Big_loader_ajax

Migrační skládačka

27.01.2016

Minulou středu ráno jsem ve svém vystoupení na plénu EP docela úpěnlivě žádal premiéra předsednického Holandska, aby pod jeho vedením Evropská rada začala konečně konat... Nemyslím si, že tím něco zmůžu, pan premiér dobře ví, co je třeba, ale chci jen upozornit na to, jak si rozhádaností mezi zeměmi neuvěřitelně a zbytečně komplikujeme život.

Data u migrace z Německa ukazují, že až polovina migrantů přichází ze zemí, jejichž občané mají mizivou naději na azyl. Tito lidé by měli být na hranicích vraceni. Ze zbytku, dokonce i v poměrně benevolentním Německu, uspěje řádově polovina příchozích. Sečteno a podtrženo, kdybychom postupovali koordinovaně a racionálně, snížíme problém migrace na polovinu či třetinu. A to nemluvím o možnosti, že bychom důsledněji posuzovali individuální situaci žadatele a nevycházeli dominantně ze situace v jeho zemi (což by dále počet azylantů snížilo).

Co je podle mne ono koordinované a racionální řešení? Vyžaduje to určité vysvětlení, proto více doplním co nejdříve, ale jeho součásti jsou jasné:

1. Vnější hranice: jejich ochrana (včetně zapojení Frontexu), fungující režim hotspotů (preferovaně opět řízených evropskou agenturou) a spolupráce s vnějšími zeměmi (zprovoznění dohody s Tureckem a jednání se zeměmi severní Afriky)

2. Pravidla: evropský seznam bezpečných zemí (žadatelé z těchto zemí mají šanci na úspěch minimální, a proto mají být až na individuální výjimky z unijní hranice vraceni), bezvýhradné respektování práva jak zeměmi, jejich občany, tak žadateli o azyl, fungující systém repatriací těch, kteří právo na pobyt pobyt nezískají [1]

Proto je třeba umět neúspěšné žadatele vracet.

3. Sblížení azylového práva (a to ani ne na švédské ani slovenské praxi), aby bylo zabráněno "azylové turistice“ (hledání zemí, kde uchazeč uspěje) i přístupu k zajištění života migrantům (viz dále)

4. Větší aktivita vně hranic EU: snaha omezovat a pomoci ukončit konflikty, péče o uprchlíky v zemích sousedících s konfliktem, kroky vedoucí k podpoře rozvoje chudších zemí. Tyto body by mohly podstatně snížit počet azylantů přicházejících do Unie, snížit riziko, že poroste skupina těch, co nelegálně v Evropě pobývají

5. Férové sdílení nákladů, jak mezi zeměmi hraničními a vnitřními, tak mezi všemi (nejen finanční - viz dále), ale i z hlediska poskytování azylu (preferencí by byl dobrovolný systém typu „take or pay“, pokud by se na něm země dohodly, což by v případě omezení počtu migrantů nemuselo být nemožné). Bez tohoto kroku nebudou hraniční země dělat svou práci, neboť  kvalitnější registrace příchozích je pro ně rovna tomu, že azylanti v jejich zemi zůstanou (což je při dnešních počtech nereálný požadavek). Nejen proto je třeba, aby všechny tyto body byly všemi akceptovány a poté bezodkladně plněny. Je to tedy „migrační skládačka“, kdy jednotlivé body do sebe zapadají a vzájemně se podmiňují. A jen plnění všech přinese kýžené řešení…

6. Vytvoření transparentního a férového unijního mechanismu, pomocí něhož budou země, které z demografických či jiných důvodů budou stát o větší přísun lidí ze zahraničí, „na svůj účet“ postupovat (pracovní povolení, povolení k pobytu a podobně). Vše to potřebuje politickou dohodu zástupců zemí (EP má roli pouze v některých z těchto oblastí)

A taky peníze. Má preference by byla, aby výstavbu hotspotů, jejich provoz i náklady na ochranu hranic nesl rozpočet EU. Považoval bych i za rozumné, aby přinejmenším přímé náklady na péči o uprchlíky (tedy dávky jim placené, které by po zohlednění cenové úrovně v zemích měly být srovnatelné,) také byly takto hrazeny.

Bohužel, členské státy se spíše snaží rozpočet EU snižovat a přitom nárokovat co nejvyšší výdaje pro své země (kohezi, zemědělskou politiku či podporu RaD). Nápad německého ministra financí, tedy pragmaticky využít pokles ceny ropy a zavést ideálně dočasnou daň na benzín a naftu, nepovažuji vzhledem k tomu, že jsem právě tankoval na německé dálnici litr za 98 centů (před pár měsíci euro dvacet), za špatný. Bez peněz to totiž nepůjde…

[1] Což je klíčové, protože jak zmiňuje agentura Frontex, zabránit vstupu migrantů na území Unie přes moře je v praxi nemožné – zdůvodnění najdete v článcích na webu, třeba v druhé části tohoto textu http://zpravy.idnes.cz/bavorsky-premier-mluvi-o-odvolani-merkelove-pozaduje-ochranu-hranic-1jq-/zahranicni.aspx?c=A160126_110158_zahranicni_aha

Autor článku : Luděk Niedermayer