Big_loader_ajax

Aktuálně ze Štrasburku: reakce na říjnové setkání Evropské rady

25.10.2017

Tématem dnešního dopoledního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku byla reakce na říjnové zasedání Evropské rady.

Hlavními tématy jednání Evropské rady byly migrace, digitální Evropa, obrana a vnější vztahy, a my přinášíme shrnutí projevů Donalda Tuska (přepis celého projevu naleznete zde), Jean-Claude Junckera a představitelů frakcí Evropského parlamentu.

Donald Tusk, předseda Evropské rady, upozornil na, jak sám řekl, svou „posedlost jednotou“. Za tu bojoval už dříve například odmítnutím vyřazení Řecka z eurozóny, společným postojem k Rusku v reakci na situaci na Ukrajině nebo svou snahou o udržení UK v EU. Ohledně řešení otázky migrace stále platí, že je třeba zaměřit se na ochranu vnější hranice EU. Dalším problémem je relokace uprchlíků a v této otázce je dle Rady dosažení konsenzu vysoce nepravděpodobné. Plánem je však dosažení shody ohledně postupu při ochraně vnější hranice EU, podpory „krajních“ států, strategie pro Afriku a podpora mezinárodních organizací pomáhajících migrantům a uprchlíkům, návrat uprchlíků do zemí jejich původu a readmise.

Jean Claude Juncker, předseda Evropské komise, vyzval k urychlení práce na reformě azylového systému a apeloval na její vyřešení co nejdříve. Dále upozornil na nedodržování příslibu členských států přispívat do Fondu pro Afriku, do kterého měla Komise přispět 1,8 miliardy euro, ale tento příspěvek se musel právě kvůli neplnění jednotlivých členských států zvýšit na 2,9 miliardy euro (pro srovnání: členské státy poskytly 175 milionů euro, což Juncker označil za smutné a alarmující). Pokud jde o digitální Evropu, Komise již navrhla 43 iniciativ, z nichž 24 je legislativní povahy. Rada a Parlament dosud přijaly šest směrnic, a je proto nutné, aby jednání získalo rychlejší spád. Závěrem označil za nezbytné a naléhavé uzavřít obchodní dohodu se zeměmi Mercosuru, což bude pravděpodobně nejdůležitější obchodní dohoda, kterou dosud EU uzavřela.

Evropská lidová strana vyjádřila souhlas a ocenila návrh na scénář výstupu UK z EU bez dosažení předchozí shody. Tento scénář je chystán v reakci na absenci pokroku v jednáních EU s UK ohledně brexitu a podmínek výstupu z toho plynoucích. Jakési přechodné období je zde možné, nicméně určitě není řešením varianta, kdy by země mimo EU měla stejné podmínky jako její členové a v těchto vztazích musí být podstatný rozdíl.

Strana evropských socialistů souhlasila s tím, že celá patová situace ohledně řešení brexitu je závislá na UK. Je však třeba dávat si pozor na více problematických míst, situací či oblastí v EU, ať už se jedná o Katalánsko, severní Itálii, nedávné volby v ČR a další potenciální hrozby pro EU.

Vystoupení Aliance liberálů a demokratů pro Evropu bylo poněkud skeptické, především s ohledem na neschopnost EU se na čemkoli rychle dohodnout. Plány a ambice EU nechybí, avšak jednání vždy stojí téměř vždy na neshodě „ve jménu jednoty“. Za kritický a přelomový okamžik označili diskuzi o budgetu a finančním frameworku pro EU.

Na závěr Strana Zelených – Evropská svobodná aliance apelovala na Komisi a na nedostatek „moderních“ návrhů, a to například v oblasti kybernetiky.

Autor článku : Nikola Svobodová, stážistka v kanceláři Luďka Niedermayera