Big_loader_ajax

Očekáváme na plénu: Program InvestEU, aféra OpenLux i Prohlášení o budoucnosti Evropy

10.03.2021

Tento týden se bude v evropském parlamentu hlasovat o udržitelných investicích, aféře OpenLux či o svobodě médií v Polsku a Maďarsku. Ve středu bude také podpis Společného prohlášení o Konferenci o budoucnosti Evropy.

InvestEU

Hlavním bodem hlasování plenární schůze bude to o předběžné dohodě parlamentu s Radou členských států o programu InvestEU, v rámci kterého poskytne Unie finanční záruky ve výši 26,2 miliard eur s cílem mobilizovat 372 miliard eur veřejných a soukromých investic. Tento investiční program, který navazuje na předchozí tzv. Junckerův investiční plán, by měl podporovat projekty udržitelné infrastruktury, výzkum, inovace, digitalizaci, malé a střední podniky a dovednosti. Diskuse i hlasování proběhne v úterý.

Uhlíkové clo

Ve středu budou poslanci hlasovat o svém návrhu, jak upravit tzv. uhlíkové vyrovnání na hranicích. Evropská unie by měla podle návrhu parlamentního usnesení účtovat poplatek za obsah uhlíku v dovážených produktech, jenž bude odrážet náklady na omezení uhlíkové stopy, které hradí výrobci v EU. Cílem je vyrovnat konkurenceschopnost produktů ekologičtějšího evropského průmyslu s levnějšími výrobky z třetích zemí, při jejichž výrobě nebylo na množství vypouštěného uhlíků nijak dohlíženo. Vybrané poplatky, které by měly být podle odhadů v rozmezí od 5 do 14 miliard eur ročně, by sloužily jako vlastní zdroj rozpočtu EU.

 

Aféra OpenLux

Ve středu večer budou poslanci diskutovat s Komisí a Radou o OpenLux, mediálnímu odhalení, kdo využívá anonymizovaný systém zakládání společností v Lucembursku. Mezi nimi zločinci, překupníci a oligarchové, kteří si volně na území EU zakládali anonymně firmy na praní špinavých peněz. Předmětem diskuse bude, jak je možné, že Evropská unie umožňuje podobné regulatorní prostředí mezi svými členskými státy a jak by na mediální odhalení měla Komise reagovat.

Svoboda médií

Ve středu odpoledne proběhne v Evropském parlamentu diskuse o svobodě médií. Poslanci v ní upozorní na situaci v Polsku a Maďarsku, kde se většina médií ocitla pod státním dohledem. Předmětem diskuse budou i slovní útoky slovinského premiéra Janeze Janši na novináře.

Program EU pro zdraví

5,1 miliard eur budou moci členské státy investovat do posílení svých zdravotnických systémů v následujících 7 letech, pokud v úterý odpoledne poslanci schválí předběžnou dohodu s členskými státy na podobě programu EU pro zdraví. Nový program by měl přispět k narovnání rozdílů mezi zdravotnickými systémy v jednotlivých státech a regionech a k prevenci a léčbě rakoviny. Peníze mohou být také využity na digitalizaci zdravotnictví a posílení přeshraniční spolupráce. Zásadní je s ohledem na pandemii Covid-19 vytvoření krizových materiálních a personálních rezerv z tohoto programu, které budou moci být mobilizovány v případě krize.

Odpovědnost podniků za dodržování lidských práv v řetězci jejich podnikání

Ve středu by měli poslanci schválit svůj legislativní návrh zavádějící povinnost velkých podniků a malých a středních podniků kótovaných na burze vynakládat úsilí k tomu, aby v jejich hodnotových řetězcích nedocházelo k nepříznivým dopadům na lidská práva či životní prostředí. Za dodržování těchto zásad by podniky měly nést odpovědnost podle práva jednotlivých členských států. Tato odpovědnost by se přitom měla vztahovat na veškeré činnosti jejich obchodních partnerů. Návrh, který by měla v konečné podobě připravit Komise do léta, je reakcí především na odhalení pracovních táborů Ujgurů v Číně, v nichž vznikají mimo jiné i výrobky prodávané na území EU.

Podepsání Prohlášení o Konferenci o budoucnosti EU

Ve středu odpoledne bude v Evropském parlamentu oficiálně zahájena dlouho odkládaná konference o reformě EU. Jejím cílem je dát možnost veřejnosti účastnit se debat pořádaných v jednotlivých členských státech o tématech, jimž by s měla Unie věnovat. Doporučení veřejnosti budou pravidelně diskutována představiteli Evropského parlamentu, Komise a Rady. Na základě výstupu z diskusí, který by měl být znám do jara příštího roku, by měla Komise navrhnout legislativní změny, které budou reflektovat požadavky veřejnosti.

Daňová spolupráce pro online příjmy

Ve středu Evropský parlament hlasuje o svém postoji k nové daňové spolupráci, kterou Komise navrhuje pro výnosy generované prodejci na digitálních platformách. Cílem nové legislativy je zavést pro sledování prodeje online stejná pravidla jako pro tradiční prodej. Provozovatelé digitálních platforem budou mít nově povinnost nahlásit daňovým úřadům státu, ve kterém operují, informace o prodejcích využívajících jejich digitální služby, včetně jejich příjmů na dané platformě. Tyto informace budou automaticky sdíleny v rámci Unie. Díky tomu by neměly daňovým orgánům v členských státech unikat informace o příjmech firem na internetu.

Autor článku : Zpravodajství Evropského parlamentu