Big_loader_ajax

Připomínka 40 let od smrti Jana Patočky

03.05.2017

Dnes si připomínáme odkaz Jana Patočky, jednoho z bezesporu nejvýznamnějších evropských filozofů 20. století, kterého zabila komunistická STB před 40 lety. stalo se tak, krátce poté, co se pan Patočka stal mluvčím právě vzniklé Charty 77.

Mezi jednáními o energetice, ekonomickým výborem a sledováním událostí "doma" jsem dnes měl tu čest hostit debatu v rámci konference o odkazu filozofa Jana Patočky, která se tento týden v Bruselu a Lovani koná. (Několikadenní program konference k nalezení zde.)
 

Flyer for round table about Jan Patočka

Jeho "politická kariéra", která ho záhy stála život, začala tím, když se zasazoval za ukončení persekuce Plastic People (ovšem již desetiletí byl samozřejmě pan Patočka znám pro svou pedagogickou činnost jak na školách, pokud mu to bylo umožněno, tak na pověstných "bytových" seminářích). 


Ačkoliv Jan Patočka byl milovník Beethovena, nerespekt k základním právům lidí jej přivedl z kategorie "režimem hlídaného akademika" k dlouhým výslechům na STB, které ho stály život.

Na parlamentním panelu byla řeč o disidentech, filozofickém odkazu Jana Patočky, Chartě 77 i o tom, jak v mnoha částech světa lidé touží po svobodě a spravedlivé, fungující společnosti a jak je naše zkušenost inspiruje.  A také o tom, jak dnes hodnoty, které jsme my před lety získali - svobodu či demokracii - považujeme za samozřejmé a někdy se až zdá, že je jsme ochotni směnit za pár koblih.

A protože jsme debatovali v Evropském parlamentu, nemohlo nezaznít ani to, že podobné, ještě větším počtem obětí vykoupení hodnoty dnešní spolupracující, solidární a pro nás společné Evropy, trpí stejnou nemocí...

Byly to moc zajímavé 2 hodiny přemýšlení o sobě, naší minulosti a budoucnosti. A naslouchání inspirativním řečníkům. Proto patří velký dík všem, kteří konferenci uspořádali.

 

Zajímavé odkazy:

Dokument o Janu Patačkovi na ČT Jan Patočka: darovat smrt

Zmínka o konferenci a rozhovor s Ivanem Chvatíkem ve Studiu ČT24 (od 14:50 min)

Fotografie z kulatého stolu k nahlédnutí zde

 

Autor článku : Luděk Niedermyer