Big_loader_ajax

Zbraně za námi...

14.03.2017

Již jsem psal o tom, že podpora u nás "kontroverzně vnímané" novely "zbraňové směrnice" bude asi velká. Dnes martýrium této směrnice skončilo: pro "smetení směrnice ze stolu hlasovalo 123 poslanců, proti 562. V první skupině bylo jen 46 poslanců ze "standardních" politických skupin (EPP, SaD, ECR a ALDE). Pro výsledek trialogu bylo 491 hlasů, proti 149 (z čehož 50 bylo od "protestních skupin").

Vím, že hodně lidí má na ni již jasný názor, ale stejně stojí zato se zamyslet, proč získala tak velkou podporu? A v čem se český pohled na ni asi liší... 

Především, dohoda obsahuje řadu věcí, které vidí jasná většina poslanců za užitečné - lepší evidence, znehodnocování, podchycení "nezbraní," které mohou střílet a podobně.

Směrnice umožňuje zemím plnou ochranu dnešních držitelů i u zbraní, které nebudou dále povoleny - mohou obdržet plošnou výjimku. Výjimky pro určené kategorie občanů budou možné i nadále. Kontroverzní přeřazení některých poloautomatických zbraní z povolené kategorie B do zakázané A (pro budoucí držitele) je vnímán jako kompromis mezi těmi, co chtějí hodně ozbrojené občany a druhou skupinou.

Zástupci Parlamentu prostě upravili původní nekvalitní návrh do podoby, která se ukázala pro silnou většinu přijatelná. Což spolu s pochopením, že společný trh vyžaduje v této oblasti jistou společnou úpravu, výsledek "vyrobilo". A mimochodem, nezdá se mi filozoficky odlišný od stávající české regulace, která také jasně odděluje povolené zbraně (a doplňky) od zakázaných - a je na místě se ptát, proč náš ministr nepřesvědčil ostatní o tom, že stačí "naši legislativu" zkopírovat.

Věřím, že už o projednávání této směrnice nebudu muset psát (s jednou výjimkou). Dodám jen, že jsem se po dlouhém váhání zdržel. Proč jsem nebyl proti, je asi z argumentů jasné. Mrzel mne ale postoj kolegů v Parlamentu, kteří odmítli požadavek části poslanců (presentovaný českou poslankyní), na změnu pořadí hlasování tak, aby mohli hlasovat nejprve pozměňovací návrhy. I když to neodpovídá pravidlům (a proto se to musí odděleně odhlasovat), považoval bych to za fér. Výsledek hlasování jasně ukázal, že pozměňováky od ALDE i skupiny poslanců (spolu podepsané kontroverzní poslankyní von Storch a panem Mikke-Korwinem, který dnes za své výroky "vyfasoval sankci") by neprošly. Ale nelíbilo se mi to, což nakonec ovlivnilo mé hlasování, ale ne pohled na celou situaci...

Autor článku : Luděk Niedermayer