Big_loader_ajax

Opatření proti COVID-19: Zvýšení limitů pro placení kartou bez zadávání pinu

31.03.2020

EBA, Evropský orgán pro bankovnictví, dne 25.03.2020 vyzvala platební společnosti k zvýšení horního limitu pro placení kartou bez zadávání PIN kódu, z důvodu ochrany obyvatel v souvislosti se šířením viru COVID-19.

Jeans pocket with Master cardsPřechod na bezkontaktní formu platby doporučila již začátkem března Světová zdravotnická organizace (WTO).


Kdo je EBA?

EBA, neboli Evropský orgán pro bankovnictví, je nezávislý orgán Evropské unie, který vytváří jednotný rámec pro regulaci celého bankovního sektoru EU a rovněž na něj dohlíží. Cílem tohoto orgánu je vytvořit a dohlížet na účinný, transparentní a rovněž stabilní jednotný trh s bankovními produkty v Evropské unii. EBA je odpovědná Evropskému parlamentu, Radě EU a Evropské komisi. Sídlí v Paříži.


Stěžejním jmenovaného opatření je ochrana obyvatel před nákazou a přenosem COVID-19, přenos je mimo jiné spojen v této souvislosti s manipulací peněz ve fyzické podobě, též s dotykem terminálu a s dotykem mezi osobami při platebním styku jako takovém. V současné době se setkáváme s praxí, že samy obchody k bezkontaktnímu placení vyzývají či jiný neumožňují.

Česká republika se řadí mezi světové lídry v podílu karetních plateb provedených bezkontaktně (pozn.: počet vydaných platebních karet v roce 2019 je 12,7 mil.).

Skoro všechny vydané platební karty v ČR jsou dnes již bezkontaktní (používají NFC), zejména díky přirozenému cyklu obměny karet, který je 3letý. V současnosti přibližně 75 % veškerých transakcí společnosti Mastercard v Evropě je též bezkontaktních. Podíl společnosti Mastercard v rámci kartových transakcí je ČR i v Evropě dominantní, ovšem za zmínku stojí, že zde existuje mnoho dalších systému a karetních společností (např. VISA, DC, apod.). V důsledku nemoci COVID-19 došlo, dle společnosti Mastercard, ve všech státech Evropské unie k masivnímu nárůstu plateb bezkontaktní elektronickou kartou.

Výzva Evropského orgánu pro bankovnictví je tedy velmi aktuální a má za cíl usnadnit občanům platby v obchodech a primárně chránit jejich zdraví. Jediné omezení v rámci Evropské unie je plošné pravidlo o maximální výši bezkontaktní elektronické platební transakci bez ověření (tedy bez zadání PIN kódu) ve výši 50 EUR, za předpokladu, že celková výše předchozích bezkontaktních elektronických platebních transakcí od posledního ověření klienta (např. zadání pinu apod.) nepřesáhla 150 EUR nebo nedošlo k více než 5 po sobě jdoucím takovým transakcím.

Toto pravidlo určuje Směrnice PSD2, podle níž maximálním limitem pro 1 bezkontaktní transakci bez ověřování je 50 EUR.


Co je PSD2?

Směrnice 2015/2366/EU (tzv. PSD2) vláda schválila dne 13.03.2017 jako nový zákon o platebním styku, který transponuje směrnici PSD2 do českého právního řádu. Účinnost nového zákona o platebním styku je s ohledem na transpoziční požadavek směrnice PSD2 stanovena na den 13.01.2018.Směrnice posiluje pozici koncového klienta ve využívání bankovních služeb napříč Evropskou unií, standardizuje pravidla pro poskytovatele platebního styku, posiluje bezpečnost bankovních systémů a celkově zajištuje vysokou úroveň transparentnosti právě vůči koncovým klientům. Limitní pravidlo na 50 EUR je nastaveno z důvodu bezpečnosti, zamezení krádeží značných částek při ztrátě či odcizení platebních karet.


V České republice je prozatímním limitem pro bezkontaktní platbu bez nutnosti ověření částka 500 CZK. Částka je konsenzem českého bankovního trhu, bank a karetních společností. ČNB ve svém stanovisku souvisejících s koronavirovou krizí uvádí, že bezkontaktní platba je jednou z možností, jak snížit riziko nákazy koronavirem a rovněž, že banky nyní zvažují možnost zvýšení limitu pro bezkontaktní platby kartou ze současných 500 CZK. Taktéž uvádí, že ČNB o limitech pro bezkontaktní platby nerozhoduje.

Nyní se bude s ohledem na vzniklou poptávku po zvýšení jmenovaného limitu ze strany klientů bank a s ohledem na doporučení evropských a mezinárodních institucí v nadcházejících dnech mezi bankami a karetními společnostmi jednat o navýšení.

V Polsku od 19.03.2020 je možné provést bezkontaktní platby bez ověření ve výši 100 zlotých, jedná se o navýšení částky z původně 50 zlotých (cirka z 300 CZK na 600 CZK). V Maďarsku se jedná o trojnásobek původní částky, nyní 15.000 forintů (cirka z částky 380 CZK na 1100 CZK). Též v Německu se zvýšila částka na horní limit, tedy na 50 EUR (cirka z částky 680 na 1360 CZK). Irsko s účinností od 01.04.2020 zvyšuje také na horní limit, na 50 EUR. Též horní limity plateb dle informací společnosti Mastercard zavádí státy Evropské unie jako Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Řecko, Estonsko, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Malta, Nizozemsko a Švédsko.

I státy mimo Evropskou unii, respektive Velká Británie, zvyšuje limit pro bezkontaktní platby bez nutnosti ověření z 30 liber na 45 liber (cirka z částky 1000 na 1380 CZK) s účinností od 01.04.2020.

Země jako Velká Británie či Polsko šly cestou trvalé změny limitů, na rozdíl od Nizozemska či Řecka, tyto státy považují navýšení limitů jen a pouze jako dočasné opatření v rámci koronavirové krize.

Další možný způsob bezkontaktní, hlavně hygienicky bezrizikové platby lze učinit pomocí mobilního telefonu. K ověření platby dojde prostřednictvím biometrie, otiskem prstu na vlastním displeji telefonu či skenem obličeje. Musí se ovšem jednat o mobilní telefon vybavený NFC. V České republice tento způsob platby umožňují veškeré banky.

Počet vydaných bankovních karet v České republice

Numbers of bank card in the Czech Republic

Použité zdroje:

European Banking Authority

Směrnice EP a Rady (EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu...

Přehled všech opatření ČNB souvisejících s koronavirovou krizí na jednom místě

Contactless limit in UK to be increased to £45

 
Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera