Big_loader_ajax

Středoevropská univerzita (CEU) v ohrožení. Dopis pro pana premiéra.

11.04.2017

Je politování hodné, že Středoevropská univerzita, která má pro střední Evropu tak velký symbolický význam bude muset pravděpodobně v Maďarsku ukončit svou činnost. Česká vláda by neměla mlčet a pozvat CEU zpět do Prahy.

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás ve věci Středoevropské univerzity (CEU) v Budapešti, která bude muset kvůli změně maďarského zákona velice pravděpodobně ukončit svou činnost v současném působišti. Je opravdu politováníhodné, že v dnešní době, kdy ve střední Evropě musíme stále více podporovat principy liberální demokracie a fungující občanské společnosti, a kdy si uvědomujeme více než kdy dřív hodnoty spojené se vzdělaností, je instituce, která tyto principy zosobňuje, v ohrožení. Hodně to vypovídá o směřování současné maďarské vlády. Mělo by proto být prioritou české vlády dát najevo, že jakkoliv je to z právního pohledu záležitost maďarských zákonů, tento přístup nesdílí.

Žádám Vás proto o rychlé jednání, které pomůže zajistit kontinuitu této významné instituce, jež sehrává velkou roli z hlediska rozvoje vzdělanosti našeho regionu a má zároveň nezanedbatelný symbolický význam.

Pokud se nezmění postoj maďarské vlády, česká vláda by měla nabídnout vedení Středoevropské univerzity návrat do České republiky a vytvořit po něj vhodné podmínky. Byla by škoda, pokud by tato prestižní instituce, která je symbolem kosmopolitismu a svobodného myšlení pro mnoho Středoevropanů, stejně tak jako změn, které se zde před více než čtvrt stoletím odehrály, musela své působení v místech, kde vznikala, ukončit. Univerzita, která vznikla díky velkorysé podpoře pana Sorose, byla záměrně vybudována ve střední Evropě, aby pomohla regionu po pádu Berlínské zdi. Svoje poslání již více než dvě desítky let úspěšně naplňuje. Osobně považuji za velice nešťastné, že tato univerzita již nesídlí v Praze, ale jsem rád za prestiž, kterou si vybudovala.

Pane premiére, věřím, že i Vy máte obavy o osud této jedinečné instituce. A v případě, že nedojde k rychlé změně přístupu maďarské vlády k této instituci, se zasadíte o to, aby dále mohla naplňovat svou misi. Shodou okolností by pozvání univerzity zpět do naší země umožnilo napravit jednu z chyb minulých let, kdy tato instituce v důsledku nedostatku podpory státu musela opustit naše hlavní město. Jsem přesvědčen, že ve snaze navrátit CEU do naší země budete mít podporu všech českých demokratických politických stran i většiny obyvatel.

V případě potřeby jsem připraven s Vámi v této věci spolupracovat a napomoci rychlému vyřešení této nevítané situace.

Se srdečným pozdravem,

Luděk Niedermayer

V Bruselu 12.dubna 2017

Autor článku : Luděk Niedermayer