Big_loader_ajax

Pandemie odhaluje omezení letecké dopravy a signalizuje příslib revitalizovaného evropského železničního průmyslu

14.09.2020

Dle oficiální zprávy Eamonna Brennana, ředitele evropské letecké agentury EUROCONTROL, se za posledních několik měsíců evropský letecký komerční provoz smrštil o 71%, prodělal finanční ztrátu kolem 6,6 miliardy dolarů a ohrozil řádově 6 milionů pracovních míst.

 

Turbulentní situace, v níž se momentálně nachází evropské letectví, nám připomíná potřebu investovat do alternativních typů přepravy, které nabídnou občanům EU moderní, klimaticky šetrné a spolehlivé propojení mezi městy a regiony. V tomto směru se evropský parlamentní Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) silně zasazuje o obnovu železničního sektoru.

V porovnání s ostatními odvětvími představují doprava a turismus ty sektory, které nejvíce zasáhlo zmrazení infrastruktury a z ní plynoucí ztráta příjmů v důsledku opatření přijatých proti šíření nákazy COVID-19. Dosavadní výhled pro letecký průmysl na zimní sezónu nevypadá příznivě - obnova, kterou komerční aerolinky zahájily v červnu stagnuje, očekáván je pokračující propad kapacity provozu o dalších 5 - 10%, a na nejistotu a nedostatečnou koordinaci v přípravě ad-hoc cestovních omezení vydávaných členskými státy doplácí nejen vysoce kvalifikovaní sektorový pracovníci, ale i samotní pasažéři, jejichž důvěru k bookování nových letů se zatím nedaří získat zpět. Za jediný pozitivní dopad momentální situace lze považovat 77% snížení letadlové produkce oxidu uhličitého během měsíců od dubna do července 2020 v porovnání s hodnotami naměřenými za stejné období v roce 2019. Snížení emisí je totiž úměrné propadu v současném letovém provozu. Z těchto dat dokázala zpráva pana Brennana vyvodit jeden důležitý závěr - a sice ten, že centrální plánování přímých leteckých tras na evropské úrovni předchází znečišťování ovzduší a zároveň vede ke zlepšení ekologického profilu letectví. Jeho pozici také podpořila většina europoslanců a členů Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN), kteří jménem průmyslu a cestujících apelovali na Komisi, aby v rámci zelené obnovy ekonomiky předložila konkrétní strategii ke sjednocení evropského leteckého prostoru.

Europoslanci počítají s projednáním návrhu o realizaci projektu Single European Sky ještě v prosinci tohoto roku. Zasedání výboru v tomto kontextu podtrhlo připravenost leteckých autorit jednotlivých členských států spolupracovat s politiky na co nejbližší realizaci tohoto ‚jednotného trhu‘ pro leteckou přepravu.

Německé prezidenství Evropské rady ve svém plánu zelené a digitální hospodářské obnovy však dává prioritu budování udržitelného železničního sektoru. Součástí této vize je primárně uvolnění společných unijních prostředků k digitalizaci železniční infrastruktury. Mluví se též o využití nových technologií k vybudování efektivní transevropské vysokorychlostní vlakové sítě a znovu zavedení nočního vlakového servisu. Česká železniční síť, kterou v posledních několika měsících postihla řada vážných nehod na trati, by tak měla možnost využít investic z příštího Operačního programu doprava k vývoji inteligentních dopravních systémů, které zajistí bezpečnost a plynulost provozu.

V nejbližším časovém horizontu se chystá Evropský parlament přijmout okamžitou akci s cílem zmírnit negativní důsledky COVIDu-19 na železniční průmysl v podobě poskytnutí mimořádné finanční pomoci. Nejpozději by měl být příslušný právní rámec odhlasován 17. září, tedy k poslednímu dni zářijového plenárního zasedání v Bruselu.     

Autor článku : Anna Řídká, stážistka v kanceláři europoslance Luďka Niedermayera
Zdroj : Evropská komise, European Parliament Think Thank, the International Air Transport Association, ekonomickydenik.cz