Big_loader_ajax

Evropský rozpočet pro rok 2019

05.06.2018

Koncem května představila Evropská komise návrh nového rozpočtu pro rok 2019 se zaměřením na tři hlavní osy – hospodářský růst, solidaritu a bezpečnost. Pro dosažení těchto cílů by měly být výdaje posíleny o 3 % oproti minulému roku.

Jedná se o předposlední plán ze sedmiletého rozpočtového rámce 2014-2020, a proto počítá hlavně s optimalizací využití finančních zdrojů pro již existující programy v souladu s prioritami současné Komise. Tento návrh nadále počítá s příspěvky Spojeného království i po jeho vystoupení k 30. březnu 2019 až do konce víceletého rámce. O návrhu budou nyní jednat Evropský parlament a Rada.

Hospodářský růst

Téměř 80 miliard euro je vyčleněno pro podporu hospodářského růstu, zejména v rámci již zavedených programů jako Horizont 2020 či Erasmus+. Potěší pak zejména studenty a mladé, neboť kromě více než 10% nárůstu financování programu meziuniverzitních výměn Erasmus+ obdrží Evropská iniciativa pro zaměstnanost na podporu mladých lidí 223 milionů euro, především v regionech s vysokou nezaměstnaností.

Bezpečnost v EU a za jejími hranicemi

Ač je tento návrh limitován možnostmi víceletého rámce, Komisi se podařilo flexibilně reagovat na témata migrace a ochrany hranic, které zasluhují zvýšenou pozornost, a to prostřednictvím hned několika kroků. Kromě reformy společného evropského azylového systému se jedná zejména o nový systém kontroly hranic (Entry-Exit System) či posílení Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a dalších agentur, zabývajících se otázkami evropských vnějších hranic. Dalších 1,5 miliard euro je pak vyčleněno na zajištění základních životních potřeb pro uprchlíky v Turecku.

Nové iniciativy

Kromě již zavedených projektů věnuje návrh rozpočtu pozornost také novým iniciativám, jako jsou například:

- Evropský sbor solidarity, který má za cíl sjednocovat mladé dobrovolníky na projekty napříč členskými státy.

- Vznik Evropské pracovní autority, která bude usnadňovat spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a jejich úřady pro posílení pracovní mobility v EU.

- Úřad Evropského veřejného žalobce, který bude mít pravomoc trestně stíhat přeshraniční zločiny, zejména pak zpronevěru, praní špinavých peněz či korupci.

- Posílení rezervy civilní ochrany na evropské úrovni pro případy zemětřesení, lesních požárů a dalších přírodních katastrof, a mnoho dalších.

Autor článku : Ondřej Semerák, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera