Big_loader_ajax

Maďarský zákon o financování organizací odporuje právu EU

16.01.2020

Generální advokát Campos Sánchez-Bordona došel k závěru, že omezení Maďarska vůči financování občanských organizací ze zahraničí nejsou slučitelná s právem EU a porušují zásady volného pohybu kapitálu.

V roce 2017 přijalo Maďarsko zákon omezující financování neziskových organizací ze zahraničí. Cílem opatření bylo podle maďarské vlády zajistit transparentnost. Konkrétně se podle tohoto zákona organizace musí registrovat jako „organizace přijímající podporu ze zahraničí”, pokud výše darů, které ze zahraničí dostaly, přesáhne určitou hodnotu. Vedle registrace musí organizace také uvést jména dárců, pokud jejich dary dosáhnou výše 500 tisíc forintů (1500 eur) a víc. Tyto informace včetně údajů dárců ze zahraničí pak musí být veřejně dostupné. 

Kolem opatření se okamžitě vyrojily řady otázek kolem dodržení zásady volného pohybu kapitálu i zachování práv chráněných Listinou základních práv Evropské unie. Konkrétní žalobu proti Maďarsku podala u Soudního dvora Evropská komise. 

Svoji odpověď dostaly obě strany druhé lednové úterý. Generální advokát Evropského soudního dvora Campos Sánchez-Bordona potvrdil, že tato opatření jsou v rozporu s právem EU a porušují zásadu volného pohybu kapitálu, a to jak ze strany příslušníků jiných členských států, tak ze strany konkrétních organizací, což s sebou navíc nese i možné problémy těchto organizací s financováním a jejich činností. 

Zahraniční dárci totiž mohou být zveřejněním daných údajů stigmatizováni a škatulkováni, což je od posktnutí daru může odradit. Podle generálního advokáta tím navíc maďarské opatření přímo narušuje výkon svobody sdružování těchto osob, přičemž k jejich identifikaci stačí pouze uvést jména dárců tak, aby to odpovídalo zásadě ochrany osobních údajů. 

Přestože není stanovisko generálního advokáta pro soud právně závazné, soudci se jím obvykle řídí. Pokud by ho tedy rozsudek soudu potvrdil, bude Maďarsko muset sporný zákon změnit nebo zrušit. 

Autor článku : Jana Niebauerová