Big_loader_ajax

Česká debata o evropském rozpočtu klouže po povrchu

04.03.2020

Nedávno zveřejněný výzkum STEM o postojích Čechů k EU ukazuje kombinaci nezájmu, neznalosti a silných názorů. Jeho výsledky agentura uvedla v článku trefně nazvaném „O Evropské unii skoro nic nevíme, peníze z fondů ale dostáváme rádi“, co se v něm tedy můžeme dočíst?

„Je skoro neuvěřitelné, že se za 15 let nepodařilo veřejnost informovat o základní věci, tedy že bohatší státy EU dotují rozvoj ČR,“ říká Nikola Hořejš, analytik STEM k tématu EU.[1]

V průběhu letošního roku vrcholí debata o novém rozpočtu EU, který určí tok evropských peněz na následujících 7 let. Výzkum agentury STEM na který odpovídalo 1002 Čechů – respondentů ukazuje, že tato problematika je pro drtivou většinu z nich úplnou neznámou. Z výzkumu vyplývá že:

„O rozpočet 2021-27 jeví zájem jen 7 % dotázaných, 2 % se pak deklarují aktivní zájem.“

Toto zjištění koresponduje s dalším, tentokrát ohledně objemu peněz, které do ČR z EU putují:

„Když se výzkum ptal na budoucí rozpočet, který se nyní vyjednává, bylo povědomí ještě nižší. Jen 7 % si myslí, že bude ČR dostávat více, než vloží. O tom, že i nadále bude ČR profitovat z EU rozpočtu, neví ani ta část populace, která se o Evropskou unii zajímá a důvěřuje jí.“

Naproti tomu se ukazuje, že existuje určité povědomí o projektech financovaných EU. Ačkoliv pouze 12 % respondentů bylo schopných uvést konkrétní projekt EU, o kterém měli povědomí, je o jejich celkové prospěšnosti přesvědčena i značná část zarytých odpůrců unijního projektu. (viz. níže)

Obrázek 1 Přínos fondů podle vztahu k EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek: Přínos fondů podle vztahu k EU

Průzkum ale především ukazuje, že politická reprezentace ČR, vzdělávací systém, média, a zastoupení EU v ČR ve vztahu k informovanosti veřejnosti soustavně selhává. V očích značné části populace se problematika evropského rozpočtu smršťuje na kohezní fondy. Zároveň ale netuší, kolik peněz v nich dostáváme, nebo že o jejich čerpání rozhodují čeští úředníci na českých ministerstvech.

Bylo by jistě naivní si představovat, že Češi budou nuance zemědělské politiky nebo například financování agentury Frontex sledovat více než každoroční tahanice o státní rozpočet, který má na jejich život z pohledu objemu peněz větší dopad. To však nic nemění na faktu, že obraz unie je u nás pokřivený (nejen) způsobem výuky, která se omezuje na vyjmenovávání institucí EU a argumentací typu „kolik nám Brusel dá tentokrát miliard“. Češi si zaslouží znát postoj vlády ke kohezním prostředkům a pochopit, jak je s nimi nakládáno. K tom máme ještě dlouhou cestu.

Autor článku : Ivo Denemark, Vojtěch Pokorný, stážisté v kanceláři Luďka Niedermayera