Big_loader_ajax

Názory na EU v středoevropském srovnání - léto 2017

21.08.2017

Další ze série výzkumů o názorech českých občanů na Evropskou unii, tentokrát ve srovnání s ostatními státy Visegrádské čtyřky. Data uveřejnilo CVVM.

- S členstvím své země v EU vyjadřuje souhlas většina Poláků, Maďarů, Slováků i Čechů.

Obyvatelé všech čtyř visegrádských zemí hodnotí kriticky to, jaký vliv mají jejich země na rozhodnutí a jednání EU.

V případě vzniku tzv. vícerychlostní Evropy by Poláci většinou chtěli, aby se jejich země zapojila do skupiny úžeji spolupracujících a rychleji se integrujících zemí, Češi a Slováci se kloní spíše k volnější spolupráci a pomalejší integraci, v Maďarsku jsou podíly zastánců obou názorů téměř vyrovnané.

Češi, Slováci a v menší míře Maďaři i Poláci upřednostňují národní suverenitu před efektivností EU posilované na její úkor.​

Graph about peoples attitude towards the EU_1Graph about peoples attitude towards the EU_v2

 

EU flag

Graph about peoples attitude towards the EU_3

Graph about peoples attitude towards the EU_v4

Celé znění tiskové zprávy naleznete zde.

Autor článku : Jan Červenka
Zdroj : Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR