Big_loader_ajax

Aktuálně ze Štrasburku: migrace

04.10.2017

Čtyřmi tématy dopoledního plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku měla být migrace, digitální Evropa, obrana a vnější vztahy. To, že poslední tři témata byla spíše upozaděna, asi nebude překvapením, a troufám si říci, že téma migrace nebude ze svého trůnu pozornosti sesazeno ještě nějaký ten čas.

Plenární zasedání bylo zahájeno proslovem prvního místopředsedy Evropské Komise Fransem Timmermansem, který upozornil na potřebu využití růstu ekonomiky, nutnost respektování právního státu ve vztahu k situaci v Katalánsku a také stanovení cílů pro „EU o 27 zemích“ v souvislosti s brexitem. Poukázal na nutnost posílení úsilí při navrácení migrantů, které v současnosti dosti komplikuje nevyhovující dublinské nařízení, které je třeba změnit. Závěrem apeloval na europoslance, že zbývá pouze 18 měsíců pro dokončení priorit stanových v roce 2014. Jak to bývá na takovém zasedání zvykem, následovaly projevy předsedů evropských stran a dále projevy jednotlivých europoslanců.

Evropská lidová strana vyzvala k častějšímu prezentování úspěchů EU. Je žádoucí, aby se společnost dozvěděla o výrazném posunu v oblasti migrace, kdy dnes můžeme hovořit o zmenšení migračních toků až o 80 %. Otevřenou ránou zůstává absence trvalého řešení migrace, kdy se prozatím navrhuje posílení Frontexu a podpora přesidlování uprchlíků, která by měla probíhat pod kontrolou OSN a při níž by měla být stanovena jasná kritéria této pomoci. V žádném případě však nesmíme zapomínat na to, že azyl je základním právem a rozhodně se nejedná o téma k diskuzi. Strana stále zaujímá názor, že je třeba čelit příčinám migrace, a proto je důležitou strategií solidarita s Afrikou. Z digitální agendy byl kladen důraz na ochranu duševního vlastnictví v online světě.

Strana evropských socialistů velice vášnivě upozornila na to, že „je a vždy byla připravena konat“ a „nastal čas se tváří v tvář postavit Radě“, která dle jejich slov „ještě ani neotevřela desky“. Na snížení migračních toků o 80 % pohlíží spíše skepticky, EU se má nyní zabývat především vyřešením příčin migrace a nalézt dlouhodobé řešení. Tímto řešením dle strany však rozhodně není posílení evropských a vnitřních hranic, tímto by jednoznačně došlo k poškození jednoho z největších úspěchů EU, a to volného pohybu osob. Prioritou je stále solidarita s Afrikou, ale je třeba si uvědomit, že jen a pouze finanční podpora nepostačuje. Je zapotřebí vytvořit a dodržovat investiční plán, vytvářet v Africe pracovní místa a zaměstnat mladé tamní obyvatele, čímž by se snížily migrační toky. Proslov předsedy strany byl zakončen dramatickým apelem na spolupráci a slovy „Budeme bohatí společně nebo se společně utopíme“.

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu také volá po větší aktivitě Rady, od které očekává udání politického směru, který teď EU potřebuje, a to společně s její reformou, která má být vedena Evropským parlamentem.

Dle strany Zelených – Evropské svobodné aliance je třeba dávat pozor před hrozbami ohrožující identitu EU, v současné době jsou to volby v Katalánsku. Tamní situace není pouze španělskou záležitostí, ale týká se celé EU.

Závěrečná řeč Franse Timmermanse s titulky ke katalánskému referendu k shlédnutí zde.

Autor článku : Nikola Svobodová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera