Big_loader_ajax

Dočasný rámec pro podporu podniků postižených situací pandemie COVID-19

25.03.2020

Minulý týden Evropská komise přijala tzv. Dočasný rámec na podporu evropské ekonomiky zasažené pandemií COVID-19.

Členské státy jej nyní mohou využívat pro poskytování maximální podpory nejvíce postiženým podnikům, a to ke kompenzaci jejich náhlého nedostatku likvidity a pokračování jejich činnosti. Opatření se týká pouze těch podniků, které se do obtíží dostaly v důsledku propuknutí koronavirové nákazy.

EU si uvědomuje, že celá její ekonomika je vážně narušena. Dočasný rámec proto pomáhá zacílit podporu do ekonomiky a zároveň omezit negativní důsledky pro rovné podmínky na jednotném trhu. Dočasný rámec platí do konce prosince 2020, Komise však před tímto datem posoudí, zda bude třeba ho prodloužit.

Členské státy tak nyní mohou podle podmínek Dočasného rámce připravovat konkrétní programy, které následně předloží Evropské komisi k posouzení. Evropská komise ujistila, že jednotlivá rozhodnutí bude přijímat velmi rychle (i do 24 hodin od předložení).

Nový dočasný rámec nabízí pět druhů podpory:

1. Přímé dotace, selektivní daňové výhody a vratné zálohy - členské státy budou moci vytvořit programy poskytující podporu až 800 tisíc euro (tedy 21,6 mil. Kč) na jeden podnik (specifické podmínky platí pro zemědělské podniky, kde je limit 100 až 120 tisíc eur).

2. Státní záruky za bankovní úvěry - členské státy budou moci poskytnout státní záruky, aby zajistily, že banky nepřestanou poskytovat úvěry zákazníkům, kteří je potřebují.

3. Subvencované úrokové sazby - členské státy budou moci společnostem poskytovat půjčky se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Tyto půjčky mohou podnikům pomoci pokrýt okamžité provozní a investiční potřeby.

4. Záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice – státní záruky za úvěry budou poskytovány buď přímo, nebo prostřednictvím bank a jiných finančních institucí. Podpora podnikání prostřednictvím bank se týká zejména malých a středních podniků. Rámec jasně stanoví, že taková podpora je považována za přímou pomoc zákazníkům bank, nikoli bankám samotným, a dále poskytuje pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.

5. Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů – Rizika, která lze na trhu běžně pojistit, nesmí být za normálních okolností kryta krátkodobým pojištěním vývozních úvěrů s podporou členských států. Pokud bude Komisi prokázáno, že jinak komerčně pojistitelná rizika nelze v důsledku pandemie COVID-19 aktuálně pojistit, bude možné takové pojištění se státní podporou poskytnout.

Dočasný rámec navíc doplňuje řadu dalších možností, které již mají členské státy k dispozici ke zmírnění sociálně-ekonomického dopadu COVID-19 v souladu s pravidly EU pro státní podporu.

Podporu nového dočasného rámce dosud využily tyto členské země:

  • Dánsko: systém záruk pro malé a střední podniky ve výši 130 milionů euro, který přispívá k překonání mimořádně obtížné situace vyvolané pandemií
  • Francie: opatření mobilizující 300 miliard euro na podporu likvidity pro společnosti
  • Německo: opatření, která poskytují likviditu ve formě dotovaných půjček společnostem až do 1 miliardy euro na společnost v závislosti na provozních a investičních potřebách
  • Itálie: režim s rozpočtem 50 milionů euro na podporu výroby a dodávky zdravotnických prostředků, jako jsou ventilátory, a osobních ochranných pomůcek, jako jsou masky a brýle. To pomůže Itálii poskytnout nezbytné nakažené ošetření infikovaným osobám a zároveň chránit zdravotnické pracovníky a občany
  • Portugalsko: systémy záruk pro společnosti v odvětvích zvláště postižených vypuknutím choroby koronavirus, s celkovým rozpočtem 3 miliardy euro
Autor článku : Anastasija Piazenko, odborná asistentka europoslance Luďka Niedermayera