Big_loader_ajax

Jak pomáhá Evropská unie Ukrajině v konfliktu s Ruskem?

24.10.2022

Evropská unie, stejně jako ostatní demokratické státy, se zcela jasně vymezila proti počínání Ruska na Ukrajině. Agrese, která bylo Ruskem vyvolaná v únoru tohoto roku nezná mezí. Jde o agresi, která nebyla spuštěna na základě provokace ze strany Ukrajiny, ale čistě z Putinových plánů na dobytí celé Ukrajiny a rozšíření Ruské federace. Unie od počátku stojí za Ukrajinou, dokazuje to práce, kterou k tomuto globálnímu problému vynakládá, a zejména kolik finančních a materiálních prostředků vynaložila. Od roku 2014 poskytla EU a evropské finanční instituce Ukrajině zcela bezprecedentní podporu ve formě půjček a grantů o objemu přesahujícím 17 miliard eur.

Spolupráce Evropské unie a Ukrajiny nezačala až v roce 2022, al funguje již od roku 2007 kdy byla zahájena první jednání.  V roce 2017 byla schválena tzv. Dohoda o přidružení, která má fungovat jako hlavní nástroj pro další sbližování. Podporovat se mají zejména politické vztahy, hospodářské vazby a respektování společných hodnot. Tato dohoda začala být sepisována již v roce 2014. Na jejím základě funguje tzv. Rada přidružení, v rámci, níž probíhají partnerská jednání.

Unie si přeje, aby se Ukrajina stala plně nezávislou a svobodnou demokracií, tak jako existují ostatní demokratické země. Toho ale docílí pouze po skončení agrese Putina. Někteří vládní představitelé napříč Evropou avizovali, že by bylo dobré vytvořit platformu pro obnovu Ukrajiny. Ta by sdružovala ukrajinskou vládu, členské státy EU, samotnou Unii, Evropskou investiční banku, mezinárodní partnery, finanční instituce a organizace. Podpora obnovy ze strany EU bude spojena s prováděním reforem, které budou v souladu s evropským směřováním země. Úsilí o demokratickou obnovu je třeba zintenzivnit, zejména pokud jde o reformy soudnictví, boj proti korupci a reformu bezpečnostního sektoru.

Od února 2022 zasedají pravidelně Evropská rada i Rada Evropské unie, aby situaci na Ukrajině projednaly z různých úhlů pohledu. Reakcí na vojenskou agresi Evropská unie byla výrazně rozšířena řada sankcí vůči Rusku tím, že na sankční seznam doplnila značný počet osob a subjektů a přijala bezprecedentní opatření. Bylo přijato celkem osm sankčních balíčků vůči Rusku, dále byly uvaleny sankce také na Bělorusko, které je s Ruskem velmi spřátelené v konfliktu s Ukrajinou stojí plně za Ruskem. 

 • První soubor sankcí po invazi v únoru 2022:
  • individuální sankce vůči členům ruské Státní dumy, kteří hlasovali pro uznání částí Doněcké a Luhanské oblasti; omezení hospodářských vztahů s částmi Doněcké a Luhanské oblasti; omezení přístupu Ruska ke kapitálovým a finančním trhům a službám v EU.
 • Druhý soubor sankcí po invazi v únoru 2022:
  • individuální sankce vůči Vladimiru Putinovi, Sergeji Lavrovovi, poslancům ruské Státní dumy, členům Národní bezpečnostní rady a dalším
  • hospodářské sankce v odvětví financí, energetiky, dopravy a technologií
  • pozastavení zjednodušeného vízového režimu pro ruské diplomaty a další ruské úředníky a podnikatele.
 • Třetí soubor sankcí po invazi v únoru 2022 (únor a březen 2022):
  • uzavření vzdušného prostoru EU všem ruským letadlům
  • zákaz transakcí s Ruskou centrální bankou; používání systému SWIFT pro sedm ruských bank; poskytování eurobankovek Rusku
  • pozastavení vysílání státních médií Russia Today a Sputnik v EU
  • individuální sankce proti běloruským státním příslušníkům.
 • Čtvrtý soubor sankcí po invazi v únoru 2022 (březen 2022):
  • individuální sankce vůči Romanu Abramovičovi, Germanu Chanovi a dalším
  • zákaz veškerých transakcí s některými státem vlastněnými podniky; poskytování služeb v oblasti úvěrového hodnocení
  • zákaz nových investic do ruského odvětví energetiky; vývozu luxusního zboží do Ruska; dovozu železa a oceli z Ruska do EU.
 • Pátý soubor sankcí po invazi v únoru 2022 (duben 2022):
  • uzavření přístavů EU všem ruským plavidlům
  • zákaz vstupu ruských a běloruských silničních dopravců do EU
  • sankce vůči 217 osobám a 18 subjektům.
 • Šestý soubor sankcí po invazi v únoru 2022 (červen 2022):
  • zákaz dovozu surové ropy a rafinovaných ropných produktů z Ruska (s omezenými výjimkami)
  • pozastavení vysílání pro Rossiya RTR / RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 a TV Centre International v EU.
 • Sedmý soubor sankcí po invazi v únoru 2022 (červenec 2022):
  • zákaz dovozu zlata; posílení kontrol vývozu zboží dvojího užití
  • rozšíření stávajícího zákazu přístupu do přístavů na plavební komory.
 • Osmý soubor sankcí po invazi v únoru 2022 (říjen 2022):
  • cenový strop týkající se námořní přepravy ruské ropy pro třetí země
  • zákaz poskytování kryptopeněženek ruským osobám
  • zákaz obchodování se zbraněmi, civilními palnými zbraněmi, střelivem, vojenskými vozidly a polovojenským vybavením
  • zařazení dalších 30 osob zapojených do organizace zinscenovaných „referend“ a 7 subjektů podporujících válečné úsilí na černou listinu, např. Kalashnikov.

