Big_loader_ajax

Aktuálně ze Štrasburku: reakce na situaci ve Španělsku

04.10.2017

Odpolední zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku dne 4. října 2017 se neslo v duchu reakcí na politickou situaci ve Španělsku.

Diskuzi klasicky otevřel svým projevem místopředseda Evropské komise Hans Timmermans. Pan Timmermans hovořil o tom, že respekt k právnímu státu není volitelný, ale naopak je třeba si uvědomit, že je základní kamenem našeho evropského systému a základní hodnotou EU. Nehledě na situaci nesmíme zapomínat, že EU není státem, ale společenstvím zákona, a to se právě katalánská vláda rozhodla ignorovat. Svoboda projevu je základním právem všech občanů včetně těch katalánských, ale jeden názor není cennější než názor jiný jen proto, že je vyjádřen hlasitěji. Nezbytným krokem je proto určení dalšího směřování, což Evropská komise považuje za vnitřní španělskou záležitost. Zazněla také další silná slova jako „osvobození Španělska od diktátorské nadvlády je jeden z největších úspěchů dnešní Evropy“ nebo „dodržování právního státu není nikde silnější, než ve státech, kteří si jeho absenci zažily“. Katalánské nedělní referendum bylo nezákonné a jedinou rozumnou cestou je v tuto chvíli přechod od konfrontace k dialogu. Proslov pana Timmermanse pro mě byl z celého tohoto zasedání ve Štrasburku největším zážitkem. Měla jsem štěstí slyšet a vidět daleko plamennější projevy s podstatně ostřejšími výrazy a gestikulací, za kterou se by se nestyděli ani herci Národního divadla. Ale pan Timmermans mluvil tak věcně, moudře, klidně a přitom od srdce, že pro mě byl jeho projev největší inspirací.

Evropská lidová strana katalánskou vládu odsoudila za pouhé využití situace pro eskalaci vztahů ve Španělsku. Její předseda pan Weber jasně deklaroval podporu práva na demonstrace a upozornil, že demonstrace jsou nenahraditelné, avšak to v žádném případě neznamená, že mohou nahradit demokratické rozhodování. Odkázal stejně jako Evropská komise na nutnost vést dialog, kdy EU nemá právo do této situace zasahovat. Závěrem vyzval Katalánsko, aby se zdrželo vyhlašování nezávislosti a upozornil na to, že „kdo odejde ze Španělska, odejde také z EU. Evropský způsob života nepotřebuje více nacionalismu, ale více spolupráce a koordinace.“ Vyjádřil plnou podporu španělské vlády a všem, kteří dodržují zákony.

Strana evropských socialistů rovněž apelovala na katalánskou vládu, aby se pozdržela jednostranného vyhlášení nezávislosti a označila takový případný akt za poslední kapku v těchto provokacích. Celá situace dle předsedy strany pana Pitella popírá demokratický systém a je třeba zabývat se legálností referenda, nikoliv jeho výsledky, protože žádný demokrat nemůže postavit své názory nad platnost zákonů.

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu upozornila na důsledek spáchaného násilí a zásahy policie, které budou i následně spojovány se současnou španělskou vládou. Avšak to nic nemění na tom, že referendum neprokázalo legitimitu a nemělo stanoveno ani nejmenší legální rámec, naopak bylo ztělesněním manipulace a podvodu.

Strana Zelených – Evropské svobodné aliance taktéž v první řadě odsoudila násilí a kritizovala jednání pana předsedy španělské vlády Mariana Rajoye, který dle nich odmítl dialog a použil radši polici a násilí. Tato strana se odlišně od předchozích stran vyjádřila k zapojení EU a kritizovala plánovaný distanc Evropské komise. Upozornila na to, že občané sledují jednání EU jako celku a proto, jestli má EU možnost v této situaci něco udělat, je její povinností tuto možnost využít. 

Autor článku : Nikola Svobodová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera