Big_loader_ajax

Von der Leyenová: Maďarsko a Polsko by kvůli vládě práva neměly blokovat rozpočet, ale obrátit se na soud

25.11.2020

Prohlášení Ursuly Von Der Leyen k připravovanému zasedání Evropské Rady, konanému 10. a 11. prosince 2020

Brexit

Dle předsedkyně Evropské komise Ursuly Von Der Leyen jsou následující dny klíčové pro budoucnost celého Brexitu. Navzdory skutečnosti, že došlo k průlomu v několika klíčových bodech jednání, jako jsou otázky vymáhání práva, soudní spolupráce, koordinace sociálního zabezpečení, či transportu zboží, panuje stále nejistota ohledně výsledků jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. 

Dle slov předsedkyně blokují uzavření dohody zejména neshody v oblastech rovnosti občanů EU a Velké Británie, v oblasti správy a v oblasti rybolovu.

Dle Von Der Leyenové již mnoho času nezbývá a EU je proto otevřena i ke „kreativním řešením“ situace, nicméně za žádných podmínek Evropa nepřipustí zpochybnění principu jednotného trhu, jakožto své hlavní záruky prosperity a bohatství. Zároveň upozorňuje na nutnost vytvoření robustních mechanismů, které budou zajišťovat svobodu hospodářské soutěže či vymáhání nároků na státní pomoc. Nejasné jsou také otázky, jak zajistit vzájemné vysoké standarty v oblasti sociálních práv, životního prostředí, klimatických změn a daňové transparentnosti. 

EU chce proto, dle slov předsedkyně Komise, slyšet, jaké opravné prostředky jsou k dispozici pro případ, že by se jedna ze stran odchýlila od slíbeného stanoviska. Jelikož „důvěra je dobrá, ale zákon je ještě lepší.“ 

Ohledně rybolovu EU žádá o předvídatelnost a záruky pro rybáře kontinentální Evropy, kteří se plaví v daných vodách již desítky až stovky let.

Zatímco dohoda je stále preferovaným stanoviskem, Ursula Von Der Leyen zároveň připomíná, že EU je dobře připravena i na scénář „No-dealu“ a zdůrazňuje, že ať již bude výsledek jakýkoliv, vždy musí být dosaženo jasného rozdílu mezi plnohodnotným členem Evropské unie a tím, kdo je „pouze“ jejím hodnotným partnerem.  

 

Rozpočet EU

Předsedkyně Komise se také vyjádřila k současné době projednávanému rozpočtu EU a Fondu obnovy. Připomněla, že již v červenci se dlouhé čtyři dny debatovalo a rozhodovalo o víceletém finančním rámci EU, kdy nakonec bylo dosaženo shody, kterou odsouhlasilo všech 27 představitelů vlád členských států. Pokud tedy nyní dvoum členským státům (pozn: Polsko, Maďarsko) vadí podoba zmíněného rozpočtu a přejí si jej napadnout, ať tak učiní na platformě k tomu určené, tedy u Evropského soudního dvoru. Von Der Leyenová zároveň odsoudila blokaci milionů eur určených k finanční pomoci lidem, jejichž životy a zaměstnání jsou ohroženy právě probíhající pandemií, a to včetně občanů Maďarska a Polska, které v současnosti užití daných fondů blokují.

 

Pandemie COVID-19

Předsedkyně Komise zároveň varovala před příliš rychlým uvolňováním opatření z druhé vlny koronavirové pandemie, a to z obav z rizika nástupu vlny třetí, která by, v případě nedostatečné opatrnosti, mohla udeřit již krátce po Vánocích. Dle jejich slov bychom neměli zapomínat, že mnoho nemocnic je stále přetížených a spoustu regionů operuje na pokraji kapacit.

Nejlepší způsob boje s pandemií je očkování. Evropská komise proto zajistila smlouvu na vakcíny u šesti společností, které se blíží jejímu vývoji a očekává se, že již na konci prosince by mohly být poskytnuty prvním pacientům.

 

Ochrana životního prostředí

Dle slov Ursuly Von Der Leyen, stále více zemí přistupuje na závazek uhlíkové neutrality do roku 2050. V této souvislosti se odkazuje na prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, na jednání států G20, že „Uhlík musí mít svou cenu“. Zároveň zmiňuje, že poprvé za poslední čtyři roky se státy G20 shodly na společných krocích v rámci boje proti klimatickým změnám. Dle slov předsedkyně Komise, se Evropa nachází v čele tohoto procesu a na příštím zasedání Rady EU se očekává potvrzení těchto předsevzetí.

 

Bezpečnost a boj proti terorismu

Předsedkyně Komise zároveň vyjádřila lítost nad útoky ve Francii a Rakousku a jménem všech členských států vyjádřila podporu těmto zemím. Koncem prosince Komise předloží novou evropskou agendu, kde bude zakotven také boj proti terorismu. Komise chce posílit spolupráci mezi bezpečnostními složkami členských států, zmiňuje potřebu užití nových technologií pro strážce hranic, zintenzivnění boje proti extremismu a radikalismu, stejně tak jako nutnost většího zabezpečení veřejných prostranství. 

Von Der Leyenová však také varuje před často nedostatečnou implementací dohodnutých opatření, a to zejména v oblasti praní špinavých peněz, financování terorismu a užití střelných zbraní. 

 

Na závěr předsedkyně Evropské komise vyzvala k soudržnosti a jednotě, která činí z Evropy nepostradatelného partnera a silného hráče na mezinárodním poli. 

Autor článku : Tomáš Rothschein, stážista v kanceláři europoslance Luďka Niedermayera
Zdroj : Evropský parlament