Big_loader_ajax

Luděk Niedermayer odpovídá na Vaše dotazy

18.10.2016

Přišel mi mail od pana Filipa Hajného. V něm mi pokládá otázky, o jejichž odpovědi bych se rád podělil i s Vámi. Pokud Vás tedy téma EU a naše členství v ní zajímá...

Dobrý den,

rád bych se Vás jako jednoho ze svých zástupců v Evropském parlamentu zeptal na několik věcí, o kterých v poslední době přemýšlím.

1. Souhlasíte s tím, že EU a její fungování se musí změnit v reakci na brexit a obecně nízkou důvěru občanů? Pokud ano, jak konkrétně by takové změny měly vypadat?

Luděk Niedermayer: Výsledek hlasování o brexitu má více příčin a obecně nízká důvěra občanů v EU může být jednou z nich. K tomu ale dodávám, že konkrétně v Británii je tato nízká důvěra značně živena médii (zejména bulvárními, které mají velký vliv) a také chováním velké části politických elit, kteří neznalost Unie a negativní postoj k ní svým chováním podporovaly. Tento mix vede k situaci, kdy Evropská komise a další instituce EU jsou kritizovány či skandalizovány za návrhy, které jsou přitom buď zcela smyšlené, nebo je s nimi manipulováno tak, aby vyzněly negativně, hloupě nebo směšně. Účinně se bránit je nesnadné, pokud vyvrátíte jednu mystifikaci, nastoupí další.

EU by se možná měla více zaměřit na vyvracení polopravd a lží, které jsou v evropském tisku ve vztahu ke skutečných či domnělým návrhům z Bruselu publikovány. Když píši EU, míním tím ale zejména domácí odpovědné politiky, neb ti mají na veřejnost největší vliv. Jinak odpovědí na brexit by podle mě měla být na jednu stranu diskuse o tom, "jakou že Unii chceme", ale hlavně konání, které občany přesvědčí o jejím smyslu. Namísto postupné dezintegrace EU je potřeba upevnění jednoty EU a efektivní konání, zejména v důležitých otázkách společného zájmu, jako je ekonomická stabilita eurozóny, řešení migrační krize, energetická nezávislost či společná zahraniční politika, zejména  vůči Rusku. EU podle mého názoru vzroste v očích občanů, pokud bude vystupovat jednotně a silně, a svým konáním bude problémy řešit.

Cesta k tomu vede přes odpovědné vystupování představitelů vlád členských států, neboť oni jsou těmi, kdo v EU „drží otěže“. Jednota v EU není něčím, co se snese shůry, ale rodí se ze schopnosti národních politiků nacházet společnou řeč a společné řešení. Nemyslím si, že by bylo nutné přistupovat v EU ke změnám typu "více Evropy" nebo "více demokracie v EU", ale bohatě by stačilo využívat možností, které nám dává současný integrační rámec spolu s dodržováním pravidel, která jsme si již stanovili.

Diskusi o možném převodu pravomocí na národní úroveň nemá smysl jakkoliv bránit, ale většina lidí, kteří fungování Unie rozumí, spíše mluví o posílení pravomoci v některých klíčových oblastech (bezpečnost, zahraniční politika či obrana). Debata o opačném směru se točí spíše okolo obecně nižší regulace, ale na konkrétních bodech se hledá shoda těžko, již také proto, že část regulace EU se fakticky týká podpory fungování společného trhu, jehož opakem by byla pro nás nevítaná desintegrace.  

2. Jak chcete ke změnám přispět Vy osobně a jak mohu přispět já jako běžný občan?

Luděk Niedermayer: Osobně se snažím přispět tím, že hovořím s lidmi, snažím se odbourávat mýty, které kolem rozhodování "Bruselu" panují, věnuji se osvětě, protože jedním z kamenů úrazu jsou zkreslené či nepravdivé informace, které potom mnozí občané mechanicky přebírají a na základě kterých si tvoří názor na EU. Přitom fungující Unie je dle mého názoru dnes jediná cesta k tomu, aby se naší zemi a jejím občanům dařilo dobře.

Snažím se poukazovat na to, že jsme spoluaktéry dění v EU, spolutvůrci toho, co se v EU rozhoduje a je na nás, jak k tomu přispějeme. Pokud se podaří probudit v lidech vědomí, že "Brusel" není něco cizího a neosobního, ale jsme to my, že evropská integrace není jen o státech, ale o životě všech lidí, nepochybuji o tom, že zájem lidí o EU postupně vzroste. S tím snad i tlak na jejich zástupce v národních a evropských institucích, aby rozhodovali odpovědně a efektivně a aby jejich rozhodování řešilo problémy a z Evropy dělalo pro její občany dobré místo na život.  

Domnívám se, že o jistou osvětu se můžeme ve svém okolí snažit všichni, a tím přispívat ke zvyšování povědomí ostatních o EU. A taky samozřejmě chodit k volbám a odpovědně volit. Já sám se snažím být aktivní i na sociálním sítích, a to je prostor, který je dnes dostupný každému. Lze se samozřejmě angažovat i v politických stranách či v neziskovém sektoru, který má klíčovou roli při formování občanské společnosti.

Filip Hajný 

Autor článku : Luděk Niedermayer