Big_loader_ajax

Plenární zasedání ve Štrasburku: 25. - 28.11.

25.11.2019

Jaké jsou nejdůležitější body listopadového plenárního zasedání?

Hlasování o důvěře Evropské komisi na období 2019-2024
EP bude ve středu hlasovat o vyslovení důvěry novému sboru komisařů pod vedením Ursuly von der Leyenové. Předcházet bude rozprava o programu navržené Komise. Konference předsedů (předseda EP David Sassoli a předsedové politických skupin) ve čtvrtek 21. listopadu prohlásila proces veřejného slyšení kandidátů na komisaře za uzavřený. Toto prohlášení bylo nezbytným předpokladem přistoupení k samotné volbě Evropské komise. Veřejná slyšení kandidátů na komisaře, která prověřila jejich způsobilost, proběhla před příslušnými výbory EP od 30. září do 8. října. Dne 14. listopadu si poslanci vyslechli tři nové kandidáty na komisaře, kteří nahradili předcházející neúspěšné kandidáty. Parlament ve středu 27. listopadu ve 12:00 hod. schválí (nebo zamítne) navržený sbor komisařů jako celek ve jmenovitém hlasování většinou odevzdaných hlasů. Ursula von der Leyenová předstoupí před poslance již ráno, aby jim představila svůj tým kandidátů na komisaře a diskutovala s nimi o programu svého kolegia na období 2019 - 2024. V případě, že poslanci vysloví sboru komisařů důvěru, ujme se nová Evropská komise svých pravomocí 1. prosince 2019.

Rozprava: středa 27. listopadu
Hlasování: středa 27. listopadu
Postup: volba Evropské komise

Stav klimatické nouze: Parlament bude prosazovat klimatickou neutralitu do roku 2050
COP25 a klimatická a environmentální nouze budou v pondělí předmětem plenárních rozprav. Parlament přijme ve čtvrtek k oběma tématům samostatné usnesení. První z nelegislativních usnesení shrne požadavky Evropského parlamentu před 25. konferencí smluvních stran (COP25) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která se uskuteční ve dnech 2. - 13. prosince v Madridu. Předložený text vyzývá k přijetí strategie směřující k dosažení klimatické neutrality v EU do roku 2050. Předkladatelé usnesení zdůrazňují, že Evropská unie by měla zůstat světovým lídrem v boji proti klimatickým změnám. Požadují také, aby v zájmu dosažení klimatické neutrality do roku 2050 tzv. Zelená dohoda pro Evropu (European Green Deal), kterou předložila zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, zahrnovala i cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030. Parlament se také v samostatném usnesení vyjádří k aktuální kritické situaci v oblasti klimatu, s níž souvisí potřeba intenzivnější ochrany životního prostředí. Konference COP25 se zúčastní i delegace Evropského parlamentu. Poslanci se zapojí do jednání ve dnech 9. - 13. prosince.

Rozprava: pondělí 25. listopadu
Hlasování: čtvrtek 28. listopadu
Postup: Prohlášení Rady a Komise s rozpravou a usnesením
Typ dokumentu: Nelegislativní usnesení

Slavnostní předání filmové ceny LUX za rok 2019
Předseda EP David Sassoli vyhlásí ve středu odpoledne vítěze letošní filmové ceny LUX. Slavnostního předání se zúčastní režiséři všech tří filmů, které se dostaly do finále. Letošními finalisty jsou:
Odložený případ Hammarskjöld (Cold Case Hammarskjöld) režiséra Madse Brüggera, koprodukce: Dánsko, Norsko, Švédsko, Belgie
God Exists, Her Name is Petrunya režisérky Teony Mitevské, koprodukce: Severní Makedonie, Belgie, Slovinsko, Chorvatsko, Francie
Království (The Realm) režiséra Rodriga Sorogoyena, koprodukce: Španělsko,Francie

Evropský parlament financuje titulkování filmů, které se dostaly do finále, do všech 24 oficiálních jazyků EU a výrobu digitální kopie (DCP) pro každý členský stát Unie. Vítězný snímek bude navíc přizpůsoben pro osoby se zrakovým a sluchovým postižením a získá podporu pro mezinárodní propagaci. O vítězi filmové ceny LUX rozhodují poslanci EP. Po slavnostním předání ceny se všichni tři režiséři zúčastní tiskové konference, kterou organizuje místopředsedkyně EP Klára Dobrevová (S&D, HU) a předsedkyně výboru pro kulturu Sabine Verheyenová (EPP, DE). Filmovou cenu LUX uděluje Evropský parlament od roku 2007 snímkům natočeným v evropské koprodukci, jejichž snahou je podnítit celoevropskou diskuzi o aktuálních politických a společenských otázkách. Ocenění by mělo podpořit evropskou kinematografii a přispět k rozšíření povědomí o evropské produkci.

