Big_loader_ajax

EK v boji s koronavirem (týden 20. až 24.7.)

24.07.2020

O co se tento týden zasadila Evropská komise v boji proti pandemii koronaviru?

20.06. Humanitární pomoc pro jižní Afriku. Evropská komise poskytla 64 milionů EUR na humanitární pomoc zemím jižní Afriky. V rámci pomoci lidem, kteří musí čelit pandemii koronaviru, ale také extrémnímu počasí, jako je například dlouhotrvající sucho a z toho plynoucích důsledků, jako je úhyn hospodářských zvířat a neúroda.

Poskytnutá pomoc bude směřovat stěžejně na opatření ohledně prevence COVID-19, tedy lepší připravenost tamního zdravotnictví a usnadnění přístupu ke zdravotní péči, ochranným prostředkům, sanitaci a hygieně. Pomoc bude směřována též na potraviny, převážně pro zranitelné domácnosti a zemědělcům v postižených oblastech, aby mohli znovu získat prostředky obživy a spolupodílet se na restartu ekonomiky.

23.06. Pokynů EU k regionální státní podpoře. Evropská komise zahájila dne 23.06.2020 (do 30.09.2020) veřejnou konzultaci, v níž vyzývá všechny zúčastněné strany, aby došlo k vyjádření k návrhu revidovaných pokynů EU ohledně regionální státní podpory. Cíl pokynů k regionální podpoře je napomoci hospodářskému rozvoji znevýhodněných regionů v rámci EU a současně zajistit rovné podmínky mezi členskými státy. Regionální podpora představuje významný nástroj, který členské státy používají k posílení regionálního rozvoje, revidovaných pokyny odráží mimo jiné nové politické priority související se se Zelenou dohodou pro Evropu a evropskou průmyslovou a digitální strategií. V současné době jsou nutné velké investiční potřeby s cílem umožnit regionům zotavit se z hospodářských dopadů pandemie, čehož si je Komise plně vědoma.

24.06. Realizace bezpečnostní Unie. Komise předložila 3 iniciativy, které bezprostředně provádějí strategii bezpečnostní unie:

Všechny předmětné hrozby vyžadují rychlé a jasné kroky na úrovni Evropské unie, neboť převážně mají přeshraniční povahu a existují jak online, tak i v off-line formě. Je již prokazatelné, že jejich závažnost se zhoršila v důsledku pandemie COVID-19, kdy zejména u pohlavního zneužívání dětí došlo ke zhoršení stavu vlivem fyzické izolace a rovněž zvýšené aktivity a časového intervalu třeba na internetu (odhaduje se, že 1 z 5 dětí v Evropě je obětí nějaké formy sexuálního násilí). Boj proti nedovolenému obchodování s drogami a palnými zbraněmi má zásadní význam pro potírání organizované trestné činnosti, jež patří k prioritám vnitřní bezpečnosti v rámci celé Evropy.

24.06. Oživení kapitálového trhu. Evropská komise přijala balíček týkající se oživení kapitálových trhů, který je součástí celkové strategie Komise pro oživení po pandemii. Již dne 28.04.2020 Komise navrhla tzv. bankovní balíček s cílem usnadnit bankovní úvěrování domácností a podniků v rámci celé EU. Cílem opatření na kapitálovém trhu je připravit podmínky pro to, aby tyto trhy mohly podpořit evropské podniky, a ty, aby se zotavily z krize. Balíček obsahuje cílené změny pravidel kapitálových trhů, které podpoří větší investice do hospodářství, umožní rychlou rekapitalizaci společností a zvýší schopnost bank financovat hospodářské oživení. Předmětný balíček obsahuje cílené úpravy nařízení o prospektusměrnice MiFID II a pravidel pro sekuritizaci. Všechny změny jsou ústředním prvkem projektu unie kapitálových trhů, jehož cílem je lépe integrovat vnitrostátní kapitálové trhy a zajistit rovný přístup k investicím a možnostem financování v celé EU.

Autor článku : Nikol Panoš, asistentka europoslance Luďka Niedermayera