Big_loader_ajax

EK v boji s koronavirem (týden 4. až 10.5.)

10.05.2020

O co se tento týden zasadila Evropská komise v boji proti pandemii koronaviru?

4.5. 

Komise během dárcovské kampaně probíhající v rámci globální reakce na koronavirus obdržela od dárců z celého světa platební závazky v celkové výši 7,4 miliardy eur. Součástí této částky je závazek Komise ve výši 1,4 miliardy eur. Tato částka téměř odpovídá původnímu cíli ve výši 7,5 miliardy eur a je solidním východiskem pro celosvětový dárcovský maraton, který začal 4. května. Cílem je nashromáždit takové finanční prostředky, které zajistí společný vývoj a všeobecné zavedení diagnostických prostředků, léčebných postupů a vakcín v boji proti koronaviru.

5.5.

Tuzemské exportní podniky postižené koronavirovou pandemií mohou využít záruky ve výši 142 miliard korun. Česko jim může podporu poskytnout poté, co Evropská komise v reakci na krizi rozvolnila pravidla státní pomoci. Záruky bude poskytovat Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) v rámci programu COVID Plus. Jedná se již o druhý český režim státní pomoci, jež Komise Česku schválila. První balíček směřoval do firem, které vyrábějí zdravotnické pomůcky a další materiály potřebné pro boj s pandemií. Více zde

6.5.

Podle jarní hospodářské prognózy Komise se ekonomika eurozóny propadne o 7,75 %, v celé EU se bude jednat o 7,5 %. V roce 2021 se situace začne zlepšovat a Komise předpokládá 6% růst v celé EU. Míra ekonomické obnovy se však bude lišit stát od státu, i v závislosti na struktuře hospodářství a schopnosti stabilizovat ho. Česká ekonomika se podle odhadů Komise letos propadne o 6,2 %. Příští rok lze očekávat 5% růst, loňské ekonomické úrovně však Česko do konce roku 2021 zřejmě nedosáhne. Více zde

7.5.

Komise schválila třetí “koronovou” státní podporu pro ČR: 200 milionů Kč na výzkum a vývoj v oblasti covid-19, zaměřenou na inovativní řešení proti pandemii, včetně lékařských a zdravotnických technologií. Více zde

Komise zveřejnila ambiciózní a mnohostranný akční plán konkrétních opatření, která přijme v průběhu příštích 12 měsíců, aby mohla lépe prosazovat pravidla EU v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kontrolovat je a koordinovat. Cílem tohoto nového komplexního přístupu je vyplnit veškeré zbývající mezery v právních předpisech EU a odstranit z nich všechna slabá místa. Více zde

8.5.

Sedmnáct členských států EU a Spojené království v následujících dnech obdrží 1,5 milionu lékařských masek. Jedná se o první várku z celkových 10 milionů masek, které Evropská komise zakoupila v rámci nástroje pro mimořádnou podporu. Zásilky s ochrannými materiály budou do členských států směřovat každý týden, a to po dobu následujících šesti týdnů. Další tisíce masek již země EU obdržely skrze mechanismus rescEU a mechanismus civilní ochrany. Více zde

Evropská komise zřídila humanitární letecký most EU, který má v rámci reakce na koronavirus sloužit k přepravě humanitárních pracovníků a nouzových dodávek do některých nejzranitelnějších oblastí na světě. Více zde

Zdroj : ec.europa.eu