Big_loader_ajax

Nová pravidla pro energetické štítkování v EU

13.06.2017

V červenci roku 2015 navrhla Evropské komise jako součást strategie Energetické unie nový způsob energetického štítkování. Text regulace byl již dohodnut s členskými státy v rámci tzv. trialogu a dnes byl přijat Evropským parlamentem.

Označování elektrických spotřebičů energetickým štítky se osvědčilo jako dobrý nástroj pro spotřebitele při vybírání nových výrobků. Díky novému systému budou mít spotřebitelé o výrobcích lepší informace o spotřebě a jejich energetické efektivitě, což by mělo vést ke snížení celkových výdajů spojených s energiemi. Systém by tímto měl také pomoci při plnění unijních cílů energetické efektivity pro rok 2020 a 2030. 

Nová regulace přichází v době, kdy většina výrobků již spadala do kategorie A, tedy nejvíce energeticky efektivní. Musely se vytvářet kategorie A+, A++ a další, které teď budou nahrazeny škálou od A do G. Luděk Niedermayer k reformě dodává: „Energetické štítky nejsou jenom snadným způsobem identifikace spotřeby elektrické energie výrobku, který si zákazník kupuje. V posledních 16 letech se stal štítek v nejvyšší kategorii známkou kvality daného výrobku. Výrobci díky němu byli motivování využívat nejnovější technologie pro snížení elektrické spotřeby nabízených produktů. Dnešní změna stupnice hodnocení je tak důkazem úspěchu, kterého jsme v této oblasti dosáhli. Nyní se v nejvyšší kategorii A nachází naprostá většina výrobků.“

Nový systém také zavádí postup a nejzazší termín pro tzv. rescaling – proces, v němž se štítkování upravuje na základě technologického vývoje. Tímto se do budoucna zamezí nadbytečnému využívání vyšších tříd energetické efektivity, stejně jako vytlačování méně efektivních výrobků pryč z trhu. Regulace novou štítkovací metodou také podpoří inovace a technologický pokrok. „Jsem rád, že přijatý návrh si také klade za cíl přispět technologickému pokroku i do budoucna. Do nově definovaných nejvyšších energetických tříd nebudou zařazeny žádné výrobky, které jsou nyní na trhu, aby byl otevřen prostor pro další zlepšování energetické účinnosti. Přehodnocení používané stupnice se také stane pravidelným tak, aby označování odpovídalo právě tomuto budoucímu vývoji,“ vysvětluje Luděk Niedermayer.

V rámci prvního 'rescalingu' se vytvoří tři kategorie. Výrobci budou mít na zavedení nové regulace do svých osnov šest let a dalších osmnáct měsíců pro uvedení nových štítků do obchodů. Topná tělesa a boilery budou mít nejvyšší lhůtu devíti let. Nejkratší dobu budou mít na implementaci nové regulace tzv. bílé výrobky, jako jsou myčky, lednice a pračky – budou mít pouze patnáct měsíců a dalších dvanáct pro uvedení štítků do obchodů.

Od ledna 2019 bude také zprovozněna nová produktová databáze, která umožní autoritám členských států sledovat zavádění nových štítků na trh. Databáze také dodá členským státům zpětnou vazbu při porovnávání realné efektivity výrobku a tou, kterou určil výrobce při prodeji.

Na konci debaty o nově přijaté reformě se chopil slova i Evropský komisař pro ochranu klimatu a energetiku, Miguel Arias Cañete: “Jako důsledek přijatých měřítek pro Evropskou Unii na poli ekodesignu a energetického štítkování, evropské domácnosti mohou ušetřit za rok až 500 euro na účtech za energii. Tyto reformy přináší výhody i v makroekonomické rovině, a to snížením celkového energetického účtu Evropy a přispěním ke snížení skleníkových emisí. Tímto způsobem přímo pomáhají k implementaci Pařížské dohody.“

Autor článku : Jan Svoboda, stážista v kanceláři europoslance Niedermayera