Big_loader_ajax

Chce EU zakázat brusinky?

11.01.2018

Od prvního dne členství České republiky v Evropské unii zaplavují internetové servery zprávy o tom, v čem EU občany omezuje a co jim zakazuje. Mnohdy je však záměr EU zcela opačný. Cílem je především ochrana spotřebitele. Stejně je tomu také v případě nařízení ohledně správného rozlišení mezi plody brusnicí brusinkou (Vaccinium vitis-idaea) a klikvou velkoplodou (Vaccinium macrocarpon), lidově nazývanou jako americká/kanadská brusinka.

V České republice mnohdy lidé nerozlišují mezi jednotlivými odrůdami bobulí z rodu brusnice. Pokud se však podíváme k zahraničním sousedům, ​rozdíl je zde velmi patrný​, pracují totiž s názvy ​cranberry a ​lingonberry​. Rozlišení mezi brusnicí brusinkou a klikvou velkoplodou je již na první pohled viditelné. Bobule brusinky jsou menšího vzrůstu, sytější červené barvy a uzrávajíc ve vyšších nadmořských výškách. Naproti tomu bobule klikvy jsou zřetelně větší, světlejší barvy a lze ji pěstovat klidně i v nižších polohách. Klikvu si jistě nebudete dávat ke svíčkové nebo k masovým kuličkám známého obchodního řetězce, překvapila by vás její kyselá chuť. Je tedy patrné, že ​rozdílné rostliny musejí být označovány adekvátními názvy. Proto EU vydala ve vztahu k takovýmto případům určitá opatření.

Dle nařízení EU (1169/2011) je ​povinností označovat potraviny „zákonným názvem“ tzn. názvem vedeným v právních a správních předpisech platných v členském státě, kde se daná potravina prodává konečnému spotřebiteli. Podle Potravinářské komory České republiky „...použití lidového nebo obchodního názvu americká/kanadská brusinka je přípustné pouze v případě, že z označení potraviny bude zjevná spojitost se zákonným názvem klikva, což bude vysvětleno na viditelném místě daného produktu.“

Záměrem Evropské unie tak není zákaz tohoto oblíbeného plodu, ale především ochrana samotného spotřebitele. Pro dosažení nejvyšší míry ochrany spotřebitele a zabráněním jakýmkoliv praktikám, které mohou jedince uvést v omyl, je hlavním cílem poskytovat patřičné informace o potravinách, které spotřebitel konzumuje. To znamená, že výrobce či prodejce nesmí na obalu výrobku uvádět klamavé či zavádějící informace, nýbrž musí daná informace umožnit spotřebiteli informovaně vybírat jednotlivé potraviny.

V obchodech tedy najdeme jak brusinky tak také klikvy. Povinností výrobce či prodejce je nicméně uvádět takový název, který je adekvátní danému produktu či výrobku. Není tedy potřeba žádné paniky, když v obchodech místo svého oblíbeného brusinkového džusu najdete džus z klikvy, bude stejně tak kvalitní a chutný.

Autor článku : Jana Kapolková, Aneta Sklenářová, stážistky v kanceláři Luďka Niedermayera