Big_loader_ajax

Šimon Cibulka

Očekávání od Stáže
Na stáž jsem se hlásil s očekáváním toho, že lépe porozumím fungování Evropského parlamentu z pohledu „skoro účastníka“ v něm probíhajících procesů, že si rozšířím okruh lidí, se kterými se stýkám, o nové, inspirativní osobnosti z jiných „sociálních bublin“, a že se seznámím s prací europoslance skrze alespoň minimálním zapojení se do jeho agendy.
Přínos Stáže
Všechna má očekávání se ve větší nebo menší míře splnila, za největší přínos ovšem považuji lepší porozumění světu politických institucí skrze diskuze s panem europoslancem, s lidmi kolem něj, se spolustážisty i s lidmi mimo evropský parlament, se kterými jsme se setkávali na různých akcích.
%c5%a1imon_cibulka
Absolvent Fakulty elektrotechnické na ČVUT v Praze, původem z Prahy

Každému z mého okolí, komu jsem řekl, že pojedu na stáž do europarlamentu, se na tváři objevil zaražený, nechápavý výraz. Také aby ne, celý dospělý život se pohybuji v kruzích elektroinženýrů a témata, která se řeší v europarlamentu, nejsou tématy řešenými při návrhu a budování energetických systémů, psaní kódu, natož pak ve volném čase na fotbale, nebo v hospodě u piva. Dle mého přesvědčení by se ale člověk měl neustále snažit poznávat nové oblasti lidského konání, i když se pro něj nezdají být na první pohled zcela relevantní, a proto jsem se nenechal odradit a na stáž jsem směle vyrazil. A bylo to skvělé rozhodnutí!

Na stáži jsme se sešli tři nadšení stážisté a díky různorodosti našich specializací jsme se skvěle doplňovali a věřím, že jsme se i navzájem velmi obohatili. Díky přístupu lidí kolem pana europoslance jsme měli možnost zapojit se do jejich práce v dostatečně zajímavé a doufejme že i pro všechny strany přínosné míře, ale zároveň jsme měli i dostatek času na to, poznávat nové prostředí a věnovat se jiným aktivitám. Kromě práce na příspěvcích na sociální sítě, článcích, nebo „nachytřovacích“ materiálech jsme tedy měli čas podnikat výlety po Bruselu i zbytku Belgie, nebo se účastnit akcí v parlamentu i mimo něj.

Hned první den jsme celí natěšení nastoupili do kanceláře a zjistili jsme, že tento týden bude spíše uvolněný, protože pan europoslanec a ostatní kolegové budou na kongresu EPP v Rotterdamu. Využili jsme ho tedy k vyřízení nezbytností (wifi, email), seznámení se s městem a parlamentem a mezi sebou navzájem. Zároveň jsme ale dostali možnost přičichnout k práci pana europoslance formou zpracování článků a příspěvků na témata RePowerEU, Fit For 55, nebo AML. Druhý týden jsme vyrazili do Štrasburku na plenární zasedání. Zde jsme se poprvé setkali s panem europoslancem a měli jsme možnost s ním probrat jeho hlasovací strategii, témata nadcházejících hlasování, nebo vztahy v jednotlivých frakcích i mezi nimi. Velmi zajímavé bylo sledovat samotné zasedání, jehož průběh nás příjemně překvapil.  Třetí týden se velice podobal týdnu prvnímu, pan Niedermayer byl v Praze a úkoly jsme opět dostávali a zpracovávali dálkově. Tématem byla hlavně energetika, zejména dopady a řešení nastávající energetické krize v kontextu situace na Ukrajině. Poslední týden naší stáže byl však opět nabitý. Měli jsme možnost účastnit se schůzek s médii, jednání se zástupci Ukrajiny, a malého plenárního zasedání, ale hlavně jsme opět strávili nějaký čas diskuzemi s panem europoslancem. Zajímavé bylo pak i setkání k příležitosti zahájení českého předsednictví.

Díky stáži jsem měl možnost věnovat se rozmanitým tématům z pro mě dosud nepoznané perspektivy a setkat se se zajímavými lidmi. Nesmírně jsem si rozšířil obzory a z tohoto měsíce v Bruselu budu čerpat celý život. Této možnosti si velice vážím a panu Niedermayerovi a týmu kolem něj, zejména Zuzce L., tak patří mé obrovské díky.