Big_loader_ajax

Niedermayer: většina uprchlíků utíká právě před hrozbou takovýchto zvěrstev, které se v Paříži odehrály

14.11.2015

V reakci na tragedii ve Francii, kterou zřejmě mají na svědomí teroristé pod hlavičkou Islámského státu, zaznívá mnoho návrhů na rychlá, snadná a účinná řešení. Dovolím si pro ilustraci zmínit 3 z nich, spolu se svým komentářem:

Zastavme přijímání uprchlíků, touto cestou k nám směřují teroristi

Opravdu nelze vyloučit, že mezi uprchlíky jsou i lidé, kteří mohou v Evropě působit "potíže". Od toho ale probíhá podrobné azylové řízení, či země mohou vyloučit z přerozdělení uprchlíky, o kterých se domnívají, že mohou být rizikem. Mám ale za to, že většina uprchlíků (třeba právě ze Sýrie) utíká právě před hrozbou takovýchto zvěrstev, které se včera v Paříži odehrála

Zavřeme Schengenské hranice
I když peníze i plány pro útoky mohou přicházet z vně Unie, lidé, které tyto hrůzné činy páchají jsou často občany zemí EU. Jsou zde již delší dobu, někdy představují jinou než první generaci přistěhovalců. Navíc, instituce typu IS či Al Kaidy disponují zdroji, které jim umožní buďto vhodné vykonavatele činů v Evropě najít, či je sem dopravit jinou cestou než pěšky se skutečné trpícími uprchlíky. Pokud hranice na delší dobu "zavřeme" (bez ohledu na to, co by to mělo znamenat a jak účinné by to bylo), dosáhneme toho, co teroristé chtějí. Již na začátku omezení toku zboží (přece přes kamiony se nejlépe přes hranice dostane nežádoucí náklad či lidé), způsobíme nikoliv abstraktní ale konkrétní ekonomické škody. Mnoho lidí přijde o mzdy a poté možná i o práci...

Přestaňme bojovat proti zlu typu IS, a "oni nás nechají na pokoji"
Ani toto nepovažuji za dobrou cestu. Myslím, že spíše jasné a rozhodné postavení se takovýmto "zlům" je cestou k zajištění lepšího světa, včetně bezpečnosti nás všech... Jeho tolerance ho naopak posiluje do míry, která nás dříve či později ohrozí...

Co tedy může být řešením? 
Zřejmě podobné kroky, jako učinily v minulosti země takovýmto atakem postižené. A navíc rozhodnější, jasnější a společné postavení se hrozbám typu IS (čehož zatím nejsou Evropané společně schopni, neboť země preferují ne společný, ale národní přístup). Lepší a efektivnější bezpečnostní služby patří k nutným podmínkám, stejně tak jako snížení tolerance a projevům výzev k násilím či jasnému nerespektu pro hodnoty a pravidla, která by měla být naší civilizaci vlastní (což zdaleka neplatí jen pro militantní "stoupence islámu"). Beb právě tyto jevy podle mne stojí na začátku cesty k tragédiím, jako je ta, co se odehrála v Paříži...

Čelit hrozbě zla společně můžeme rozhodnou kompetencí, vírou v hodnoty, které jsou naší částí světa vlastní a odvahou. Zejména odvaha, je ve chvílích, kdy většina z nás cítí při pohledu na fotky z Paříže obavy, vzácný statek, který ale může vzájemně a spolu pěstovat a podpořit. Věřím, že společně uspějeme.

Autor článku : Luděk Niedermayer