Big_loader_ajax

Tomáš Kučera

Očekávání od Stáže
Při jedné diskuzi o výběru povolání se můj učitel z VŠ nechal slyšet, že „drímdžob“ je post europoslance. Takový europoslanec prý sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a škrábe se v uchu. Pan poslanec Niedermayer mě však svým pracovním tempem rychle přesvědčil o tom, že i vysokoškolští učitelé se mohou mýlit.
Přínos Stáže
Každá diskuze s panem poslancem je intelektuálně velmi obohacující a zároveň vede k uvědomnění si, jak málo toho ještě pořád víte. Při práci jsem hlouběji pronikl do několika aktuálních témat a zároveň jsem byl inspirován i k následnému studiu dalších problematik. Nepochybným přínosem bylo také pochopení toho, jak vlastně funguje evropský legislativní proces.
Dsc_0003_1
Student magisterského oboru hospodářská politika na University College London, UK. Absolvent bakalářského oboru ekonomie na VŠE v Praze.

Na stáž k panu poslanci Niedermayerovi jsem se přihlásil ze 2 důvodů. Zaprvé, protože studuji ekonomii a zajímá mě politika, byla pro mě příležitost pracovat po boku někoho, kdo dříve působil v bankovní radě ČNB a v management consultingu, velmi relevantní. Zadruhé, pana poslance dlouhodobě vnímám jako jednoho z mála politiků, jehož pohledy na věc se dají označit za inspirativní.

Hlavní náplní stáže bylo zpracovávání rešerší na nejrůznější témata a jednoduše „hledání odpovědí“. Konkrétně jsem se první týdny věnoval stavu českého trhu mobilních operátorů a otázce, zda-li virtuální operátoři mohou představovat potenciál pro snížení cen tarifů. Taková práce vyžadovala nejprve se v dané problematice zorientovat, nasledovala komunikace s českými i zahraničními regulačními úřady, průběžné diskutování výsledků bádání s panem poslancem a nakonec sepsání článku na toto téma. (Virtuální operátoři: řešení drahých tarifů?)

Styl zadávání úkolů, kdy pan poslanec jednoduše přijde s tím, co ho zajímá, ať už jde o obecné téma nebo o konkrétní hypotézu, je velmi podnětný. Vyžaduje totiž, abyste si sami určili, jaké informace budete potřebovat k tomu, abyste byli schopni přijít s odpověďmi. Velmi povzbuzující je fakt, že výsledek vaší práce neputuje do šuplíku, ale je skutečně vzat v potaz.

Vedle rešerší bylo občas potřeba zúčasnit se nejrůznějších diskuzí, přednáškek či zasedání výborů (např. slyšení o fungování státních fondů, diskuze ke globální strategii EU apod.) a následně z nich sepsat zápis. Zároveň jsme jako stážisti měli volnost si na jakoukoli z podobných akcí zajít sami, pokud nás zajímala.

I když mě dříve práce v institucích EU nijak nelákala, po zkušenostech z Evropského parlamentu a seznámení se se stážisty z Komise mi tyto pozice přijdou velmi atraktivní. Tato stáž se zajisté bude líbit všem těm, kteří se cítí být Evropany a sledují dění na úrovni EU. Mnohem víc bych však danou stáž doporučil těm z vás, kteří se Evropany být necítíte, kteří se na EU díváte spíše skrze prsty a kteří problematiku EU až tolik nesledujete. Právě pro Vás bude mít největší přínos a otevře nové obzory.