 

28. února 2022 požádala Ukrajina o členství v EU. Evropská rada také udělila Ukrajině status kandidátské země EU dne 23. června 2022 a vyzvala Komisi, aby Radu informovala o plnění podmínek týkajících se žádostí o členství v EU. (Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union (europa.eu))

Podpora a spolupráce s Ukrajinou v pomoci pro její obyvatele

Sousedící státy s Ukrajinou se již v prvních hodinách invaze staly první destinací, kam lidé z Ukrajiny prchali. Unie se snaží pomoci jak členským zemím, tak i samotným uprchlíkům. Zavedla k tomu několik opatření: mechanismus dočasné ochrany, humanitární pomoc, mechanismus civilní ochrany, finanční pomoc pro členské země 20 mld. eur na poskytnutí základní péče uprchlíkům, makrofinanční pomoc ve výši 9 mld. na podporu stability a finanční pomoc na podporu ukrajinských ozbrojených sil.

Mechanismus dočasné kontroly byl aktivován v březnu 2022 s cílem zmírnit tlak na vnitrostátní azylové systémy a umožnit vysídleným osobám využívat práv v celé EU – týká se to zejména pobytu, přístupu na trh práce a bydlení, lékařskou pomoc, sociální pomoc a přístup ke vzdělání. Aktivován může být až tři roky.

Na humanitární pomoc EU vyčlenila 348 milionů eur určenou civilistům na Ukrajině. Částka zahrnuje 335 milionů eur pro Ukrajinu a 13 milionů eur pro Moldavsko. Samotné členské státy EU uvolnily téměř 953 milionů eur.

Podpora v oblasti civilní ochrany v reakci na eskalaci konfliktu v únoru 2022 koordinuje EU poskytování materiální pomoci Ukrajině a sousedním zemím prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU. Jedná se o dosud největší operaci mechanismu civilní ochrany EU. Do pomoci je zahrnuto poskytnutí zdravotnického materiálu, ochranných oděvů, přístřeší, hasících zařízení, generátorů elektřiny nebo vodních čerpadel.

Podpora členských zemí EU zahrnuje krom finančního baličku v objemu 20 mld. eur také další formy pomoci. Jedná se například o tzv. Akci soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE), které umožňuje rychlé uvolnění a přerozdělení finančních prostředků v rámci politiky soudržnosti. Členské země mohou využít finanční prostředky v celkové výši až 9,5 miliardy eur. Mohou využít rovněž všechny nepřidělené zdroje určené na období 2014–2020 (přibližně 7 miliard eur). Dále je Rada ochotna a schopna uvolnit až 420 milionů eur ze zbývajících finančních prostředků z fondu v oblasti vnitřních věcí na období 2014–2020 umožnit, aby členské státy a další veřejní nebo soukromí dárci mohli poskytovat dodatečné příspěvky v rámci Azylového, migračního a integračního fondu na období 2021–2027.

Hospodářská pomoc Ukrajině

24. května 2022 přijala Rada nařízení umožňující dočasnou liberalizaci obchodu a další obchodní koncese, pokud jde o některé ukrajinské produkty. Rozhodnutí bude platit po dobu jednoho roku a pozastaví se jím zejména: všechna cla podle hlavy IV dohody o přidružení mezi EU a Ukrajinou; výběr antidumpingových cel při dovozu pocházejícím z Ukrajiny a uplatňování společných pravidel dovozu, pokud jde o dovozy pocházející z Ukrajiny.

V červenci 2022 rozhodnutí Komise, které členským státům umožňuje dočasně upustit od cel a DPH při dovozu potravin, přikrývek, stanů, elektrických generátorů a dalších záchranných prostředků určených Ukrajincům postiženým válkou ze třetích zemí.

V letech 2014 až 2022 podpořila EU Ukrajinu prostřednictvím několika operací makrofinanční pomoci, jejíž celkový objem přesáhl 7 miliard eur ve formě půjček a grantů. Cílem této finanční pomoci je podpořit stabilitu na Ukrajině a řešit její okamžité a nejnaléhavější potřeby financování. Na zasedání Evropské rady květnu 2022 uvedeno, že EU je připravena poskytnout Ukrajině novou mimořádnou pomoc ve výši až 9 miliard eur.

V červenci 2022 přijala Rada návrh, aby byla z uvedené celkové částky uvolněna první miliarda eur. V září 2022 byl urychleně přijat návrh na poskytnutí dalších 5 miliard eur. Pomoc pomůže posílit odolnost Ukrajiny a je poskytována ve formě vysoce zvýhodněných dlouhodobých úvěrů.

Synchronizace elektroenergetické soustavy

V rámci spolupráce byly elektroenergetické soustavy Ukrajiny a Moldavska úspěšně synchronizovány s evropskou kontinentální sítí, čímž započalo obchodování s elektřinou mezi EU a Ukrajinou. K tomuto kroku došlo v březnu 2022.

Podpora ve vojenské oblasti

Jedná se o opatření ve výši 2,5 miliardy eur v rámci Evropského mírového nástroje, které přispějí – k posílení schopností a odolnosti ukrajinských ozbrojených sil a k ochraně civilního obyvatelstva před pokračující vojenskou agresí.

Opatření pomoci budou financovat poskytování vybavení a dodávek, jako jsou osobní ochranné prostředky, soupravy první pomoci a palivo, jakož i vojenské vybavení a platformy určené k použití smrtící síly pro obranné účely.

Autor článku : Tereza Vodáková (stážistka Luďka Niedermayera)