Big_loader_ajax

Bílá kniha o budoucnosti Evropy – Jakým směrem se bude EU v následujících letech ubírat?

29.03.2017

Letos je tomu 60 let od podpisu Římských smluv, které položily základy pro vznik Evropské unie. Osobně se domnívám, že právě toto výročí může pro Evropskou unii znamenat nový začátek.

Především v posledních letech čelí EU mnoha novým výzvám. Problémů, které EU musí každodenně řešit, neubývá. Spíše lze sledovat opačný trend. Negativní dopady globální finanční krize jsou nadále v určitých částech Evropy znatelné, nespokojenost občanů s fungováním Evropské unie se projevila výstupem Velké Británie z tohoto společenství, válečné konflikty a destabilizace prostředí zejména na Blízkém východě zapříčinily obrovskou vlnu migrace a v neposlední řadě lze uvést terorismus, který se velmi rychle šíří Evropou. Nyní se tedy Evropská unie musí rozhodnout, jakým způsobem se k těmto a mnoho dalším problémům postaví a především, jakým směrem se bude nadále ubírat.

Bílá kniha o budoucnosti Evropy, kterou představil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, přináší pět možných scénářů vývoje EU do roku 2025.

Jako první scénář uvádí možnost pokračování v dosavadní politice, tedy provádění svého reformního programu v rámci projektu Nový začátek pro Evropu a Bratislavské deklarace. I přes veškeré pozitivní dopady tohoto postupu (mj. lze jmenovat růst investic, posílení bezpečnosti či zlepšení fungování jednotné měny), není dle mého názoru tento návrh zcela šťastný. Občasné si stěžují na přílišnou regulaci v mnoha oblastech ze strany EU a na nadměrné zasahování do jejich soukromého života. Očekávají určitou změnu. Tento postup vnímám jako úspěšný pouze v případě viditelného snížení počtu regulovaných oblastí.

Návrat k pouhému jednotnému trhu je druhým možným scénářem. Domnívám se, že omezování spolupráce a zdůrazňování základních aspektů jednotného trhu by bylo unáhlenou reakcí na současnou situaci v Evropě. Je však logické a pochopitelné, že se i tato varianta v Bílé knize objevila. Lidé ztrácí důvěru v evropské instituce, vnitřní bezpečnost EU byla značně narušena a samotné vlády některých členských zemí volají po přesunu pravomocí zpět do rukou států. Jako stát, který by jakousi demontáž současné podoby EU podpořil, lze dle mého názoru uvést například Maďarsko. Zejména v dnešní době, kdy ve světě dochází ke značnému nárůstu populismu a nacionalismu, je velmi důležité připomínat si hodnoty, na kterých Evropská unie stojí.

Myšlenkou dalšího možného vývoje je, že ty státy, které chtějí více prohlubovat svou integraci v určitých oblastech, tak mohou činit. Docházelo by tak k utváření jakýchsi koalic, které by úzce spolupracovaly s cílem zvýšit míru integrace. K obdobné situaci v minulosti již došlo v otázce schengenského prostrou či eurozóny. Nemyslím si však, že by tato varianta měla do budoucna pozitivní dopad. EU je postavena na jednotě a harmonizaci. Domnívám se, že takovýto postup by jen prohloubil rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Mimo to by byl proces zavádění tzv. „vícerychlostní“ Evropy velmi složitý a pro občany by se tak fungování EU stalo ještě více nesrozumitelné.

Dle mého názoru, a troufám si říct i většiny občanů, se jako nejpřijatelnější varianta jeví scénář s heslem „Dělat méně, zato efektivněji“. Mnoho z nás pociťuje, že EU má nutkání ovlivňovat snad vše v našem životě. Avšak výsledky nejsou mnohdy viditelné. Stanovení prioritních oblastí a naopak omezení činnosti v těch méně důležitých by napomohlo k efektivnějšímu fungování Evropské unie. Unie by tak byla schopna reagovat pružněji na vzniklé situace. Sliby by již nebyly pouhými sliby, ale reálnými výsledky a očekávání občanů by byla ve větší míře naplňována. Naopak návrh na další rozšíření pravomocí a prohlubování kompetencí Evropské unie, který je v Bílé knize uváděn jako pátá možnost, mi připadá dle nynějšího vývoje nereálný. Existuje zde velké riziko ztráty důvěry ještě většího počtu obyvatelstva, než tomu bylo doposud.

S ohledem na současnou situaci nejen v Evropě, ale na celém světě, by nebylo překvapivé, pokud by se Evropa vydala směrem k separatismu, protekcionismu, obnovování kontrol na hranicích a dalším opatřením, která dle mého názoru plynou pouze ze strachu a určité krátkozrakosti. Je velmi důležité si neustále připomínat, na jakých hodnotách EU stojí a jaké možnosti přináší. Doufám tedy, že EU ustojí současnou nelehkou situaci a bude dále silným a jednotným společenstvím.

Odkazy:

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_en.htm

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/bila_kniha_o_budoucnosti_evropy_cs.pdf

https://ec.europa.eu/commission/news/commission-presents-white-paper-future-europe_en

Autor článku : Alžběta Baráková, stážistka v kanceláři europoslance Niedermayera