Big_loader_ajax

Lars Løkke Rasmussen - Premiér Dánska o budoucnosti Evropy

29.11.2018

Na plenární zasedání do Parlamentu pravidelně přijíždějí lídři svých zemí a sdílejí s poslanci svojí vizi budoucnosti Evropy. Posledním hostem na listopadovém plenárním zasedání v Bruselu byl premiér Dánska Lars Løkke Rasmussen, který mimo jiné mluvil o obchodu s USA, Brexitu nebo migraci.

Hlavní myšlenkou dánského premiéra byla nutnost dialogu: „Musíme připomínat lidem, co jsme společně dokázali. Ale musíme Evropanům také naslouchat, jakou EU chtějí mít. Pokud to neuděláme, riskujeme ohrožení solidarity v Evropě.“ Podle Rasmussena už nebude stačit lidem připomínat to, že EU vznikla jako mírový projekt z prachu druhé světové války.

V úvodu jeho řeči padla zmínka i o Brexitu. Rozhodnutí Britů podle premiéra Rasmussena musíme respektovat, ale také se z něj musíme poučit. V souvislosti s tím dánský premiér zmínil roli své země v EU v současnosti i minulosti. Neopomněl ani to, že ačkoli Dánové v roce 1974 odmítli Maastrichtskou smlouvu, v roce 2000 odmítli euro a v roce 2015 se odmítli zapojit do spolupráce v rámci justice a vnitra, neznamená to, že Dánové jsou proti EU. Naopak podle Eurobarometru jsou druhou nejproevropštější zemí EU a shoda na tom je i na dánské politické scéně. Premiér se snažil vysvětlit také to, jak dánská společnost EU vlastně vnímá: „Dánové si nelibují ve velkých idejích, jako jsou Spojené státy evropské, jde jim spíše o praktická řešení problémů.“ Podle něj Dánové oceňují hlavně společný trh a to, že státy EU mají stejné hodnoty a jsou schopny řešit problémy společně a s chladnou hlavou.

Ve vztahu Dánska a EU ocenil premiér i to, že Dánové májí o 10 % vyšší platy, než by měli mimo EU, a svobodu pohybu zboží, služeb a obyvatel, díky níž mají dánské firmy přístup k trhu o velikosti 500 milionů obyvatel. Z jeho úst však také zazněla kritika zaměstnávání řidičů kamionů v Dánsku za mizerných podmínek pod záminkou volného pohybu. Kritizoval i to, že by se dětské příspěvky z dánského sociálního systému měly otevřít všem členským zemím EU. Podle Rasmussena má být EU v tomto spravedlivá.

V závěru své řeči premiér Rasmussen zmínil čtyři hlavní body, na kterých musí podle něj EU dále pracovat. Rasmussen ocenil práci EU v oblasti migrace a vypíchl, že od roku 2015 klesl počet nově příchozích migrantů o 95 %, zároveň však zmínil, že je nutné zastavit obchod pašeráků s lidmi. V oblasti klimatických změn zmínil úspěchy své země v rozvoji udržitelné energie a apeloval na stanovování ambiciózních cílů, které by dále motivovaly průmysl. Vnitřní trh by se měl podle premiéra ještě více zrychlit zejména s ohledem na digitální trh, aby EU zůstala stále konkurenceschopnou vůči USA a Číně. Ve vztahu k USA pak připomněl obchodní válku USA s Čínou a EU s tím, že EU nesmí dovolit další překážky v obchodování s USA.

Autor článku : Josef Ševčík, stážista v kanceláři Luďka Niedermayera