Slavnostní ceremoniál: středa 27. listopadu ve 13:00 hod.
Postup: slavnostní ocenění
Tisková konference: středa 27. listopadu v 15:30 hod.

Udělení Sacharovovy ceny Olehu Sencovovi
Předseda EP David Sassoli v úterý slavnostně předá Sacharovovu cenu loňskému laureátovi Olehu Sencovovi, který byl v září propuštěn z ruského vězení. Ukrajinský filmový režisér Oleh Sencov, kterému Evropský parlament minulý rok udělil Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, si ještě donedávna odpykával svůj dvacetiletý trest v ruském vězení za údajné plánování teroristických útoků na okupovaném Krymu. Propuštěn byl 7. září v rámci výměny vězňů mezi Ukrajinou a Ruskem. Slavnostní ceremoniál, při kterém bude Olehu Sencovovi slavnostně předána Sacharovova cena, proběhne v úterý 26. listopadu od 12:00 do 12:30 hod. v jednacím sále EP ve Štrasburku. Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně výjimečným osobnostem nebo organizacím, které bojují za lidská práva a základní svobody. Prvními laureáty ceny, která nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova, byli v roce 1988 Nelson Mandela a Anatolij Marčenko. Sacharovova cena za rok 1989 byla udělena Alexandru Dubčekovi.

Slavnostní ceremoniál: úterý 26. listopadu ve 12:00 hod.
Postup: slavnostní předání Sacharovovy ceny
Tisková konference: úterý 26. listopadu ve 12:45 až 13:45 (tbc) s Olehem Sencovem a předsedou EP Davidem Sassolim

Boj proti násilí na ženách: Přistoupení k Istanbulské úmluvě
Istanbulská úmluva a další opatření zaměřená proti genderovému násilí budou v pondělí předmětem plenární rozpravy. Hlasování o usnesení proběhne ve čtvrtek. Parlament bude v pondělí u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí na ženách diskutovat o přistoupení Evropské unie k takzvané Istanbulské úmluvě. Poslanci v rámci rozpravy se zástupci Rady (ministrů) EU a Evropské komise pravděpodobně vyzvou členské státy, které úmluvu dosud neratifikovaly, aby tak učinily co nejdříve. Lze také očekávat, že poslanci budou od členských států požadovat přijetí dalších nezbytných legislativních i politických kroků zaměřených na boj proti násilí na ženách a dívkách. Hlasování o usnesení proběhne ve čtvrtek.

Budovy EP ve Štrasburku budou v pondělí večer nasvíceny oranžově. Oranžová barva má symbolizovat lepší budoucnost bez násilí na ženách a dívkách.

Souvislosti
Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, známá také jako Istanbulská úmluva, je prvním právně závazným nástrojem, zabývajícím se touto tématikou. Přináší komplexní rámec opatření, který má sloužit k prevenci proti násilí, podpoře obětí a
potrestání pachatelů. Přestože EU podepsala tuto Úmluvu již 13. června 2017, sedm členských států ji stále neratifikovalo. Kromě České republiky je to Bulharsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovensko a Velká Británie.

Rozprava: pondělí 25. listopadu
Hlasování: čtvrtek 28. listopadu
Postup: nelegislativní usnesení

Třicet let svobody a demokracie: Poslanci si připomenou sametovou revoluci
Evropský parlament si v pondělí večer připomene třicáté výročí sametové revoluce, která obyvatelům dnešní České republiky a Slovenska přinesla svobodu a demokracii. Poslanci budou v rozpravě se zástupci Evropské komise diskutovat o důležitosti boje za svobodu a demokracii ve střední a východní Evropě, který přispěl k historickému sjednocení Evropy rozdělené železnou oponou do roku 1989.

Rozprava: pondělí 25. listopadu
Postup: prohlášení Komise s rozpravou

Původní článek si můžete přečíst zde.

Autor článku : Irena Kubášková, Iva laňová
Zdroj : www.europarl.europa.eu