Big_loader_ajax

K důvěrnosti auditních zpráv o střetu zájmů A. Babiše

09.01.2020

Proč by se čeští vládní představitelé neměli odvolávat na Komisi?

V odpovědi komisaře J. Hahna na naši delegační otázku týkající se důvěrnosti auditních zpráv o střetu zájmů premiéra A. Babiše je uvedeno, že tyto dokumenty nemají důvěrný charakter ve smyslu nařízení EU 1049/2001, tedy právního předpisu, který je závazný i pro naše instituce. Komise je tedy zřejmě označuje jako "důvěrné" z pohledu toho, že nejsou určeny ke zveřejnění (či předávání jiným osobám, než pro které jsou určeny).

To by znamenalo, že nejsou chráněny evropskou právní úpravou. Proto by rozhodnutí o zveřejnění mělo být na úvaze jednotlivých adresátů uvedených dokumentů. Ti by pouze měli Komisi jako autorku dokumentu konzultovat, ale nemusí se jejím názorem řídit. Je otázka, zda se tak stalo a konzultace proběhla. Každopádně pokud Komise sama za sebe usoudila, že dokumenty s odkazem na ochranu cílů auditu nezveřejní (protože neshledala veřejný zájem na jejich zveřejnění, jak se píše v dopise komisaře), neznamená to, že členský stát musí rozhodnout stejně. Může provést vlastní posouzení a dospět k závěru, že zveřejnění je odůvodněno převažujícím veřejným zájmem.

Výchozí situace Komise a členského státu je totiž odlišná a svým způsobem opačná. Zatímco důraz Komise na ochranu cílů auditu může dávat smysl s ohledem na to, že jako auditní orgán je vůči členskému státu v pozici silnějšího, a nezveřejněním tedy “chrání slabšího”, členský stát je v situaci opačné a nezveřejněním auditní zprávy tedy chrání pouze sám sebe (respektive své představitele). Otázka je, před kým vlastně. Zřejmě před svými občany, kteří by se dozvěděli o chybách, kterých se "jejich stát" dopustil.

Čeští vládní představitelé by se z logiky těchto argumentů neměli odvolávat na stanovisko Komise, nebo případné zveřejnění podmiňovat souhlasem Komise, protože souhlas Komise ke zveřejnění dokumentu, který není klasifikován jako důvěrný ve smyslu zmíněného nařízení, nepotřebují a mohou v dané věci rozhodnout autonomně. Možná i proto již mnoho měsíců trvá neschopnost zástupců vlády srozumitelně obhájit neochotu audity zveřejnit. 

Autor článku : Jan Tlamycha, odborný asistent europoslance Luďka Niedermayera