Big_loader_ajax

Francie a její stimulační plán v hodnotě 100 mld. euro

04.09.2020

Francouzská vláda představila podrobnosti svého stimulačního plánu, ten zahrnuje jednak investice, snižování daní a i případné dotace. Především se orientuje na zlepšení konkurenceschopnosti francouzského výrobního sektoru, na podporu zaměstnanosti a vytvoření potřebných pracovních míst, rovněž i na potřebnou ekologickou transformaci tamního hospodářství. V rámci nadcházejících 2 let má ve Francii dojít, především díky tomuto plánu, k odstranění negativních dopadů koronavirové krize.

Francie prozatím získala od Evropské unie, v návaznosti na jednání Evropské komise, podporu ve výši 40 mld., zmíněné prostředky napomohou především k financování plánu obnovy francouzské ekonomiky.

Předpokládané rozdělení plánu obnovy má být následující: 35 mld. eur půjde na posílení konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, 30 mld. eur na podporu energie šetrné k životnímu prostředí a ekologické reformy, 25 miliard eur je směřováno na podporu pracovních míst (vznikne cirka 160.000 pracovních míst).

V tomto funkčním období Emmanuela Macrona bylo plánováno zrušení cirka 120.000 pracovních míst ve veřejné správě, později byl návrh pozměněn na zrušení cirka 10.500 pracovních míst, a to v letech 2021 a 2022. Ovšem v reakci na současnou situaci, došla francouzská vláda k závěru, že nyní k zrušení pracovních míst ve veřejné správě nedojde. Celkový objem předmětného stimulačního plánu odpovídá cirka 4 % jejímu HDP, tedy Francie investuje do ekonomiky v poměru k HDP více veřejných prostředků než jakákoliv jiná evropská země. Plán obnovy si klade za cíl již do roku 2022 navrátit druhou největší ekonomiku eurozóny na její hospodářskou úroveň před krizí.

Dle prognóz v tomto roce očekává francouzské ministerstvo financí pokles HDP o 11 % (pozn.: ve druhém čtvrtletí kleslo HDP o 13,8 %, ve Francii tedy došlo k největšímu čtvrtletnímu poklesu od 2. světové války). Největší plošné omezení pohybu a hospodářské činnosti trvalo ve Francii od 17.03.2020 do 11.05.2020, rovněž došlo k poklesu i dalších ukazatelů, jako spotřeba domácností – 11,0 %, podnikové investice – 16,0 %, vývoz – 25,5 % či dovoz- 17,3 %.

V tomto období klesl i česko-francouzský obchod, český vývoz do Francie poklesl o 26,2 % a import z Francie o 21,3 %. Nejvíce (o ¼) se na tomto snížení obousměrně podílel pokles obchodu se silničními vozidly.

 

Zdroj: Reuters, CCI France République Tchéque

Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera