Big_loader_ajax

EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY (EUROPEAN SOLIDARITY CORPS) - PŘÍLEŽITOST PRO MLADÉ DOBROVOLNÍKY

23.01.2017

V září loňského roku oznámil Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu Unie plán na vytvoření Evropského sboru solidarity (ESC). Jeho cílem je umožnit mladým lidem ve věku 18-30 let účast na solidární činnosti (jako dobrovolníci či zaměstnanci) při řešení náročných situací v EU. Je ambicí Evropské komise, aby se do ESC přihlásilo do konce roku 2020 až 100 000 mladých Evropanů.

ESC tvoří dvě složky

- Dobrovolnický tým, který funguje na základě grantu, nabízí mladým lidem příležitost pracovat jako dobrovolník na plný úvazek po dobu 2-12 měsíců.

- Zaměstnanecký tým nabízí mladým lidem možnost zaměstnání, stáže či učňovské přípravy v řadě odvětví, která jsou zapojena do solidární činnosti.

Projekty

Projekty, do kterých se mladí lidé mohou zapojit, zahrnují oblast vzdělávání, zdravotní péče, sociální začleňování a začleňování na trhu práce, pomoc při poskytování potravin a nepotravinových výrobků, stavba přístřeší, příjem a integrace migrantů a uprchlíků, ochrana životního prostředí a další.

Výdaje

Dobrovolníkům projektu je hrazeno ubytování, strava, cestovné, pojištění a kapesné. Účastníkům stáží či učňovské přípravy je hrazeno cestovné a denní diety. Pracovní místa budou obsazena na základě řádných pracovních smluv a ohodnocena mzdou dle místních právních předpisů.

Registrace

Zájemci se mohou registrovat  na stránkách ESC Evropské komise. První rozhodnutí o přidělení míst jsou očekávány na jaře 2017, mladí pak zacnou pracovat v létě 2017.

Další informace formou Q&A naleznete zde.

Autor článku : Petra Prášilová, odborná asistentka Luďka Niedermayera