Big_loader_ajax

Brexit jasnější - ale jen mírně...

06.02.2017

Minulé dny přinesly velký posun v cestě Spojeného království z Evropské unie. Tamní kabinet má plán a předložil soudem požadovaný návrh do parlamentu. Přesto se nic nemění na několika zásadních nejistotách, které budoucí uspořádání vztahů UK se zbytkem světa (včetně EU) provázejí:

1. Jak tvrdý bude tvrdý Brexit?

Ve Westminsteru má mnoho poslanců chuť předložený pár řádkový návrh zákona u zahájení vystupování z Unie obohatit o své podmínky pro Brexit. Není vyloučeno, že se bude jednat o návrhy, které by kabinet tlačily směrem od "jejího" radikálního upuštění unijního trhu a politik. 
 

2. Jaké bude UK v budoucnu?
Nejde jen o velmi silnou vůli Skotů znovu "otestovat" vůli svých občanů k nezávislosti, ale hlavně o problém Severního Irska (jeho silné vazby na unijní Irsko). 

 

3. Jaké budou budoucí vztahy UK a EU?
Dohoda o vystoupení, která bude uzavřena během dvou let (anebo která nevznikne vůbec, pokud se strany nedohodnou) neupraví budoucí hospodářský vztah. K němu bude třeba široká (nejen) obchodní smlouva. Něco jako TTIP nebo CETA. A zde bude pro Londýn trochu problém. Zatímco smlouvu dle článku 50 (o vystoupení) bude schvalovat jen kvalifikovaná většina zástupců zemí a většina Evropského parlamentu, obchodní dohoda bude podléhat souhlasu zemí všech a ratifikaci národních parlamentů (a Valonska :-)). Což je mnohem obtížnější podmínka. Znamená to, že přesun od nějaké formy dočasného režimu ke kvalitní a široké obchodní smlouvě, která postaví pro podniky jasné protředí, bude "nesnadný".

P.S. A tak uvidíme, jak to vše bude probíhat a dopadne. Zdá se mi, že přijetím třeba "norského modelu" mohlo UK docela značnou suverenitu nabýt a neohrozit podstatnou část své ekonomiky. A mohlo jej považovat za dočasné stav, který poté nahradí "velkou obchodní dohodou". 
Tvrdý Brexit je politická volba Downing street. Bude to turbulentní cesta...

Autor článku : Luděk Niedermayer