitra bude moci udělit výjimky
 • civilní lety budou podléhat povolení ze strany leteckého úřadu, omezeně funguje přechod mezi LT a Běloruskem, premiér již naznačil, že pokud Bělorusko nebude postupovat adekvátně, zakáže vstup běloruských občanů do země

Rumunsko

OBECNÁ:

 • zákaz vstupu na území přes hraniční přechody pro cizí občany, Do země mají povolen vstup pouze občané, osoby s legálním pobytem apod.
 • možnost tranzitu přes tranzitní koridory

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • od 18.03.2020 do 16.04.2020 platí pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, výjimky z nařízení 561/2006, jako nahrazení max. denní doby řízení 9 h jednou 11 h apod.
 • při přejezdu hraničního přechodu je řidič povinen používat osobní ochranné pomůcky – dezinfekční prostředek, ochranné rukavice a obličejovou masku

Bulharsko

OBECNÁ:

 • zákaz vstupu osob cestujících ze zemí mimo EU a z Itálie, Španělska, Francie, Spojeného království, Německa, Nizozemska, Švýcarska, Rakouska, Belgie, Islandu, Lichtenštejnska a Lucemburska (výjimku mají občané, osoby s platným pobytem apod.)
 • transit občanů EU i nadále možný

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • nákladní vozidla, která doručují nebo vyvážejí zboží na/z území Bulharska, musí provést nakládku/ vykládku a okamžitě opustit zemi
 • v případě tranzitu je nutné využít stanovené tranzitní trasy, pobyt na území země by v tomto případě neměl přesáhnout 24 hodin.

Estonsko

OBECNÁ:

 • povinné hraniční kontroly
 • umožněn pohyb všem migrujícím pracovníkům mezi Estonskem a Lotyšskem
 • možnost transitu cizinců do své domoviny

Řecko

OBECNÁ:

 • povinná karanténa pro všechny osoby, které přicestují do země, a zákaz vstupu osob cestujícím ze zemí mimo EU a z Německa, Itálie a Španělska
 • transit občanů EU je i nadále možný

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • v období od 02.04. do 20.04.2020 platí v Řecku nové ministerské nařízení upravující karanténní postupy pro osoby, které na území Řecka vstoupili ze zahraničí: řidiči pracující v mezinárodní dopravě se budou na území Řecka pohybovat po nejkratších trasách a v nejkratší možné době. Po dosažení cíle v Řecku řidiči zahájí dočasnou 14denní karanténu
 • zrušení karantény je možné, jakmile řidič musí zahájit další mezinárodní přepravu (i den po jejím zahájení).

Maďarsko

OBECNÁ:

 • od 12.03. 2020 znovuzaveny kontroly na všech vnitřních hranicích
 • vstup do země je povolen pouze občanům země, osobám s legálním pobytem, atd.
 • transit občanů EU je i nadále možný
 • Chorvatsko se také bilaterálně dohodlo s Maďarskem na zmírnění omezení pro překračování vzájemné hranice tak, aby bylo umožněno cestovat pendlerům, žijícím v pásmu do 30 km od hranic

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • od 12.03.2020 platí výjimečný stav, byly zavedeny hraniční kontroly, nákladní doprava projíždí bez omezení, nicméně na území Maďarska jsou stanoveny povinné trasy jízdy
 • od 10.04.2020 nutné osvědčení zaměstnavatele, vyplněný formulář může být vyžadován při vstupu do země
 • od 28.03.2020 byla zrušena 14denní karanténa pro maďarské řidiče (maďarští občané, kteří do Maďarska přijíždějí za účelem přepravy zboží, podléhat oficiální karanténě, řidič ale musí být upozorněn na ustanovení vyhlášky o zákazu vycházení, podle níž je opuštění místa bydliště nebo pobytu možné pouze z důvodů, kterými mohou být zaměstnání, odborná činnost apod.)
 • od 27.03.2020 na hraničních přechodech budou řidiči muset vyplnit formulář o cíli cesty, v případě, že je cílovou zemí Maďarsko, bude muset vozidlo opustit zemi do 24 hodin od vykládky, povinná je maska na zakrytí obličeje a rukavice

Švédsko

OBECNÁ:

 • uzavřené hranice pro cesty a občany ze zemí mimo území EU/Schengenu

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • pro nákladní dopravu (přepravu lékařských výrobků, potravin, obilovin, krmiv a hnojiv, minerálních olejů a paliv a poštovních zásilek) byly zřízeny na vybraných hraničních přechodech zelené trasy
 • některým společnostem bylo vydáno potvrzení, na jehož základě platí pro řidiče výjimky z nařízení 561/2006;( prodloužení denní doby řízení z 9 na 10 h), žádost o výjimku je nutné podat

Chorvatsko

OBECNÁ:

 • od 18.03.2020 došlo k de facto uzavření chorvatských hranic
 • vstup je umožněn pouze občanům, osobám s povoleným pobytem apod.
 • transit občanů EU je i nadále možný

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • zelené trasy na hraničních přechodech jsou určeny jak pro dopravu s cílem v Chorvatsku, tak i pro tranzitní dopravu v konvojích (po 50 vozidlech)
 • zvláštní opatření jsou zavedena od 13.03.2020 pro zahraniční řidiče jedoucí z Itálie, Číny, Jižní Koreje, Hong Kongu, Japonska, Singapuru, Malajsie, Bahrajnu, Íránu, Německa, Francie, Švýcarska, Španělska, Rakouska, UK, Nizozemí, Švédska a regionu Bela Krajina (Slovinsko), s výjimkou řidičů v tranzitu, budou umístěni do povinné 14denní karantény v Chorvatsku
 • zahraniční řidiči mohou být vráceni zpět, aby se vyhnuli karanténě
 • částečně je uzavřena srbsko-chorvatská hranice

Lotyšsko

OBECNÁ:

 • prozatím nebylo přijato žádné restriktivní cestovní opatření pro občany EU
 • zakázána je organizovaná osobní doprava
 • transit je povolen občanům Litvy a Estonska

SOUVISEJÍCÍ S NÁKLADNÍ DOPRAVOU:

 • od 18.03.2020 musí řidiči při vstupu do země potvrdit čestné prohlášení o tom, že z důvodu bezpečnostních opatření nebudou navštěvovat veřejně přístupná místa s výjimkou parkovišť a čerpacích stanic

Kypr

OBECNÁ:

 • vstup do země je povolen pouze následujícím kategoriím osob: občané Kypru, osoby s legálním pobytem apod.
 • přes zelenou linii mezi oběma částmi ostrova je možné přejít pro cizince pouze už jen ze severu na jih a z humanitárních důvodů
 • od 21.03.2020 došlo k uzavření leteckého prostoru pro osobní letadla (výjimku tvoří repatriační lety)
 • z důvodu uzavření vzdušného prostoru transit není až na výjimky možný

Zajímavé odkazy:

Prameny či informace převzaty:

Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera