Big_loader_ajax

Evropský sbor solidarity - pomáhejte jako dobrovolníci

02.06.2017

„Solidarita, to je tmel, který drží Evropskou unii pohromadě“, řekl 14. září 2016 při projevu o stavu Unie předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Stejného dne oznámil vytvoření Evropského sboru solidarity, nového projektu pro mladé lidi od 18 do 30 let, kteří se jako dobrovolníci či zaměstnanci chtějí zapojit do solidární činnosti po Evropě.

Od spuštění programu v prosinci 2016 se připojilo více než 30 tisíc mladých lidí. Od března 2017, kdy začalo spojování s organizacemi, bylo kontaktováno přes 9 tisíc účastníků, vytvořeno 110 nabídek a první účastníci vyjeli pomáhat jak doma, tak do zahraničí.

Evropská komise včera upevnila postavení Evropského sboru solidarity. Vytvořením právního rámce projektu a potvrzením vlastního rozpočtu v hodnotě 342 milionů euro chce Komise iniciativu rozšířit a vytvořit tím více možností pro mladé, kteří v programu mohou získat cenné zkušenosti a dovednosti, zapojit se do solidárních aktivit po Evropě a zároveň posílit svou šanci na pracovním trhu. Cílem je zapojit do programu 100 tisíc mladých lidí do roku 2020.

Projekty, na které se zájemci mohou přihlásit individuálně nebo v týmech, jsou ve formě dobrovolnických aktivit, placených stáží nebo prací a obvykle trvají od dvou do dvanácti měsíců. Dobrovolníkům projektu je hrazeno ubytování, strava, cestovné, pojištění a kapesné. Účastníkům stáží či krátkodobých zaměstnání je hrazeno cestovné a denní diety. Všechna pracovní místa jsou obsazována na základě pracovních smluv a ohodnocena mzdou dle právních předpisů v místě konání daného projektu. Většina projektů se zpravidla realizuje na půdě některého z členských států.

Vlastní iniciativou mohou členové Evropského sboru solidarity založit i vlastní projekt ve své lokalitě. Takovéto aktivity chce Komise finančně podpořit. Nabízí také on-line trénink, pojištění, certifikát ESS nebo podporou znevýhodněných účastníků.

Projekty Evropského sboru solidarity zahrnují oblasti, jako je vzdělávání, zdravotní péče, sociální začleňování a začleňování na trhu práce, pomoc při poskytování potravin a nepotravinových výrobků, stavba přístřeší, příjem a integrace migrantů a uprchlíků, ochrana životního prostředí a další.

Konkrétně můžete například pomáhat při odvracení přírodní katastrofy nebo při odstraňování jejích následků, poskytovat pomoc ve střediscích pro uchazeče o azyl či v komunitách s nejrůznějšími sociálními problémy.

Podle informací komise 88 % mladých lidí, kteří nikdy dobrovolníky nebyli, uvádějí jako důvod nedostatek příležitostí. Tímto projektem chce Evropská komise zvýšit počet možností pro dobrovolníky a zajistit pomoc do oblastní, které to nejvíce potřebují.

Chcete se do programu přihlásit? Registrovat a získat další informace můžete na této stránce. Po registraci vás mohou kontaktovat organizace s konkrétní nabídkou. 

Autor článku : Jan Svoboda, stážista v kanceláři europoslance Niedermayera