Big_loader_ajax

Požární bezpečnost elektromobilů: uvádíme věci na pravou míru

12.11.2023

Stále oblíbenější elektromobily s sebou přinášejí často i nečekané problémy. Jednou to bylo vzdělání pracovníků servisů, teď problematika požární ochrany.

Magazín Auto.cz informuje o tom, že Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (GŘ HZS) s ministerstvem vnitra a odbornými skupinami připravuje změnu vyhlášky, která by právně zakotvovala specifická protipožární opatření v souvislosti s elektromobilitou.

Vychází přitom z toho, že rizika spojená s nabíjením elektromobilů vyžadují poměrně razantní úpravu. Výsledkem by potom podle autora článku bylo významné prodražení výstavby garáží, kdy parkovací místa v komerčních nemovitostech by mohla být dražší až o 70 000 Kč a v bytových domech až o třetinu.

Odkazuje se přitom na nyní už existující doporučující metodiku, kterou developeři zavádějí do svých projektů. Její součástí má být například bezpečnostní požadavek na rozšíření parkovacích míst na 3,5 metru, tedy stejně jako je tomu u parkovacích míst pro invalidy.

Autor textu zároveň uvádí, že do českých právních předpisů by měly být zapracovány specifické podmínky požární bezpečnosti pro vozidla s elektrickým pohonem, které by měly být implementací směrnice Evropské unie. Tyto informace vyvolávají dojem, že jakási směrnice EU ukládá specifické požadavky požární bezpečnosti pro elektrická vozidla. Tak to ale není.

V současnosti projednávaná směrnice o energetické bezpečnosti budov sice řeší také problematiku požární bezpečnosti, ale zaprvé se ještě nejedná o platnou směrnici a tudíž dnes nic nikomu neukládá (jednání je ve fázi tzv. trialogu, tedy dohadování mezi Evropským parlamentem a Radou o kompromisu), jednak se na požární bezpečnost i v aktuální projednávané podobě návrhu směrnice nahlíží dosti obecně a ponechává se na členských státech, aby si samy zvážily a upravily konkrétní podobu opatření požární bezpečnosti v komerčních a obytných budovách.

Postoj Evropského parlamentu, který se nakonec může, ale také nemusí promítnout do výsledné podoby směrnice, pouze navíc obsahuje ustanovení, že do 1. ledna 2025 má Komise zveřejnit pokyny upřesňující normy, které mají být doporučeny vnitrostátním a místním orgánům veřejné správy pro požární bezpečnost na zastřešených parkovištích.

I z toho je patrné, že se nebude jednat o žádné detailní předepisování toho, jak široká mají být parkovací místa pro elektromobily, natož aby to bylo jakkoliv předepisováno už dnes. Tak či onak se bude jednat o doporučení, jak by taková opatření mohla vypadat, aby splňovala základní a obecný požadavek požární bezpečnosti. Bude potom na každém členském státu, jak si to sám vyhodnotí a jaká opatření požární bezpečnosti zapracuje do svých prováděcích předpisů, podle nichž potom budou developeři stavět.

Ze své aktivní zkušenosti uživatele elektromobilu dodávám, že při parkování v několika evropských městech ve velkých podzemních garážích jsem obvykle narazil na velmi dobré vybavení pro nabíjení elektromobilů. Tedy wall-boxy s výkonem 11/22 kW umístěnými u běžných stání. Podobné vybavení je i v Evropském parlamentu. Bagatelizovat riziko požáru u bateriových aut (stejně tak jako u spalovacích) by byla chyba, ale při eventuelní regulatorní reakci je třeba vycházet z dat a skutečné míry rizika.

Samozřejmě, že asi každý elektromobilista bude rád, když pro jeho auto bude určeno stání s luxusními rozměry. Což nic nemění na tom, že mi není jasné, zda dává balance nákladů a výnosů takovéto úpravy dává smysl. V každém případě odporuje dnešní praxi přinejmenším v některých zemích, kde se elektromobilita úspěšně rychle rozvíjí.

Autor článku : Luděk Niedermayer, Jan Tlamycha
Zdroj : Hybrid.cz